Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2019 roku [raport UKE]

Sprawdź dane z najnowszego raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2019 roku, przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Operatorzy komórkowi w Polsce: liczba użytkowników i Przychody (za 2019 rok)

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2019 r. odpowiada między innymi na poniższe pytania:  Ile wyniosła wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego, ilu z nas korzystało z internetu i jaka była szybkość łączy, ilu z nas ma telefon komórkowy, a ilu skusiły usługi sprzedawane w pakietach? W 2019 roku wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,6 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,4 mld zł w stosunku do roku 2018. O 4 pp. wzrosła penetracja usługami internetu stacjonarnego w przeliczeniu na gospodarstwa domowe i wyniosła 54,8 proc.

Zobacz także: [UKE] Stan jakości internetu mobilnego i stacjonarnego w Polsce w 2018 r.

Już 75 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu stacjonarnego  o prędkości co najmniej 30 Mb/s – to roczny wzrost o 3,4 pp. Jednocześnie udział łączy stacjonarnych o szybkości co najmniej 100 Mb/s wyniósł w 2019 r. 50,4% w ogólnej liczbie łączy internetowych, czyli był o prawie 8 pp. wyższy niż rok wcześniej. Z roku na rok wzrasta też w naszym kraju długość linii światłowodowych. W zeszłym roku odnotowano 1,5-procentowy przyrost długości sieci w porównaniu do 2018 r.

Internet w Polsce wg wykorzystywanej technologii (2019)

W 2019 roku zwiększyło się nasycenie rynku telekomunikacyjnego usługami wiązanymi. Co prawda liczba użytkowników w porównaniu z 2018 r. nieznacznie zmalała, to jednocześnie wartość rynku tych usług osiągnęła poziom 9,53 mld zł, czyli o około 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Pokazuje to, że użytkownicy zaczęli pełniej korzystać z dostępnych pakietów.

W ostatnich kilku latach następował systematyczny spadek liczby użytkowników telefonii komórkowej, ale w ubiegłym roku trend  ten się odwrócił – na koniec 2019 r. łączna liczba aktywnych kart SIM wyniosła 52,2 mln, czyli 1,16 proc. więcej niż w 2018 r. Wzrosła również penetracja tymi usługami, która wyniosła niemal 136 proc.

Z roku na rok maleje natomiast wartość rynku oraz liczba użytkowników telefonii stacjonarnej. Maleją także koszty korzystania z tej usługi, a ceny tych usług w Polsce są jednymi z najniższych wśród państw Unii Europejskiej.

źródło: UKE