mLegitymacja szkolna i studencka teraz także na iPhonie

W aplikacji mobilnej mObywatel na iOS-a pojawiły się wreszcie dwie usługi mLegitymacje szkolne i studenckie.

mLegitymacja w aplikacji mObywatel na iPhone'a (iOS)

Od jesieni zeszłego roku mLegitymacja szkolna oraz studencka są dostępne w aplikacji mobilnej mObywatel tylko na Androidzie. Teraz użytkownicy iPhone’ów będą mogli dodać swoje legitymacje do aplikacji, aby korzystać ze zniżek szkolnych i studenckich jeszcze wygodniej!

Zapomnij o noszeniu tradycyjnej legitymacji. Pokazując mLegitymację na smartfonie możesz skorzystać z tych samych zniżek i ulg co w przypadku tradycyjnej, fizycznej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Uwaga! mLegitymację możesz aktywować, używając kodów otrzymanych w sekretariacie szkoły (pod warunkiem, że szkoła ma podpisane porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji).

Okazanie mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego zgodne z przepisami prawa ma skutek analogiczny jak okazanie legitymacji w postaci papierowej lub e-legitymacji. Pozwala ocenić osobie uprawnionej do kontroli legitymacji prawdziwość mLegitymacji szkolnej między innymi na podstawie następujących elementów graficznych:

 • zdjęcia osoby legitymowanej,
 • numeru legitymacji i wieku Ucznia,
 • statusu: „ważna” lub „nieważna”,
 • hologramu – którego wygląd pozwala na stwierdzenie, iż nie stanowi on statycznego obrazu, lecz jest faktycznie generowany przez Aplikację,
 • flagi Polski – której wygląd pozwala na stwierdzenie, iż nie stanowi ona statycznego obrazu, lecz jest faktycznie generowana przez Aplikację,
 • czasu okazania.

Sprawdź również:

eRecepta dostępna także na iPhonie

mLegitymacja studencka i szkolna w aplikacji mObywatel na iPhone’a

mLegitymacja studencka oraz szkolna działają tak, jak tradycyjny dokument. Dzięki niej potwierdzisz, że jesteś studentem lub uczniem oraz skorzystasz z ulg. Sprawdź, czy Twoja uczelnia lub szkoła wydaje tego typu dokument.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel?

Aktywacja usługi mLegitymacja studencka. Do przeprowadzenia aktywacji mLegitymacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe oraz najnowsza wersja aplikacji mobilnej mObywatel.

Aktywacja mLegitymacji studenckiej polega na: 

 1. wystąpieniu przez studenta do uczelni o wydanie mLegitymacji,
 2. pobraniu przez studenta Aplikacji mObywatel i potwierdzeniu regulaminu,
 3. nadaniu przez właściwą uczelnię uprawnień w systemie, wgraniu zdjęcia studenta w systemie, wygenerowaniu kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację,
 4. zapoznaniu się i wyrażeniu przez studenta akceptacji Regulaminu mLegitymacji studenckiej,
 5. wczytaniu kodu QR oraz wpisaniu przez użytkownika kodu aktywacyjnego mLegitymacji,
 6. pobraniu danych osobowych studenta z systemu.
Aktywacja mLegitymacji pod systemem iOS (iPhone)
Aktywacja mLegitymacji pod systemem iOS (iPhone)

Aktywacja mLegitymacji szkolnej polega na: 

 1. wystąpieniu przez ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) do właściwego dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji,
 2. pobraniu przez ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) aplikacji mObywatel i potwierdzeniu regulaminu,
 3. nadaniu przez właściwego dyrektora szkoły uprawnień w systemie, wgraniu zdjęcia ucznia w systemie, wygenerowaniu kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację,
 4. zapoznaniu się i wyrażeniu przez ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) akceptacji Regulaminu mLegitymacji szkolnej,
 5. wczytaniu kodu QR oraz wpisaniu przez ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) kodu aktywacyjnego mLegitymacji,
 6. pobraniu danych osobowych ucznia z systemu.

Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR są ważne 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. Student lub uczeń może aktywować usługę i pobrać dane z systemu wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym. Po pobraniu danych z systemu automatycznie jest tworzony i pobierany do usługi certyfikat kryptograficzny potwierdzający autentyczność pobranych danych. Certyfikat przypisany jest do studenta i urządzenia mobilnego, którym posługuje się student lub uczeń. W celu utworzenia certyfikatu i zarządzania certyfikatami minister przetwarza dane osobowe studenta – imię, nazwisko i numer PESEL.

Ważność Certyfikatu jest ograniczona w czasie i jest tożsama z okresem ważności wydanej studentowi odpowiednio legitymacji studenckiej/szkolnej. Nie jest możliwe nadanie uprawnień przez uczelnię i szkołę w systemie oraz aktywacja usługi – jeżeli osoba nie spełnia warunków określonych w regulaminie, w szczególności kiedy zostało zgłoszone zaginięcie lub uszkodzenie odpowiednio legitymacji bądź też w przypadku podjęcia próby aktywacji usługi na kolejnym urządzeniu mobilnych.

Oficjalną aplikację rządową mObywatel ściągniesz bezpłatnie ze sklepów App Store lub Google Play: 

Pobierz aplikację w sklepie App Store Pobierz aplikację w sklepie Google Play