Jak dodać wiadomość zgodną z RODO na stronach WWW i AMP?

Możesz skorzystać z narzędzia CMP Google’a, aby szybko i łatwo wyświetlać wiadomość o cookiesach zgodną z RODO oraz zarządzać zgodami użytkowników.

Wiadomość zgodna z ROD (z Google AdSense)

W usługach reklamowych firmy Google, AdSense i Ad Manager możesz znaleźć proste narzędzie, które przeprowadzi Cię przez tworzenie wiadomości o ciasteczkach (cookiesach) – zgodną z RODO, i wykorzystywanych danych o użytkownikach odwiedzających Twoją stronę internetową. Po utworzeniu wiadomości zostanie ona automatycznie wyświetlona na połączonej stronie WWW – należy jedynie zamieścić odpowiedni kod w źródle strony.

Sprawdź także: Jak dodać kod GA4 do stron AMP?

Narzędzie firmy Google oczywiście spełnia nowe wymagania Google’a dotyczące zarządzania zgodą użytkowników na wyświetlanie reklam w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii (obowiązujące wydawców).

Po dodaniu witryn do AdSense wykonaj podane niżej czynności, aby utworzyć wiadomość zgodną z RODO, która będzie się wyświetlać w witrynach odpowiednim użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii.

Uwaga: Aby wiadomość o plikach cookies od Google’a (zgodna z RODO) wyświetlała się na Twoich stronach, upewnij się że w witrynie masz umieszczony kod AdSense.

Dodawanie i tworzenie wiadomości zgodnej z RODO w Google AdSense

 • Zaloguj się na konto AdSense.
 • Kliknij Prywatność i przesyłanie wiadomości.
 • Kliknij RODO.
 • Kliknij Utwórz wiadomość. Otworzy się strona „Utwórz wiadomość dotyczącą RODO”.
 • Wybierz witryny, w których będzie się wyświetlać ta wiadomość:
  • Kliknij Wybierz witryny.
  • Wybierz odpowiednie witryny.
  • Kliknij Potwierdź.
 • Wybierz języki, w których będzie się wyświetlać ta wiadomość:
  • Domyślny język: gdy nie można rozpoznać języka urządzenia użytkownika lub gdy język urządzenia nie odpowiada dokładnie żadnemu językowi wybranemu w sekcji „Dodatkowe języki”, wiadomość wyświetla się w języku domyślnym.
  • Dodatkowe języki: wiadomość może się wyświetlać użytkownikom w dowolnym z wybranych tu języków, który jest zgodny z językiem urządzenia użytkownika. Wybrane tu języki powinny być zgodne z językami, w których dostępna jest aplikacja. Możesz edytować tekst wiadomości w każdym języku wybranym w sekcji „Dodatkowe języki”.

Przykład: Jeśli w polu „Dodatkowe języki” wybierzesz „Angielski”, użytkownikowi, który ma na swoim urządzeniu ustawiony ten język, wyświetli się wiadomość zgodna z RODO w wersji angielskiej.

Google AdSense: RODO – Prywatność i wyświetlanie wiadomości
Google AdSense: RODO – Prywatność i wyświetlanie wiadomości
 • W sekcji „Opcje dotyczące zgody użytkownika” wybierz jedną z tych opcji:
  • Wyraź zgodę lub zarządzaj opcjami: ta wiadomość umożliwia użytkownikom udzielenie zgody na cele Twoich partnerów reklamowych i wykorzystywanie przez nich danych lub dostosowanie opcji takiej zgody.
  • Wyraź zgodę, nie wyrażaj zgody lub zarządzaj opcjami: ta wiadomość umożliwia użytkownikom udzielenie zgody na cele Twoich partnerów reklamowych i wykorzystywanie przez nich danych, dostosowanie opcji takiej zgody lub odmowę jej udzielenia.Uwaga: w trosce o wygodę użytkowników wiadomość z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych nie będzie się wyświetlać na stronie polityki prywatności.
RODO - konfiguracja wiadomości w Google AdSense
RODO – konfiguracja wiadomości w Google AdSense
 • (Opcjonalnie) Aby dodać do wiadomości ikonę Zamknij, zaznacz pole wyboru Zamknij (brak zgody). Użytkownicy mogą kliknąć tę ikonę, aby zamknąć wiadomość i odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie danych przez Twoich partnerów reklamowych do podanych przez nich celów.
 • Kliknij Dalej. Otworzy się strona „Edytowanie wiadomości”.
 • W polu „Nazwa wiadomości” wpisz opisową nazwę wiadomości, która ułatwi Ci jej późniejsze odnalezienie. Nazwa ta wyświetla się tylko na stronie „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”, więc nie jest widoczna dla użytkowników.
 • (Opcjonalnie) Przeredaguj i sformatuj wiadomość, aby dopasować ją do standardów edytorskich i wizualnych Twojej witryny.Jeśli wiadomość będzie się wyświetlać w więcej niż jednym języku, przed publikacją zapoznaj się z jej treścią we wszystkich wybranych językach.
 • Wpisz adres URL polityki prywatności obowiązującej w Twojej witrynie.
 • Kliknij Zapisz.
 • Gdy wszystko będzie gotowe, opublikuj wiadomość.

Uwaga: wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych (RODO) nie działają z automatu na przyspieszonych stronach mobilnych (AMP) – poniżej instrukcja jak ją dodać!

Tworzenie wiadomości zgodnej z RODO w reklamach automatycznych

Aby utworzyć wiadomość zgodną z RODO, która będzie się wyświetlać w witrynach korzystających z reklam automatycznych, wykonaj podane niżej czynności.

 • Kliknij Reklamy.  
 • Obok witryny, w której chcesz wyświetlać wiadomość, kliknij Edytuj.
 • Kliknij Prywatność i przesyłanie wiadomości.
 • Kliknij RODO. Otworzy się strona kreatora wiadomości. Jeśli w przypadku tej witryny masz już co najmniej 1 wiadomość zgodną z RODO, wyświetli się najnowsza wiadomość. Jeśli brak wcześniejszych wiadomości przeznaczonych do tej witryny, wyświetli się nowa wiadomość.
 • Włącz lub wyłącz opcję Nie zgadzam się.
 • Wpisz adres URL polityki prywatności obowiązującej w Twojej witrynie

Uwaga: w trosce o wygodę użytkowników wiadomość z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych nie będzie się wyświetlać na stronie polityki prywatności.

 • (Opcjonalnie) Do wiadomości możesz dodać logo.
 • (Opcjonalnie) Przeredaguj i sformatuj wiadomość, aby pasowała do standardów edytorskich i wizualnych Twojej witryny.
 • Kliknij Zapisz.
 • Gdy wszystko będzie gotowe, opublikuj wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości dotyczących RODO na stronach AMP

Funkcja odwoływania zgody w przypadku AMP (Beta) 

Aby wyświetlać wiadomości dla użytkowników i uzyskiwać ich zgody w witrynie, która używa stron AMP, musisz umieścić w kodzie HTML tej witryny tag <amp-consent>. Wymaga to dodania dwóch fragmentów do kodu HTML stron AMP w witrynie.

W przypadku AdSense wiadomości dotyczące RODO na stronach AMP nie są obecnie dostępne. Ale poniższe kody można znaleźć w Google Ad Manager. Jeśli masz już skonfigurowaną wiadomość w AdSense, wystarczy wkleić kod z Ad Managera, bez tworzenia tam nowej wiadomości RODO.

Aby znaleźć i wstawić kod HTML:

 • Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.
 • Kliknij Prywatność i wyświetlanie wiadomości  RODO  Tagi i pakiety SDK.
 • Kliknij Tag witryny AMP, aby rozwinąć sekcję.
 • Na stronach AMP, na których chcesz wyświetlić wiadomość dotyczącą RODO:
  • Skopiuj pierwszy fragment kodu ze strony Tagi i pakiety SDK Ad Managera i wklej go między tagami <head> i </head>.

Przykładowy kod:

<head>

<meta name="amp-consent-blocking" content="amp-ad">
<script async custom-element="amp-consent" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-consent-0.1.js"></script>
<script async custom-element="amp-iframe" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-iframe-0.1.js"></script>

</head>

 • Skopiuj drugi fragment kodu ze strony Tagi i pakiety SDK Ad Managera i wklej go w obszarze treści kodu HTML.

Przykładowy kod:

<amp-consent id="googleFC" layout="nodisplay" type="googleFC">
  <script type="application/json">
    {
      "postPromptUI": "fcConsentRevocation", // may be removing on all but policy pages
       "clientConfig": {
         "publisherIdentifier": "pub_id"
       }
    }
  </script>
  <div id="fcConsentRevocation">
    <button on="googleFC.prompt(consent=googleFC, expireCache=true)">Zarządzaj opcjami prywatności</button>
  </div>
</amp-consent>

Nie kopiuj pokazanych tu fragmentów kodu. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Skopiuj fragmenty kodu ze strony Tagi i pakiety SDK w sekcji Prywatność i wyświetlanie wiadomości w usłudze Ad Manager, aby mieć pewność, że są to najnowsze wersje wiadomości i że zawierają wymagane unikalne wartości.

Tag <meta> jest wymagany

Tag <meta> jest zawarty w pierwszym fragmencie kodu na karcie „Tagi i pakiety SDK”. Witryny korzystające z platformy do zarządzania zgodą użytkowników zgodnie z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 muszą zawierać na stronach tag <meta>. Tag <meta> możesz dostosować na potrzeby swojej witryny.

Zapobieganie blokowaniu

Aby zapobiec blokowaniu przez <amp-consent> jakichkolwiek komponentów na stronie, umieść ten fragment kodu między tagami <head> i </head> w kodzie HTML strony:

<meta name="amp-consent-blocking" content>

Jeśli nie zablokujesz żadnych komponentów, będą się wyświetlać wszystkie elementy na stronie. Aby zastąpić to ustawienie w przypadku poszczególnych elementów amp-ad i amp-analytics, możesz użyć tagu data-block-on-consent.

Blokowanie tylko elementu amp-ad

Aby zezwolić <amp-consent> na blokowanie elementu amp-ad na stronie, umieść ten fragment kodu między tagami <head> i </head> w kodzie HTML strony:

<meta name="amp-consent-blocking" content="amp-ad">

Blokowanie elementów amp-ad i amp-analytics

Aby zezwolić <amp-consent> na blokowanie elementów amp-ad i amp-analytics na stronie, umieść ten fragment kodu między tagami <head> i </head> w kodzie HTML strony:

<meta name="amp-consent-blocking" content="amp-analytics,amp-ad">

Elementy amp-ad i amp-analytics są domyślnie blokowane we fragmencie kodu na karcie „Tagi i pakiety SDK” w sekcji Prywatność i wyświetlanie wiadomości. Aby dostosować blokowanie komponentów na stronie, uwzględnij dodatkowe rozszerzenia AMP w atrybucie content.

Odwoływanie zgody

Możliwość odwołania zgody jest wymogiem programu uzyskiwania zgody użytkownika na wykorzystanie danych dostępnego w sekcji Prywatność i wyświetlanie wiadomości. Przed opublikowaniem wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych umieść na stronie ze swoją polityką dotyczącą danych, plików cookie lub prywatności link umożliwiający odwołanie zgody.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Google (1), (2), (3)