Jak Polacy korzystają z internetu i usług telekomunikacyjnych?

Sprawdź wyniki najnowszego badania na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2017 roku – ile osób ma smartfona, ile korzysta z internetu mobilnego i aplikacji mobilnych banków? – to tylko niektóre z najświeższych danych z polskiego rynku mobilnego.

Dostęp do internetu w Polsce w 2017 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował wyniki najnowszego badania konsumenckiego, które przeprowadzono w listopadzie 2017 roku. Raport zawiera informacje o tym, jak Polacy korzystają na co dzień z usług telekomunikacyjnych. Ilu z nas ma telefon komórkowy? Czy wolimy abonament czy telefon „na kartę”? Do czego najczęściej używamy internetu, ile za niego płacimy i jak zmienia się jego przepustowość?

W tym roku badanie zostało rozszerzone o opinie na temat usług Over-The-Top (OTT), rozwiązań smart home, smart city oraz autonomicznych samochodach. Jak chętnie korzystalibyśmy z usług telemedycznych i czy powierzylibyśmy swoje bezpieczeństwo autonomicznym samochodom?

To tylko niektóre pytania, jakie zadano respondentom. Zapytano także o sieci 5G, które będą wdrażane w najbliższych latach (z tym pojęciem spotkało się już ponad 20% uczestników badania). Spytano o to, bo wszystkie te kwestie mają już, albo w niedługim czasie będą miały, istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki cyfrowej i rynku telekomunikacyjnego.

Okazuje się, że już 9 na 10 badanych posiada telefon komórkowy, a tylko 10% ma telefon stacjonarny. To że jesteśmy tak bardzo mobilni znajduje też odzwierciedlenie w innych dziedzinach życia – co trzeci z nas ma w telefonie zainstalowaną aplikację bankową. Ale jednocześnie tylko 20% z nas korzysta z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci.

Przeczytaj także:

Rodzaje telefonów posiadanych przez Polaków
Rodzaje telefonów posiadanych przez Polaków

Najwyraźniej satysfakcjonuje nas szybkość internetu oferowana przez operatorów – niemal 70% z chwali się łączem o prędkości wystarczającej do swobodnego korzystania ze wszystkich usług dostępnych w internecie.

Co więcej – już ponad 10% z nas korzysta – najczęściej w domu – z rozwiązań M2M, czyli tego, co oferuje internet rzeczy. Kolejną pozytywną informacją jest to, że deklarowana przepustowość internetu stacjonarnego wzrosła w ciągu roku z 55 do 83 Mb/s, a mobilnego z 48 do 75 Mb/s. Jednocześnie otrzymujemy coraz lepsze parametry łącza za podobną cenę.

Gdzie korzystamy z M2M?

O badaniu: Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+, N=1600. Dobór próby miał charakter kwotowo-warstwowy. Podstawę doboru próby stanowił operat adresowy GUS. Warstwowanie uwzględniało wielkość miejscowości oraz rozmieszczenie terytorialne w ramach województw, a także płeć i wiek dobieranych osób.

Telefonia komórkowa w Polsce w 2017 roku

 • Telefon komórkowy posiada 91,9% badanych,przy czym zdecydowana większość dysponuje jednym aktywnym numerem.
 • Telefon służbow yposiada jedynie około 5% badanych.
 • 4,6% respondentów posiada zarówno telefon prywatny, jak i służbowy, ale zdecydowanie częściej telefon wykorzystują do celów prywatnych (80,7%).

Liczba aktywnych numerów telefonów w Polsce na osobę (2017)

 • Najbardziej popularnym rodzajem aparatu komórkowego jest smartfon, używany przez blisko siedmiu na dziesięciu ankietowanych.
 • Badani miesięcznie przeznaczają średnio 48,7 zł na telefonię komórkową.

Średnie wydatki miesięczne na telefonie komórkową w Polsce

 • Najczęściej wybieraną ofertą jest abonament, z którego korzysta 58,6% respondentów.
  71,1% użytkowników decyduje się korzystać z internetu w telefonie w ramach abonamentu lub doładowania.
 • Telefon służy głównie do przeglądania stron internetowych (75,5%), odbierania/wysyłania wiadomości mailowych (63,4%) i korzystania z portali społecznościowych (61,9%).
 • 30,0% respondentów ma zainstalowaną w telefonie aplikację bankową, z których mniej więcej jedna czwarta płaci zbliżeniowo telefonem.
Korzystanie z bankowych aplikacji mobilnych przez Polaków w 2017 r.
Korzystanie z bankowych aplikacji mobilnych przez Polaków w 2017 r.
 • 3,6% respondentów korzysta z usług Premium Rate. Jeśli decydują się na wysłanie płatnej wiadomości, najczęściej jest to udział w konkursie, głosowaniu lub wspieranie akcji charytatywnej.

Dostęp do internetu w Polsce (2017)

Prawie połowa respondentów (45,9%) nie posiada dostępu do internetu ze względu na brak takiej potrzeby. 36,2% badanych wskazuje także brak umiejętności korzystania z internetu.

49,2% respondentów w ciągu ostatniego roku codziennie przeglądało strony WWW, a 35,9% każdego dnia korzystało z portali społecznościowych.

Z jakich usług telekomunikacyjnych korzystają Polacy?
Z jakich usług telekomunikacyjnych korzystają Polacy?

Internet stacjonarny

 • 70,2% badanych deklaruje, że posiada dostęp do internetu stacjonarnego. 51,2% z nich uważa, że nic nie jest w stanie skłonić ich do zmiany na rzecz Internetu mobilnego.
 • Przeciętne miesięczne wydatki respondentów na Internet stacjonarny wynoszą 52,7zł.
 • Maksymalna prędkość posiadanego Internetu stacjonarnego wynosi średnio 83,2 Mb/s.
 • Respondenci decydują się na taką prędkość ze względu na cenę.Takiej odpowiedzi udzieliło 36,7% badanych.

Internet mobilny w Polsce

Internet mobilny Polacy posiadają przede wszystkim w telefonie komórkowym. 59% z nich uważa, że nic nie jest w stanie skłonić ich do zmiany rzecz Internetu stacjonarnego. Badani jako korzyść posiadania z internetu mobilnego wskazują najczęściej większą mobilność i potrzebę korzystania z sieci poza domem (46,6%).

Średnia miesięczna wysokość opłat respondentów za Internet mobilny wynosi 43,3 zł, zaś jedna trzecia deklaruje, iż nie posiada limitu transferu danych. Maksymalna prędkość posiadanego Internetu mobilnego wynosi średnio 74,5 Mb/s, choć większość pytanych nie potrafi udzielić odpowiedzi w tym zakresie. Respondenci decydują się na taką prędkość głównie ze względu na cenę (43,3%).

Technologia LTE

 • 68,5% badanych spotkało się z technologią LTE. 73,1% spośród osób posiadających dostęp do Internetu mobilnego korzysta z technologii LTE.
 • Smartfon jest najczęściej wykorzystywanym urządzeniem w technologii LTE (90,7%).
 • Zdecydowana większość respondentów pozytywnie ocenia jakość usługi Internetu mobilnego w LTE (93,1%).

Technologia LTE

Sieć 5G

 • 21,0% respondentów spotkało się z pojęciem „sieci 5G”. Nieco ponad jedna czwarta badanych wie, której generacji sieci komórkowe są obecnie użytkowane.
 • Zdecydowana większość respondentów (90,7%) korzysta z usługi Internetu stacjonarnego w domu.
 • Większość badanych parametry dostępu do Internetu takie jak prędkość, wydajność i niezawodność ocenia pozytywnie.

Ograniczenia prędkości łącza a korzystanie z usług internetowych

Pozostałe usługi telekomunikacyjne w Polsce

Internet rzeczy IoT

 • 22,7% badanych spotkało się z pojęciem internet rzeczy IoT (Machine to Machine), przy czym 10,8% rozmówców korzystało z tego typu rozwiązań. Najczęściej korzystają z nich w domu (72,8%), co czwarty wykorzystuje je w pracy.
 • Badani, którzy korzystają z usług abonamentu Internetu rzeczy, najczęściej korzystają z pakietu SMS (23,5%).
 • Liderem wśród dostawców tego typu usług znajduje się Orange. Wskazało go 30% respondentów.

Jakiego internetu rzeczy IoT korzystamy?

Respondenci korzystający z rozwiązań typu machine to machine najczęściej decydowali się na usługę Smart Telewizji (59,9%). Respondenci rozważający korzystanie z tego typu rozwiązań chcieliby skorzystać z usługi inteligentnego domu (55,8%) oraz Smart Telewizora (52,8%).

Jako korzyść z zastosowania M2M wskazywana jest najczęściej oszczędność czasu (42,8%). Wśród zagrożeń najczęściej wymieniane było mniejsze poczucie prywatności (22,5%) oraz ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych.

Samochody autonomiczne

Respondenci uważają, ze autonomiczne samochody wpłyną na życie społeczeństwa i doprowadzą do zmniejszenia liczby wypadków (23,1%) oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach (18,9%).

 • 18,4% badanych nie dostrzega żadnego pozytywnego wpływu.
 • 30,8% badanych twierdzi, że autonomiczne samochody mogą wpłynąć negatywnie na umiejętności kierowców oraz doprowadzić do wzrostu kosztów zakupu i serwisu takich pojazdów.
 • 11,8% respondentów nie dostrzega żadnego negatywnego wpływu samochodów autonomicznych na życie społeczeństwa.
 • 23,4% respondentów spotkało się z pojęciem autonomicznego samochodu, 18,7% rozmówców wie, że mogłoby kupić samochód z funkcją autopilota.
 • 8,4% respondentów udostępniłoby swoje dane wrażliwe w zamian za możliwość korzystania z autonomicznego samochodu.
 • 30,2% badanych uznaje autonomiczne samochody za bezpieczniejsze w porównaniu z tradycyjnymi autami.

Smart Home

 • 35,5% badanych spotkało się z pojęciem „Smart Home (Inteligentny Dom)”. Jedynie niewielki odsetek (5,4%) korzysta z tego typu rozwiązań.
 • Sprzęt z dostępem do Internetu, z którego najczęściej korzystają badani to smart TV (73,7%).
 • Prawie połowa badanych (43,6%) jest zdania, ze upowszechnienie rozwiązań Smart Home może zwiększyć komfort życia. 26,7% badanych obawia się większego narażenia na ataki hakerskie.

Smart City

 • 11,4% badanych spotkało się z pojeciem „Inteligentnych Miast (Smart City)”. Podobny odsetek uważa, że Smart City może wpłynąć na wzrost kosztów codziennego życia w mieście co wskazuje, że pozostaną one bez zmian.
 • 39,1% badanych chciałoby, aby wprowadzone zostało inteligentne oświetlenie w mieście.
 • Respondenci pozytywnie oceniają rozwiązania związane z rozwojem inteligentnych miast. Przede wszystkim są zadnia, że wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa na drogach (43,3%), zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miast (47,4%) oraz zmniejszenie korków w miastach (32,7%).

Telemedycyna

 • 22,0% badanych spotkało się wcześniej z pojęciem telemedycyny, a 4,2% korzystało z tego typu rozwiązań.
 • Osoby, które miały styczność z rozwiązaniami telemedycyny korzystały najczęściej z elektronicznej formy przesyłania dokumentacji medycznej (54,6%).
 • 19,6% respondentów byłoby zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań w zakresie telemedycyny. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była diagnoza na odległość.
 • Najwięcej respondentów (33,9%) obawia się awarii lub możliwości zerwania połączenia podczas zabiegu lub badania.
 • 31,1% badanych jest zdania, że upowszechnienie telemedycyny przyniesie zmiany.

Usługi wiązane

 • 17,9% badanych korzysta z pakietu usług wiązanych. W jego skład najczęściej wchodzi telewizor i Internet stacjonarny.
 • Respondenci miesięcznie wydają średnio 103,1 zł za pakiet usług wiązanych.
 • Zdecydowana większość badanych (92,9%) wyraża ogólne zadowolenie z usług wiązanych.
Posiadanie usług w ramach pakietów wiązanych
Posiadanie usług w ramach pakietów wiązanych

Bezpieczeństwo w sieci

 • Ponad połowa respondentów (53,3%) dba o bezpieczeństwo w sieci i korzysta z programów antywirusowych i aktualnego oprogramowania (60,0%).
 • 35,8% badanych deklaruje, że nie udostępnia żadnych danych korzystając z Internetu, zaś 56,7% udostępniających dane robi to świadomie.
 • Większość respondentów (85,5%) nigdy nie padła ofiarą nadużyć związanych z wykorzystaniem udostępnianych danych.
 • Badani w podobnym stopniu dostrzegają zagrożenia takie jak: wyłudzenie loginów, kradzież tożsamości i zaginięcie zobowiązań. Jedynie 16,1% twierdzi, że nie znaj żadnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci.

Usługi Over-The-Top (OTT)

 • Jedynie 6,8% badanych spotkało się z pojęciem usług Over- The-Top.
 • Ponad połowa respondentów nie korzysta z żadnych usług Over-The-Top. Co trzecia osoba wskazuje na korzystanie z usług komunikacyjnych.
 • Osoby korzystające z usług Over-The-Top są zdania, że żadne z nich nie są płatne (67,1%).
 • 51,4% badanych nie rozważa korzystania z żadnej z usług Over-The-Top.
Jakie usługi zamienilibyśmy na usługi Over-The-Top (OTT)?
Jakie usługi zamienilibyśmy na usługi Over-The-Top (OTT)?

Podsumowanie

Najniżej ocenianym aspektem funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego są ceny usług, najwyżej zaś dostęp do usług – możliwość wyboru różnorodnych operatorów i usług.

Tylko 18% respondentów zauważyło pozytywne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniego roku. Zarówno negatywne, jaki i pozytywne aspekty wskazywane przez respondentów były związane z kwestiami cenowymi. Również wysoko oceniono pozytywną zmianę w liczbie dostępnych ofert.

Pobierz pełne wersje raportów analitycznych badania konsumenckiego w pliku PDF:

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej – Badanie konsumenckie 2017