Centralny Rejestr Wyborców już działa!

Centralny Rejestr Wyborców ułatwi obywatelom głosowanie, urzędnikom organizację pracy, a komisjom wyborczym przeprowadzenie wyborów.

Centralny Rejestr Wyborców - napis na kartce wrzucanej do urny
fot. Depositphotos

Jeden centralny rejestr wyborców zastępuje około 2,5 tysiąca spisów gminnych. Dane wyborców są teraz zabezpieczone zgodnie z wysokim standardem obowiązującym dla państwowych rejestrów, takich jak PESEL czy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Organizacja wyborów ma być dzięki temu łatwiejsza, a ich przeprowadzenie bezpieczniejsze. Centralny Rejestr Wyborców (CRW) zostanie wykorzystany już w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu lub jeszcze wcześniej, jeśli zostanie podjęta decyzja o organizacji uzupełniających wyborów lokalnych.

Zobacz także: Dzięki Centralnemu Rejestrowi Wyborców sprawdzisz, gdzie głosować 

Uruchomienie Centralnego Rejestru Wyborców było możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z samorządami i instytucjami odpowiadającymi za organizację wyborów. Od kwietnia 2023 roku trwały intensywne prace po stronie gmin, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego przygotowujące dane o obwodach i okręgach oraz wyborcach, którzy dopisali się do rejestru wyborców w danej gminie na swój wniosek.

Komunikat o uruchomieniu CRW został wydany po akceptacji jego treści przez Państwową Komisję Wyborczą, która odpowiada za prawidłowość organizacji i przeprowadzenia wyborów w Polsce.

CRW zapewnia pełny przepływ informacji w ramach jednego systemu. Gminy nie będą już musiały wzajemnie powiadamiać się o tym, że ktoś na stałe dopisał się do ich obwodu czy spisu. Bieżąca integracja z rejestrem PESEL znacznie ograniczy powielanie danych osobowych dla celów organizacji wyborów i zapewni automatyczną wymianę danych pomiędzy rejestrami.

Korzyści dla obywatela:

  • dopiszesz się do spisu wyborców przez internet,
  • pobierzesz zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnej gminie,
  • w każdej chwili sprawdzisz, które z twoich danych przetwarzane są w rejestrze,
  • sprawdzisz, gdzie będziesz głosować,
  • łatwo zmienisz miejsce głosowania, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Korzyści dla administracji:

  • wspólna aplikacja dla urzędników, dzięki której będą mieli dostęp do rejestru wyborców,
  • wnioski o dopisanie do spisu wyborców, złożone przez Internet, będą obsługiwane bez udziału urzędnika,
  • dane osób, które złożyły wniosek, będą przesyłane automatycznie pomiędzy gminami,
  • wszystkie gminy i wszyscy komisarze wyborczy będą raportować w ten sam sposób.

Przypisanie wyborców do obwodów głosowania nastąpi na podstawie adresu. Organy wyborcze będą miały stały dostęp do aktualnych danych, proces zostanie ujednolicony.

Usługa zmiany miejsca głosowania przez internet zostanie uruchomiona na 44 dni przed wyborami na stronach rządowych. Wniosek będzie dostępny pod tym linkiem.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji | Centralny Rejestr Wyborców
zdjęcie wykorzystane we wpisie od Depositphotos