[UKE] Stan jakości internetu mobilnego i stacjonarnego w Polsce w 2018 r.

Sprawdź najważniejsze dane z „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.”, który został opracowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.

Z najnowszego opracowania opublikowanego 28 czerwca 2019 r. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) dowiesz się między innymi:

  • jak zmienił się rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2018 roku? – najważniejsze dane statystyczne na temat dostępu do internetu mobilnego i stacjonarnego w naszym kraju,
  • ile wyniosła jego wartość w 2018 roku?
  • jak wpłynęła na rynek regulacja Roam Like at Home?
  • jak ewoluują trendy na rynku usług?
  • jaka jest dostępność internetu szerokopasmowego w Polsce?

W 2018 roku wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce nieznacznie zmalała, o 0,3 mld zł, do poziomu 39,2 mld zł. Zmniejszyły się też wpływy operatorów telefonii mobilnej (które wyniosły 13,8 mld zł i były o 8% niższe niż rok wcześniej) oraz liczba aktywnych kart SIM, o 3% w porównaniu do 2017 r.

Jednocześnie odnotowaliśmy znaczny wzrost na rynku usług dostępu do internetu. Sektor ten wzrósł aż o 15% (5,4 mld zł) w stosunku do 2017 r. Utrzymana została także tendencja wzrostowa dla liczby łączy o najwyższych przepływnościach – udział łączy równych lub powyżej 100 Mb/s sięga około 43%.

Szybko rośnie także rynek usług wiązanych – liczba użytkowników w porównaniu z 2017 r. zwiększyła się o 35%, zaś sama wartość rynku osiągnęła 7,38 mld zł.

Z roku na rok maleje natomiast wartość rynku oraz liczba użytkowników telefonii stacjonarnej. W 2018 r. przychody operatorów spadły poniżej poziomu 2 mld zł, a liczba abonentów wyniosła ok. 4,1 mln. Maleją ponadto koszty korzystania z usług telefonii stacjonarnej, a ceny tych usług w Polsce są jednymi z najniższych wśród państw Unii Europejskiej.

Liczba użytkowników telefonii VoIP wyniosła w ubiegłym roku 2,49 mln. To wynik rekordowy, biorąc pod uwagę ostatnie 4 lata. Tym samym o 28% zwiększyła się wielkość wolumenu ruchu tej usługi.

Może Cię zainteresować także:

[Raport UKE] W 2017 roku Polacy wysłali prawie 50 miliardów SMS-ów


UKE wydało także trzecie „Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego internetu w Polsce” w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

W  sprawozdaniu przyjrzano się przede wszystkim temu, w jaki sposób dostawcy usług internetowych prezentują abonentom informacje o jakości świadczonych usług, a w szczególności informacje o prędkościach i limitach oferowanych usług oraz środkom zarządzania ruchem stosowanym przez dostawców internetu. Przedstawiono również certyfikowany przez prezesa UKE mechanizm monitorowania jakości usług i dostępu do internetu oferowanych w sieciach stacjonarnych.

Poniżej możesz zobaczyć najważniejsze wykresy i statystyki z raportu, dotyczące jakości dostępu do internetu (szerokopasmowego i mobilnego) w Polsce w 2018 roku.

Dostęp do internetu w Polsce w 2018 roku

Na koniec 2018 r. penetracja usługami internetu szerokopasmowego w Polsce w przeliczeniu na gospodarstwa domowe wyniosła 105%. Jest to wzrost w porównaniu do I poł. 2017 r. o 2 pp. Penetracja w odniesieniu do liczby mieszkańców wzrosła wobec roku 2017 o 0,8 pp. i wyniosła 38,5%.

Na koniec 2018 r. w Polsce było 15,8 mln użytkowników usług dostępu do internetu, w tym grupę 8,1 mln osób stanowili użytkownicy internetu stacjonarnego. Nastąpił wzrost liczby użytkowników o ponad 9,2% w stosunku do 2017 r.

Liczba abonentów internetu mobilnego i stacjonarnego w Polsce (2018)
Liczba abonentów internetu mobilnego i stacjonarnego w Polsce (2018)

Udział operatorów – liczba użytkowników internetu (2018)

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej użytkowników dostępu do internetu posiadała firma Orange Polska. Jej udział w rynku dostępu do internetu pod względem liczby użytkowników wyniósł 29,6%, co oznacza spadek o 1,5 pp. wobec 2017 r. Na drugim miejscu znalazł się Polkomtel, którego udział również nieco spadł i w 2018 r. kształtował się na poziomie 8,1%.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajął T-Mobile z udziałem na poziomie 7,9%. Spośród znaczących operatorów rynku internetu w Polsce jedynie T-Mobile, Netia i w bardzo małym stopniu Multimedia zwiększyli swoje udziały w rynku użytkowników.

Liczba użytkowników internetu wg operatorów
Liczba użytkowników internetu wg operatorów
Udziały operatorów komórkowych w Polsce (użytkownicy, przychody) – 2018 r.
Udziały operatorów komórkowych w Polsce (użytkownicy, przychody) – 2018 r.

Przeczytaj także: Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2018 roku [raport UKE]

Udział przedziałów prędkości łączy internetowych

W 2018 r. odnotowano znaczący wzrost liczby łączy o najwyższych przepływnościach tj. min. 100 Mb/s. Ich udział w liczbie łączy ogółem wzrósł do prawie 43%. W 2018 r. było ich o 60% więcej niż rok wcześniej.

Odsetek łączy o najniższych przepływnościach każdego roku maleje. W 2018 r. stanowiły one zaledwie 0,8% łączy ogółem. Udziały pozostałych łączy również zmniejszyły się na rzecz łączy o największej prędkości.

Udział łączy w podziale na przepustowość
Udział łączy w podziale na przepustowość

Polska ma największe nasycenie usług dostępu internetu mobilnego w Europie!

W przypadku usług dostępu do internetu mobilnego, Polska mogła pochwalić się w 2018 r. najwyższą wśród państw europejskich pozycją z penetracją sięgającą prawie 163%. Nasz wynik był lepszy o prawie 69 pp. od średniej unijnej, która wyniosła 96%.

Nasycenie usługami internetu mobilnego w Unii Europejskiej (2018)
Nasycenie usługami internetu mobilnego w Unii Europejskiej (2018)

Największą penetrację usługami dostępu stacjonarnego do internetu w 2018 r. odnotowano w Danii, gdzie wyniosła ona 44% i była wyższa od średniej unijnej o prawie 10 pp.
W tym zestawieniu Polska znalazła się na ostatnim miejscu, penetracja w naszym kraju w odniesieniu do usług internetu stacjonarnego kształtowała się na poziomie mniejszym niż 19%.

Penetracja telefonii mobilnej w Polsce (liczba kart SIM)

W ostatnich kilku latach następuje systematyczny spadek liczby użytkowników telefonii ruchomej. Na koniec 2018 r. odnotowano łącznie 51,6 mln aktywnych kart SIM. Oznacza to spadek o 3% w porównaniu do roku 2017 r. Jednocześnie niższa była penetracja usługami telefonii mobilnej i wyniosła ponad 134% (spadek o 3 pp. w stosunku do 2017 r.). Natomiast liczba kart do komunikacji M2M wzrosła o ponad 15% i osiągnęła poziom 3,3 mln. Karty te stanowiły 6,4% wszystkich kart SIM wobec 5,3% w 2017 r.

Liczba kart SIM w Polsce (2018)
Liczba kart SIM w Polsce (2018)

Średnia prędkość pobierania i zmiana r/r z aplikacji przeglądarkowej dla dostawców stacjonarnych w Polsce (2018)

Średnie wartości prędkości pobierania danych (download) w sieciach stacjonarnych na terenie całego kraju są zbliżone. W kwietniu br. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego we wszystkich województwach odnotowano wzrost średniej prędkości w kierunku pobierania danych (8-28%). Największy przyrost średniej prędkości pobierania danych został osiągnięty w województwie podkarpackim. Podobną tendencję stwierdzono we wszystkich województwach odnośnie średniej prędkości w kierunku wysyłania danych(8-23%).

Ponadto w większościwojewództw odnotowano nieznaczny spadek średniej wartości opóźnienia strumieni danych (2-11%) z wyjątkiem województwa pomorskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego.

Średnia prędkość pobierania i zmiana r/r z aplikacji mobilnej w Polsce (2018)

Średnie wartości prędkości pobierania danych w sieciach ruchomych na terenie całego kraju
są zbliżone. W stosunku do kwietnia 2018 roku w prawie wszystkich województwach odnotowano znaczący wzrost średniej prędkości w kierunku pobierania danych od 8,3% do 23%. Największy przyrost średniej prędkości pobierania został osiągnięty w województwie wielkopolskim. Dla kierunku wysyłania te przyrosty prędkości są mniej wyraźne i wynoszą od 0,4% do 17,4% z wyjątkiem województw: kujawsko-pomorskiego (-1,1%) i podlaskiego (-7,1%). W większości województw stwierdzono spadek średniej wartości opóźnienia strumieni danych od -16,3% do -3,9%, z wyjątkiem województw: pomorskiego (+4,4%) i kujawsko-pomorskiego (+4,4%), gdzie odnotowano wzrost średniej wartości opóźnienia strumieni danych.

Mapa średniej prędkości pobierania z aplikacji mobilnej w Polsce (według województw w 2018)
Mapa średniej prędkości pobierania z aplikacji mobilnej w Polsce (wg województw w 2018)

W kwietniu 2019 roku udział pomiarów wykonanych w technologii LTE wyniosł 84% z wszystkich pomiarów wykonanych w sieciach ruchomych przy pomocy aplikacji mobilnej. W kwietniu 2018 roku udział ten wynosił 74%, w kwietniu 2017 roku 69%, a w kwietniu 2016 wynosił 56 %. Może to świadczyć o wzroście wykorzystania technologii LTE do transmisji danych w sieciach ruchomych, co przekłada się bezpośrednio na wzrost jakości usług.

Pełny dostęp do reportów dostępny pod poniższymi linkami:

źródła: UKE (1) (2)