UJ, UW i PW na czele Rankingu Szkół Wyższych 2021

Wybierasz się na studia? Sprawdź najnowszy Ranking Szkół Wyższych 2021 opublikowany przez Perspektywy i wybierz jedną z najlepszych uczelni w Polsce!

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Za to UW jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23, przed PW, która ma ich 17 i przed UJ, który zwyciężył w 15 kierunkach. Wśród uczelni niepublicznych tradycyjnie na pierwszym miejscu znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to najlepsza publiczna uczelnia zawodowa. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 22.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

 • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący prawie 100 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący prawie 50 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
 • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 20 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
 • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 71 kierunków studiów, w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 71 kierunków (doszedł kierunek o bezpieczeństwie). Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1553 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce bezapelacyjnie na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 23. Za nim jest Politechnika Warszawska (17 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński (15 kierunków).

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2021

miejsceuczelniapunkty
1.Uniwersytet Jagielloński100
2. Uniwersytet Warszawski99,2
3.Politechnika Warszawska83,5
4.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza80,3
5.Akademia Górniczo-Hutnicza78,1
6.ⁱPolitechnika Wrocławska
Politechnika Gdańska
72,2
71,9
8.ⁱPolitechnika Łódzka
Gdański Uniwersytet Medyczny
70,5
70,4
10.Warszawski Uniwersytet Medyczny69,1
ⁱ uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
TOP 25 najlepszych uczelni wyższych w Polsce (wg Rankingu Uczelni Wyższych Perspektywy 2021)
TOP 25 najlepszych uczelni wyższych w Polsce (wg Rankingu Uczelni Wyższych Perspektywy 2021)

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021

miejsceuczelniapunkty
1. Akademia Leona Koźmińskiego100
2.SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny81,1
3.Akademia WSB w Dąbrowie Górnicze69,4
4.Akademia Finansów i Biznesu Vistula66,0
5.Uczelnia Łazarskiego w Warszawie65,0
6.Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych60,2
7.Collegium Civitas w Warszawie58,6
8.Warszawski Uniwersytet Medyczny54,1
9.Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula52,9
10.ⁱWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
52,0
51,8
51,6
ⁱ uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021

 • Administracja Uniwersytet Jagielloński
 • Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński
 • Archeologia Uniwersytet Warszawski
 • Architektura Politechnika Warszawska
 • Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Astronomia Uniwersytet Warszawski
 • Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska
 • Biologia (ex aequo) Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska
 • Biotechnologia (mgr) (ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński
 • Budownictwo Politechnika Wrocławska
 • Chemia Uniwersytet Jagielloński
 • Dietetyka Uniwersytet Jagielloński
 • Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia Uniwersytet Warszawski
 • Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska
 • Elektrotechnika Politechnika Warszawska
 • Energetyka Politechnika Warszawska
 • Farmacja Uniwersytet Jagielloński
 • Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Filologia polska Uniwersytet Warszawski
 • Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Filozofia Uniwersytet Jagielloński
 • Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa
 • Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Fizyka Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka techniczna Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Geodezja i kartografia Politechnika Warszawska
 • Geografia (ex aequo) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Warszawski
 • Geologia Uniwersytet Warszawski
 • Gospodarka przestrzenna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Historia Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska
 • Informatyka (mgr) Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna (ex aequo) Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
 • Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska
 • Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński
 • Kierunki o bezpieczeństwie Uniwersytet Warszawski
 • Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Kosmetologia Uniwersytet Jagielloński
 • Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
 • Matematyka Uniwersytet Warszawski
 • Mechanika i budowa maszyn Politechnika Warszawska
 • Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ochrona środowiska (ex aequo) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński
 • Politologia Uniwersytet Warszawski
 • Położnictwo Uniwersytet Jagielloński
 • Prawo (ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński
 • Psychologia Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
 • Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
 • Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Transport Politechnika Warszawska
 • Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wychowanie fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Zarządzanie (ex aequo) Akademia Leona Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
 • Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński
 • Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne na stronie internetowej, pod adresem ranking.perspektywy.pl.

źródło: Perspektywy