Wydawcy reklam Google będą musieli korzystać z certyfikowanych platform CMP

Nowe wymagania Google dotyczące zarządzania zgodą użytkowników na wyświetlanie reklam w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii (obowiązujące wydawców).

Wymaganie platformy CMP przez Google i IAB

Jeszcze w tym roku Google zacznie wymagać od wszystkich wydawców wyświetlających reklamy użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii korzystania z certyfikowanej przez Google platformy do zarządzania zgodą użytkowników (platformy CMP). Możesz w tym celu korzystać z dowolnej platformy CMP mającej certyfikat Google, w tym z opracowanego przez Google rozwiązania do zarządzania zgodą użytkowników. Jeśli chcesz korzystać z rozwiązania Google, zacznij od skonfigurowania wiadomości zgodnej z RODO.

Jeszcze w tym roku: oprócz przestrzegania polityki w zakresie zgody użytkownika z UE wydawcy i deweloperzy korzystający z Google AdSense, Ad Managera lub AdMob będą musieli używać platformy do zarządzania zgodą użytkownika (tzw. platformy CMP) z certyfikatem Google zintegrowanej z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (TCF), aby móc wyświetlać reklamy użytkownikom na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nowe wymagania, sprawdzić, jakie są terminy wprowadzenia zmian, i dowiedzieć się, jak wydawcy mogą się do nich przygotować.

Nowe wymagania IAB w zakresie przestrzegania zasad TCF

Wydawcy będą musieli używać platform CMP z certyfikatem Google, aby wyświetlać reklamy użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii. Platformy CMP z certyfikatem Google zostały ocenione na podstawie kryteriów certyfikacji Google ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadami TCF. Wydawcy korzystający z TCF współpracujący z dostawcami technologii reklamowych, którzy nie są zarejestrowani w ramach TCF, mogą kontynuować tę współpracę zgodnie ze specyfikacją Google Udzielenie dodatkowej zgody.

W takim przypadku Google zweryfikuje odpowiednie platformy CMP działające w trybie udzielenia dodatkowej zgody, aby sprawdzić, czy spełniają one założone wymagania. Weryfikacja platformy CMP pod kątem kryteriów certyfikacji Google sprawi, że będzie ona dostępna na liście platform z certyfikatem Google. Google nie sprawdza platform CMP pod kątem pełnej zgodności z zasadami TCF ani obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Jeśli już współpracujesz z platformą CMP, której nie ma na liście platform z certyfikatem Google, dowiedz się, czy zamierza uzyskać ten certyfikat.

W 2020 roku Google zintegrowalo swoje systemy reklamowe z TCF. Więcej informacji o TCF IAB i integracji z AdSense znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy. Nowe wymagania dotyczące zasad TCF IAB wynikają z zobowiązania Google’a z 2020 roku. Gigant deklarował wówczas, że pomoże firmom w dbaniu o przejrzystość zasad przetwarzania danych i uzyskiwania zgody użytkowników w ramach standardowego procesu.

Platformy CMP z certyfikatem Google

Harmonogram

  • Maj 2023 roku: rozpoczęto proces certyfikacji platform CMP, które współpracują z wydawcami Google’a. Google będzie współpracować z platformami CMP i oceniać ich zgodność z kryteriami certyfikacji.
  • Jeszcze w tym roku: oprócz przestrzegania polityki w zakresie zgody użytkownika z UE wydawcy i deweloperzy korzystający z Google AdSense, Ad Managera lub AdMob będą musieli używać platformy do zarządzania zgodą użytkowników (tzw. platformy CMP) z certyfikatem Google zintegrowanej z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (TCF), aby móc wyświetlać reklamy użytkownikom na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat terminów zostanie podane w niedalekiej przyszłości.

Dalsze kroki

  • Wydawcy współpracujący z platformami CMP: aby wprowadzanie zmian przebiegło płynnie, wydawcy obecnie współpracujący z platformami CMP powinni skontaktować się z usługodawcami w sprawie przystąpienia do procesu certyfikacji. 
  • Wydawcy, którzy mają własną platformę CMP: mogą sami poprosić o certyfikat. Więcej informacji o certyfikacie CMP
  • Wydawcy, którzy szukają platformy CMP: z myślą o wydawcach szukających nowego usługodawcy CMP w najbliższych tygodniach Google udostępni listę platform CMP z certyfikatem Google.
  • Wydawcy korzystający z wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych użytkownika z UE (na karcie Google Prywatność i wyświetlanie wiadomości zgodnych z RODO): wydawcy powinni wybrać najlepszą dla nich platformę CMP. W ramach usprawnienia dla wydawców wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych użytkownika z UE zgodne z RODO, które są dostępne dla wydawców korzystających z Ad Managera, AdSense i AdMob na karcie Prywatność i wyświetlanie wiadomości, zostaną poddane certyfikacji pod kątem nowych wymagań TCF. Dowiedz się więcej o zapewnianiu zgodności z RODO za pomocą narzędzia Prywatność i wyświetlanie wiadomości oraz jego integracji z TCF
  • Wydawcy aplikacji: oprócz wymienionych powyżej funkcji Google oferuje wydawcom aplikacji pakiet SDK User Messaging Platform (UMP).  Dowiedz się więcej o dodawaniu do pakietu SDK User Messaging Platform (UMP) od Google (Ad ManagerAdMob) oraz tworzenie wiadomości zgodnej z RODO w przypadku aplikacji (Ad ManagerAdMob). 

Ta informacja została opublikowana w poście na blogu Google’a na temat wymagań dotyczących nowej platformy do zarządzania zgodą użytkowników na potrzeby wyświetlania reklam użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Google