Jak sprawdzić lub zmienić miejsce głosowania w wyborach parlamentarnych w 2023 roku

Przygotuj się do głosowania w tegorocznych wyborach — dowiedz się jak sprawdzić dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Centralny Rejestr Wyborczy — zmiana miejsca głosowania przez internet

Wprowadzony w tym roku Centralny Rejestr Wyborców (CRW) ma ułatwić obywatelom głosowanie, urzędnikom organizację pracy, a komisjom wyborczym przeprowadzenie wyborów. Wszyscy obywatele naszego kraju mogą sprawdzić swoje dane w CRW przez internet lub w aplikacji mobilnej. Osoby, które chcą zmienić miejsce głosowania lub dopisać się do rejestru, przebywają za granicą lub chcą wystąpić o możliwość głosowania przy pomocy pełnomocnika, mogą to jeszcze zrobić online.

Zobacz tekże: mObywatel z usługami Wybory, Jakość powietrza i Historia pojazdu

Gminy wciąż będą odpowiedzialne za organizację wyborów, ale dzięki CRW proces ma być sprawniejszy i łatwiejszy zarówno dla gmin, jak i dla wyborców. Przed wdrożeniem Centralnego Rejestru Wyborców, gminy prowadziły lokalne rejestry wyborców, przy pomocy których sporządzały spisy uprawnionych do głosowania na poszczególne wybory z wykorzystaniem różnych systemów informatycznych.

Gminy obsługiwały więc proces organizacji wyborów, przekazywania danych do Państwowej Komisji Wyborczej oraz proces obsługi obywateli zamierzających korzystać z praw wyborczych, w różny sposób. Wiązało się to się także z ryzykiem ujęcia danego wyborcy w więcej niż jednym rejestrze lub spisie wyborców.

Utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców pozwoliło na: 

  • scentralizowanie danych o obwodach głosowania i okręgach wyborczych,
  • przypisanie wyborcy do konkretnego obwodu i okręgu w oparciu o adres zamieszkania,
  • integrację z rejestrem PESEL – automatyczne zmiany w przypadku zmiany meldunku, utraty obywatelstwa polskiego lub śmierci,
  • wyeliminowanie konieczności przesyłania danych pomiędzy gminami,
  • znaczne ograniczenie udziału urzędników w dopisywaniu do listy wyborców na wniosek obywatela – jeśli zdecydujesz się na zmianę lokalu wyborczego, w którym będziesz głosować i zgłosisz tę zmianę w CRW, udział urzędnika w całym procesie zostanie całkowicie wyeliminowany, a Ty będziesz miał gwarancję, że oddasz głos w miejscu, które wybrałeś,
  • znika ryzyko, że jedna osoba będzie dopisana do list wyborczych w dwóch lokalach wyborczych,
  • masz możliwość wglądu do własnych danych przetwarzanych w CRW.

Jak sprawdzić lub zmienić miejsce głosowania w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 roku?

Każdy wyborca może skorzystać z usługi umożliwiającej wgląd do jego danych, przetwarzanych w CRW stale lub w kontekście konkretnych wyborów. Znajdzie tam informację o obwodzie głosowania, w którym został ujęty w spisie wyborców: sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można to zrobić także w zakładce Wybory, w najnowszej wersji aplikacji mobilnej mObywatel.

Jeśli chcesz zmienić miejsce głosowania, możesz to zrobić online: zmień miejsce głosowania.

Możesz także złożyć wnioski przez internet:

  • o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborcy – obywatela polskiego – stale zamieszkałego na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
  • o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy –  obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim oraz obywatela.

Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW.

Zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania, w tym wyborcę podlegającego obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Korespondencyjnie mogą głosować także osoby 60+ oraz osoby z niepełnosprawnością: zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania: zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika 

Na portalu gov.pl znajdziesz też informacje:

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji