Raport UKE o stanie polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2016 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił najnowszy raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce za 2016 rok – zobacz najważniejsze dane.

Raport UKE - Telekomunikacja w Polsce (2016 r.)

Z najnowszego raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce za 2016 rok dowiesz się między innymi:

  • Jak rozwija się rynek telekomunikacyjny w Polsce?
  • Które usługi zyskują na popularności, a które tracą na znaczeniu?
  • Jak na rynek wpłynęła konieczność rejestracji kart SIM? Ile sieci światłowodowej przybyło?
  • Na jakim etapie jest Polska w zakresie realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej?

W 2016 r. na rynku telekomunikacyjnym  utrzymały się trendy z lat ubiegłych. Wzrosła liczba użytkowników internetu mobilnego, na popularności zyskały też usługi wiązane. Duże spadki odnotowała telefonia stacjonarna. Nieznacznie zmniejszyło się nasycenie usługami telefonii mobilnej, jednak wciąż znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2016 r. wyniosła w sumie 39,47 mld zł.

Przeczytaj również: Wyniki badania użytkowników usług telekomunikacyjnych w Polsce 2016

Internet na plusie

Z internetu w Polsce korzystało w 2016 r. około 14,5 mln osób. Oznacza to wzrost o około 0,7 mln użytkowników w porównaniu z 2015 r. Wzrost ten generowany był głównie przez mobilny dostęp do sieci. W 2016 r. w sumie ponad 51% użytkowników korzystało z takiego dostępu. Był to wzrost o blisko 3 pp. rok do roku.

Abonencie internetu w Polsce w 2016 roku (źródło: UKE)
Abonencie internetu w Polsce w 2016 roku (źródło: UKE)

Największe udziały w liczbie użytkowników internetu miał w 2016 r. Orange. Ponad 32% wszystkich internautów korzystało z usług tej firmy. Na drugim miejscu uplasował się Polkomtel, który zgromadził u siebie około 9% abonentów. Kolejni operatorzy, UPC i P4, osiągnęli udziały w rynku na poziomie ponad 7%.

Udziały operatorów pod względem liczby internautów (2015 vs. 2016)
Udziały operatorów pod względem liczby internautów (2015 vs. 2016)

Polska znalazła się w gronie sześciu krajów, w których penetracja usługami mobilnego dostępu do sieci prze- kroczyła 100%. Najwyższy poziom nasycenia w tym za- kresie osiągnęła Finlandia, gdzie wskaźnik ten wyniósł ponad 147%. Polska uzyskała wynik o blisko 31 pp. wyż- szy niż średnia europejska. Penetracja w naszym kraju kształtowała się na poziomie około 115%.

Nasycenie usługami internetu mobilnego w UE (źródło: UKE)

Wzrosty i spadki na rynkach telefonii mobilnej i stacjonarnej

Segmentem rynku, który w ostatnich latach wykazuje największą dynamikę wzrostu, są usługi wiązane. W 2016 r. w Polsce korzystało z nich blisko 8 mln osób.  Oznacza to, że w przeciągu roku przybyło około 2 mln użytkowników pakietów. Najpopularniejszą usługą tego typu jest model „Telefonia ruchoma + Internet mobilny”. Z takiej usługi korzystało ok. 54% użytkowników.

Na rynku telefonii mobilnej nastąpił spadek liczby kart SIM. W 2015 r. było ich około 56,6 mln. Rok później liczba ta była o 1,1 mln niższa (55,5 mln). Pomimo tego spadku, segment telefonii ruchomej wygenerował w 2016 r. ponad 42% przychodów, pochodzących z całego sektora telekomunikacyjnego.

Nasycenie usługami telefonii mobilnej, zgodnie z danymi z bazy „Telecom Market Matrix”, zmniejszyło się również w wybranych krajach europejskich. Średnia wartość spadła o 0,8 pkt. procentowego. Polska, ze spadkiem o 0,3 pkt. procentowego, nadal jednak znajdowała się powyżej średniej, z nasyceniem na poziomie 137,7% względem średniej unijnej 130,6%.

Nasycenie usługami internetu mobilnego w UE (źródło: UKE)
Nasycenie usługami internetu mobilnego w UE (źródło: UKE)

Z roku na rok zdecydowanie traci na znaczeniu telefonia stacjonarna. Z tej usługi w 2016 r. korzystało już tylko 5,2 mln osób , co oznacza spadek o 8,2% w porównaniu do 2015 r. Rośnie natomiast zainteresowanie usługami telefonii VoIP, świadczonymi w sieci własnej operatorów. Liczba ich użytkowników wzrosła do 1,05 mln, co oznacza wzrost o 6,1% rok do roku. Mniejszą popularnością cieszyły się usługi świadczone w oparciu o sieć innego operatora. W 2016 r. korzystało z nich o około 130 tys. osób mniej niż w 2015 r.

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej

W 2016 r. odnotowano 16% przyrost sieci światłowodowych. Na koniec ubiegłego roku długość własnej sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 430 tys. km.  W porównaniu do poprzedniej inwentaryzacji z 2015 r. przybyło również ponad 46 tys. węzłów światłowodowych, co oznacza wzrost o 43%.

Przyrost infrastruktury przekłada się na zwiększenie zasięgu sieci NGA. W 2016 r. dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s posiadało prawie 66% gospodarstw domowych, a dzięki realizacji zatwierdzonych projektów w ramach POPC dostęp szerokopasmowy uzyska kolejne 10% gospodarstw.

Mapa: Penetracja budynkowa zasięgami 30 Mb/s
Mapa: Penetracja budynkowa zasięgami 30 Mb/s

Pełną treść raportu możesz pobrać tutaj: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 r. (PDF, 35,8 MB)

źródło: informacja prasowa UKE