Swój PESEL zastrzeżemy w mObywatelu już od 17 listopada?

Jak podaje na swojej stronie Urząd Miasta Torunia, od 17 listopada będzie można zastrzec swój numer PESEL, między innymi w aplikacji mObywatel.

mDowód w aplikacji mObywatel
Zrzut ekranu modułu mDowód w aplikacji mObywatel 2.0 | fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Zapowiedziana pod koniec zeszłego roku usługa zastrzegania numeru PESEL miała pojawić się między innymi w kolejnych wersjach aplikacji mobilnej mObywatel, ale Ministerstwo Cyfryzacji nie podało jeszcze konkretnej daty. Jednak na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia podano już informację, że nowa funkcja pojawi się w piątek 17 listopada 2023 roku. Nie wiemy, na ile to przedwczesna a na ile potwierdzona zapowiedź, zważywszy, że takiej informacji nie ma na stronach i kanałach Ministerstwa Cyfryzacji. Niemniej, było to z korzyścią dla wszystkich, gdyby funkcja ta zaczęła działać już teraz.

Sprawdź też: Już ponad 5 mln Polaków ma mDowód!

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM, nie podpisze większości umów. W skrócie, dzięki systemowemu zabezpieczeniu, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy. 

Nowy Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL zawiera informacje o zastrzeżonych numerach PESEL, z którego będą musiały korzystać firmy udzielające pożyczek (Banki/SKOK, firmy pożyczkowe), ale też notariusze i sądy, aby sprawdzić, czy dane wnioskującego nie widnieją w tym rejestrze.

Jeśli banki i firmy nie sprawdzą numeru PESEL w rejestrze, a numer będzie w nim umieszczony, to po wejściu przepisów w życie, w konsekwencji nie będą mogły dochodzić roszczeń od takiej osoby, jeśli padła ofiarą kradzieży danych lub dowodu osobistego. Jak wspominał minister cyfryzacji: osoba, która padła ofiarą takiego przestępstwa, a skorzystała wcześniej z rządowej usługi, nie będzie można w takim przypadku dochodzić od niej roszczeń. Dotyczyć to będzie również takich sytuacji, jak zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości – taka umowa również nie będzie prawomocna.

Jednak ustawowy obowiązek weryfikowania zastrzeżenia numeru PESEL podczas zawierania zobowiązań, takich jak umowy kredytowe, wejdzie w życie dopiero 1 czerwca 2024 roku. Do momentu wejścia w życie przepisów, między innymi banki nie będą musiały weryfikować, czy PESEL został zastrzeżony. Jeśli jednak opcja zastrzegania PESELU pojawi się już teraz, warto od razu zastrzec swój numer – możliwe, że niektóre instytucje już wcześniej będą korzystać z rejestru.

Jak będzie można zastrzec swój numer PESEL?

 • Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl.
 • Wykorzystując aplikację mobilną mObywatel.
 • W placówce bankowej oraz na Poczcie Polskiej.
 • Osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

W tym ostatnim przypadku — w urzędzie gminy:

 • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia,
 • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców,
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości,
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

Zrzut ekranu modułu mDowód w aplikacji mObywatel 2.0
Zrzut ekranu modułu mDowód w aplikacji mObywatel 2.0 | fot. Ministerstwo Cyfryzacji

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła:

 • zastrzec numeru PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, jeśli będzie chciał ubiegać się o kredyt lub będzie chciała zawrzeć umowę, która wymaga sprawdzenia PESELU w rejestrze — po weryfikacji i podpisaniu umowy, można ponownie zastrzec numer PESEL,
 • ustawić automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL,
 • sprawdzić historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne,
 • podejrzeć historię zmian statusu (kiedy PESEL był zastrzegany, kiedy ponownie niezastrzeżony, itd.).

Zapewne zanim opcja Zastrzeż PESEL zostanie dodana do aplikacji mObywatel, wcześniej pojawi się jej aktualizacja w sklepach App Store i Google Play — więc wkrótce się przekonamy:

Aplikację mobilną mObywatel pobierzesz bezpłatnie na urządzenia z systemami iOS i Android:

Wydawcą aplikacji mObywatel jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a deweloperem Centralny Ośrodek Informatyki.

Najważniejsze funkcje aplikacji to między innymi:

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Urząd Miasta Torunia