Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2022 roku [raport UKE]

Sprawdź najnowsze dane z badania konsumenckiego klientów indywidualnych przeprowadzone przez UKE w 2022 roku.

Kluczowe wnioski z raportu UKE 2022: Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów. 2022 rok.
Badanie klientów indywidualnych.
Kluczowe wnioski z raportu UKE 2022: Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów. 2022 rok.

Najpopularniejszymi usługami Polaków w 2022 roku były telefonia mobilna, telewizja oraz dostęp do internetu, zarówno mobilny jak i stacjonarny – tak wynika z najnowszego badania konsumenckiego klientów indywidualnych przeprowadzonego przez Indicator i IBC Advisory SA (Sektor Publiczny)w 2022 roku dla Urzedy Komunikacji Elektronicznej: Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów w 2022 roku.

W ubiegłym roku badani najczęściej wybierali usługi telefonii komórkowej (97,2%), w przeważającej większości za pomocą smartfona. Spośród jej użytkowników aż 92,7% korzystało z internetu, a 74% znało wielkość swojego pakietu danych internetowych. Niemal trzy czwarte badanych korzystało z komunikatorów internetowych w telefonie, a za główną ich zaletę wskazywało brak opłat. Aż 9 na 10 badanych, którzy wyjeżdżali w zeszłym roku za granicę, korzystało z usług w roamingu, głównie z połączeń głosowych i SMS.

Dostęp do internetu zadeklarowało 79,1% respondentów, z czego dwie trzecie (69,8%) posiadało dostęp stacjonarny, a ponad połowa (57,3%) mobilny. W minionym roku respondenci w sieci najczęściej przeglądali strony internetowe, odbierali pocztę elektroniczną, korzystali z portali, serwisów i aplikacji społecznościowych lub informacyjnych oraz z komunikatorów i szeroko rozumianej rozrywki. Większość respondentów była zadowolona z parametrów posiadanego dostępu do internetu.

Z usług telewizyjnych korzystało 87,5% badanych. Najpopularniejszym rodzajem były streaming wideo (41,7%), a po nim naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T2) (33,2%). Spośród korzystających z usług DVB-T2 około 2/5 zauważyło korzyści ze zmiany standardu nadawania sygnału cyfrowego z czego większość wskazało poprawę jakości sygnału wideo lub audio oraz większą stabilność połączenia.

Raport UKE 2022: Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2022 roku
Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2022 roku

Z pojęciem OTT spotkał się około co piąty badany, a korzysta z nich ponad 90%. Najczęściej są to komunikatory internetowe (69,9%), aplikacje do streamingu wideo (50,2%) oraz usługi aplikacyjne np. do nawigacji czy przechowywania danych w chmurze (43%). Według respondentów wybór dostawcy usług streamingu wideo zależy głównie od ich ceny, dostępnego kontentu oraz elastyczności oferty (32,2%).

Raport UKE 2022: Korzystanie z internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce
Raport UKE 2022: Korzystanie z internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce

Niemal co trzeci respondent korzystał z usług wiązanych, głównie w pakietach dwóch (43,3%) i trzech usług (37,5%). W skład pakietów wchodziły najczęściej najpopularniejsze na rynku usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa, telewizja i internet. Badani korzystali z usług wiązanych ze względu na korzystniejszą cenowo i rozliczeniowo ofertę niż w przypadku wybierania usług osobno.

Raport UKE 2022: Korzystanie z internetu w telefonie
Korzystanie z internetu w telefonie

Bezpieczeństwo w sieci

Badani coraz bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Większość z nich deklaruje, że korzysta z programów antywirusowych lub antyspyware, aktualnego oprogramowania, a ponad połowa z nich zabezpiecza także swoje urządzenie mobilne. Prawie 2/5 badanych deklaruje, że korzysta z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci.

Aż 83,5% ma świadomość z udostępniania swoich danych osobowych w sieci. W większości, bo około połowy, udostępniają je w internecie podmiotom publicznych, przedsiębiorstwom a co ponad czwarty portalom społecznościowym. Co piąty badany przyznaje wprost, że nie czyta regulaminów usług internetowych przed ich akceptacją.

Świadomość dotycząca sieci 5G w Polsce w 2022 roku

Większości ankietowanych (84,8%) słyszała o pojęciu „sieć 5G”. Również większość ankietowanych jest zadowolona z parametrów swojego połączenia. Niemal co trzecia osoba nie zgodziłaby się na postawienie nadajnika sieci 5G blisko swojego domu, nawet jeśli miałoby to wiązać się z poprawą jakości usług. Jednak dla ponad ⅖ badanych korzyści wynikające z jakości połączenia przeważają nad obawami.

Respondenci raczej pozytywnie ocenili funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego. Prawie co czwarta osoba zauważyła pozytywne zmiany w ciągu ostatniego roku. Około 16,1% klientów wskazał negatywne zmiany, a głównie wymienianym czynnikiem był wzrost cen (69%). 

Więcej informacji i danych z badania znajdziesz w raporcie z badania konsumenckiego klientów indywidualnych.

Raport UKE 2022: Charakterystyka badanej próby
Charakterystyka badanej próby

Sprawdź także raporty UKE z poprzednich lat:

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: UKE