Raport UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2020 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowszy raport na temat stanu rynku telekomunikacyjnego w naszym kraju w 2020 roku.

Raport UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2020 roku

Z najnowszego raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego za miniony rok dowiesz się między innymi o tym: jaka była wielkość przychodów z poszczególnych usług telekomunikacyjnych, ilu użytkowników pozostało przy usłudze tradycyjnej telefonii stacjonarnej, jakie było zainteresowanie VoIP, a ilu klientów korzystało z mobilnych telefonicznych kart SIM oraz jak kryzys COVID-19 wpłynął na wykorzystanie przez Polaków usług dostępu do internetu czy telewizyjnych?

59 proc. użytkowników internetu stacjonarnego w Polsce (w 2020 r.) cieszyło się dostępem powyżej 100 Mb/s
59 proc. użytkowników internetu stacjonarnego w Polsce (w 2020 r.) cieszyło się dostępem powyżej 100 Mb/s
  • W 2020 roku nastąpił nieznaczny wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych, które wyniosły 40,8 mld zł.
  • Wartość inwestycji kształtowała się na poziomie 7,5 mld zł.
  • Pandemia COVID-19 wpłynęła na przyśpieszenie rozwoju szybkiego internetu.
  • Już prawie 59% użytkowników internetu stacjonarnego korzystało z usług dostępu do internetu za pomocą łączy o przepływności minimum 100 Mb/s.
  • Wzrosło wykorzystanie dostępu mobilnego w technologii 4G – szacuje się, że w 2025 roku 66% użytkowników będzie korzystać z dostępu 5G.

Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszyły się usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej, które w 2020 roku świadczone były na rzecz 3,1 mln użytkowników, tj. o 12% mniej niż w 2019 r. Spadły również przychody w tym segmencie rynku. Coraz większy udział w strukturze usług telefonii stacjonarnej uzyskały natomiast usługi VoIP, z których korzystało 2,5 mln osób. Wprawdzie liczba użytkowników VoIP nie wzrosła znacząco, lecz zauważalnie wzrósł czas trwania połączeń w tej technologii, w szczególności w odniesieniu do biznesu, na co niewątpliwie wpływ miała praca zdalna. 

Zmianie uległ, występujący w ostatnich latach, spadkowy trend na rynku telefonii ruchomej. Nieznacznie wzrosła liczba kart SIM, natomiast dość znacząco zwiększyły się przychody i ruch.
Na rynku usług wiązanych nie odnotowano specjalnych zmian. Nadal najbardziej popularnymi wśród pakietów pozostały double play, z których najczęściej wykorzystywanym był pakiet „telefonia ruchoma + internet ruchomy”.

Z roku na rok nieznacznie maleje udział telewizji satelitarnej w ogólnej liczbie użytkowników usług telewizyjnych. W 2020 r. z tej technologii korzystało jednak nadal ponad połowa użytkowników.

Liczba zakończeń sieci telekomunikacyjnych w 2020 r. wyniosła 45,5 mln – większość z nich stanowiły zakończenia sieci ruchomych. Spośród gospodarstw domowych, 75,9% z nich posiada dostęp do sieci klasy NGA, umożliwiających dostęp do internetu z przepustowością co najmniej 30 Mb/s. Jednocześnie, wśród świadczonych usług stacjonarnego dostępu do internetu, usługi o przepustowości co najmniej 30 Mb/s stanowią 74% wszystkich usług.

źródło: UKE