T-Mobile Polska pochwaliło się wynikami za 2023 rok

Wzrost liczby klientów, konsekwentne zwiększanie dynamiki wyników z kwartału na kwartał, wzrost we wszystkich segmentach, mimo wciąż niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej.

T-Mobile Polska 2023: klienci
T-Mobile Polska 2023: klienci

Na koniec 2023 r. liczba klientów usług mobilnych T‑Mobile wynosiła 12,6 miliona – wynik ten udało się osiągnąć mimo dezaktywacji około 250 tysięcy kart SIM oferowanych w ramach akcji pomocowej uchodźcom z Ukrainy. Co ważne, T‑Mobile mógł także pochwalić się pozytywnym wynikiem przenośności numerów w każdym z czterech kwartałów roku. Jednocześnie liczba klientów szerokopasmowego internetu stacjonarnego operatora (fixed broadband) wzrosła do 260 tysięcy, czyli o ponad 100 tysięcy w stosunku do roku 2022.

Sprawdź też: Który operator ma najszybsze 5G w lutym 2024 roku?

Ciągle rosnącym powodzeniem wśród klientów cieszyły się pakiety usług, zawierające oprócz usług głosowych także ofertę rozrywki lub internetu światłowodowego. Zwłaszcza ten ostatni zyskuje na popularności, co wiąże się także ze stopniowym zwiększaniem zasięgu internetu stacjonarnego T‑Mobile. W ubiegłym roku operator zawarł umowy hurtowe z operatorem Vectra oraz Polskim Światłowodem Otwartym, które z czasem pozwolą mu dotrzeć z ofertą do nawet 10 milionów polskich gospodarstw domowych.

Na koniec roku liczba gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu oferty światłowodowej wyniosła 6,4 miliona. Zwiększenie liczby klientów oraz wzrost liczby osób wybierających większą liczbę usług i wyższe plany taryfowe zapewniające użytkownikom większe możliwości, a także rozwój we wszystkich segmentach rynku biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ICT oraz bezpieczeństwa przełożył się na wzrost przychodów firmy w skali roku o 362 miliony złotych, a więc 5,5% (r/r).

W 2023 roku operator zanotował wyraźny wzrost kosztów działalności, na który składają się między innymi zwiększone o ponad 40% w porównaniu do roku 2022 koszty energii elektrycznej, a także koszty czynszów i opłat ustalanych w euro. Wzrosły także nakłady na wynagrodzenia pracowników, będące konsekwencją decyzji o podwyżce płac podjętej pod koniec 2022 roku.

Jednym z najważniejszych czynników, które długoterminowo pozwolą ograniczyć wpływ wzrostu kosztów energii na wyniki T‑Mobile  jest uruchomienie w ramach kontraktu vPPA 3 farm fotowoltaicznych i 2 wiatrowych, produkujących zieloną energię na potrzeby kontraktu z T-Mobile. W połączeniu ze wzrostem przychodów zaowocowało to wypracowaniem wzrostu całorocznego zysku EBITDA AL do poziomu 1,79 mld zł, a więc o 1% wyższego niż w roku poprzedzającym. W perspektywie czwartego kwartału wzrost EBITDA AL wyniósł 5,3% (r/r).

Wśród wydarzeń kluczowych z punktu widzenia rozwoju spółki wymienić należy także otwarcie T Hub – jednostki, której celem jest realizacja projektów na potrzeby całej Grupy Deutsche Telekom. Obejmują one takie obszary, jak inżynieria systemów aplikacji, innowacje w usługach sieciowych czy rozwiązania z zakresu globalnej łączności.

W 2023 roku T‑Mobile konsekwentnie zmierzał do realizacji celów wynikających ze strategii ESG. W działaniach klimatycznych skupił się na zmianach, które zbliżą go do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej już w 2040 roku, ale nie zapominał także o niezwykle istotnym obszarze cyrkularności. W działaniach społecznych firma skoncentrowała się na projektach skierowanych do pokolenia Z oraz do seniorów, w których edukowała na temat bezpiecznego korzystania z internetu.

T-Mobile stawia na konwergencję i najlepsze doświadczenia klientów 

Miniony rok to dla T‑Mobile przede wszystkim rozwój i sprzedaż usług konwergentnych oraz budowania najlepszych doświadczeń klientów. W 2023 roku operator poszerzył portfolio kanałów w usłudze MagentaTV o 29, zapewniając tym samym dostęp do 159 kanałów w ramach pakietów telewizyjnych.

T-Mobile Polska 2023: pakiety usług
T-Mobile Polska 2023: pakiety usług

Firma zwiększyła również liczbę tytułów w kolekcji VOD, zapewniając klientom dostęp do ponad 1000 materiałów. W przypadku oferty światłowodowej liczba zamówień zwiększyła się o 20% w stosunku do 2022 r., natomiast liczba sprzedanych usług telewizji wzrosła aż o 87%. Dodatkowo wzrósł udział sprzedaży pakietów usług od operatora. Obecnie ponad 60% kontraktów na światłowód zawieranych w T-Mobile to umowy konwergentne, a więc łączące w sobie co najmniej dwie usługi.

W 2023 roku T‑Mobile, jako pierwszy na rynku, umożliwił bezpłatne 90-dniowe testowanie nielimitowanego internetu przez eSIM bez zmiany operatora i bez podpisywania umowy. Pod koniec trzeciego kwartału premierę miała subskrypcyjna oferta bez zobowiązań Red Bull MOBILE z zasięgiem T‑Mobile z nielimitowanym internetem na pół roku, dostępna także z kartą eSIM, a w czwartym kwartale operator uruchomił program doceniania klientów Magenta Moments, który zgromadził już 850 tys. użytkowników.

T-Mobile Polska 2023: światłowód
T-Mobile Polska 2023: światłowód

Bardzo dobre wyniki odnotowała ponadto sprzedaż urządzeń sygnowanych marką T: kolejna edycja T Phone, a także T Tablet, który w segmencie tabletów z Androidem osiągnął imponujący udział w sprzedaży operatora na poziomie 70%.

Nieustanny rozwój w segmencie biznesowym

Na przestrzeni roku w segmencie biznesowym T‑Mobile zanotował wzrost zarówno w obszarze mniejszych firm, jak i klientów korporacyjnych. Wśród małych firm, odświeżone w drugim kwartale roku taryfy biznesowe Magenta Biznes, cieszą się wciąż nieustającym powodzeniem, co przynosi efekt w postaci rosnącej bazy klientów.

Co więcej, coraz częściej sięgają oni po najwyższe warianty taryf i umowy ze światłowodem. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów MŚP w zakresie cyberbezpieczeństwa, w październiku T‑Mobile zaoferował im usługę „Ochrona w sieci”, będącą kompleksowym rozwiązaniem bezpieczeństwa urządzeń mobilnych niewymagającym dużych obciążeń dla budżetu czy potrzeby zatrudniania dodatkowych specjalistów IT.

Rok w segmencie biznesowym operator zakończył przedstawieniem kompleksowej oferty T Business, łączącej w sobie kompetencje T‑Mobile oraz T‑Mobile Polska Business Solutions (dawniej T-Systems), by dzięki jeszcze ściślejszemu połączeniu kompetencji obu spółek i ściślejszej współpracy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Jakość sieci jeszcze Bardziej 

W obszarze technologii T‑Mobile prowadził szereg projektów nastawionych na ciągłą poprawę jakości usług dla klientów, a w szczególności przygotowanie do uruchomienia znacznej liczby stacji bazowych sieci 5G Bardziej, działającej w paśmie 3,x GHz. W tym celu T‑Mobile nie tylko zmodernizował ponad 1300 stacji bazowych, ale także przeprowadził program rozbudowy łączy światłowodowych łączących je z siecią T‑Mobile. Tylko w ciągu 2023 roku T‑Mobile zbudował 700 km własnych łączy światłowodowych, a odsetek stacji C-band podłączonych łączami optycznymi na koniec grudnia wyniósł 87%.

T-Mobile Polska 2023: technologie
T-Mobile Polska 2023: technologie

Drugą ważną decyzją z punktu widzenia rozwoju sieci było wyłączenie sieci 3G. Na początku roku T‑Mobile podjęło decyzję o przyspieszaniu przebiegu procesu, tak by ostatnie stacje pracujące w tej technologii zakończyły działanie z końcem kwietnia. Operator wdrożył także projekt uruchomienia zasięgu LTE900 w oparciu o odzyskane w ten sposób zasoby częstotliwości – pozwoliło to na zaoferowanie klientom nowszej, szybszej i wydajniejszej technologii, która dodatkowo wesprze działanie sieci 5G Bardziej.

Na koniec roku w magentowej sieci działało łącznie 12332 stacji bazowych. W zasięgu sieci 5G dostarczanej w technologii DSS (Dynamic Spectrum Sharing) w oparciu o częstotliwości 2,1 GHz znalazło się 60% populacji kraju, a sieć 5G Bardziej – działająca w paśmie C-band – w pierwszej połowie roku 2024 będzie dostępna na ponad 2000 stacji bazowych i obejmie zasięgiem ponad 26% społeczeństwa.

Odpowiedzialny biznes 

W 2023 roku T‑Mobile kontynuował działania na rzecz klimatu. Już od 2021 r. całość swojego zapotrzebowania na energię elektryczną zaspokaja ze źródeł bezemisyjnych, a w 2023 r. spółka koncentrowała się na redukcji emisji własnych. Na przestrzeni 12 miesięcy udało się ograniczyć je o 28%. W tym samym czasie farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne zbudowane na potrzeby realizacji umowy vPPA T‑Mobile oraz instalacje fotowoltaiczne zainstalowane na obiektach operatora wyprodukowały łącznie 68,2 GWh energii, tym samym przyczyniając się do redukcji śladu węglowego o około 50 tysięcy ton.

W czwartym kwartale 2023 w T-Mobile troska o planetę przeplatała się z inicjatywami na rzecz wykluczonych społeczności. W ramach akcji świątecznej firma połączyła siły ze Szlachetną Paczką i angażowała swoich klientów w kampanii „Stare telefony działają cuda”. Im więcej znalazło się ich w specjalnych pojemnikach w salonach operatora, tym większe wsparcie dla organizacji – nawet milion złotych!

T-Mobile Polska 2023: CSR i ekologia
T-Mobile Polska 2023: CSR i ekologia

Ponadto, w czwartym kwartale 2023 roku T‑Mobile konsekwentnie realizował działania, które wspierają walkę z cyfrowym wykluczeniem. Operator rozpoczął nową kampanię edukacyjną #HEJTOUT, we współpracy z Fundacją SEXEDPL. Jej celem jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia i strategie minimalizujące negatywne skutki psychologiczne doświadczania hejtu, ale także zwrócenie uwagi ich dorosłego otoczenia na ten problem. Co więcej, marka ogłosiła partnerstwo z Uniwersytetem Sukcesu, którego celem jest umożliwienie młodym kobietom zrealizowanie ich marzeń i postawienie pierwszych kroków w fascynującym świecie IT przy wsparciu ekspertów oraz doświadczonych praktyków branży.

Wspieranie najmłodszej generacji to jednak nie koniec aktywności z tego obszaru – firma zaangażowała się bowiem w działania Koalicji Cyfrowi Seniorzy, która zrzesza 22 prywatne organizacje, w tym największe izby, związki, federacje czy fundacje specjalizujące się w nowych technologiach i szeroko pojętej cyfryzacji. Jej główny cel zakłada, że do 2030 roku co najmniej 70% seniorów w Polsce będzie korzystało z internetu i usług cyfrowych, a 70% firm oferujących usługi i produkty cyfrowe będzie miało dopasowaną dla nich ofertę i komunikację.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: T-Mobile Polska