PW i AGH na czele Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank

W Warszawie ogłoszone zostały wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs), w skrócie EngiRank – sprawdź wyniki!

EngiRank 2020

Jest to pilotażowa wersja rankingu, który jako pierwszy w tym obszarze nie jest „wyciągiem” z ogólnego rankingu szkół wyższych, lecz opiera się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej, mającej na celu kształcenie kompetentnych i kreatywnych inżynierów świadomych skutków społecznych swoich działań. Ranking obejmuje uczelnie i programy inżynierskie w uczelniach 13 krajów tzw. Nowej Europy, czyli tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później.

Według EngiRank, najlepszą uczelnią w krajach Nowej Europy jest Politechnika Warszawska. Drugie miejsce zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza wyprzedzając Uniwersytet Chemii i Technologii z Pragi. W pierwszej 20. obok polskich (jest ich 9) i czeskich (jest ich 3) znalazły się też uczelnie z Cypru (2), Słowacji (2), Węgier, Słowenii, Estonii i Rumunii.

Równolegle z rankingiem głównym, w którym sklasyfikowano 81 uczelni, opracowano również 7 rankingów w głównych dyscyplinach wchodzących w skład obszaru „Engineering & Technology” (rankingi by subject). Dyscypliny wyróżniono wg klasyfikacji FOS rekomendowanej przez OECD.

W poszczególnych dyscyplinach zwyciężyły: Peter Pozmany Catholic University z Węgier (Chemical Engineering), Politechnika Śląska (Civil Engineering), University of Cyprus (Electrical, Electronic & Information Engineering), Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie (Environmental Engineering), Semmelweis University z Węgier (Materials Engineering), University of Pannonia z Węgier (Mechanical Engineering) i Politechnika Warszawska (Medical Engineering).

Ranking został zainicjowany i zrealizowany przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy”. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będąca w Polsce narodową agencją programu Erasmus+, a partnerem wspierającym IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence – międzynarodowa organizacja twórców i analityków rankingów akademickich. Istotnego wsparcia w przygotowaniu rankingu udzieliła firma Elsevier.

Fundacja „Perspektywy” posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rankingów edukacyjnych. Od ponad 20 lat publikuje Ranking Szkół Wyższych w Polsce a także rankingi liceów, techników i programów MBA. Uczestniczy też aktywnie w działaniach IREG Observatory na rzecz poprawy jakości rankingów na świecie.

„Misją Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich jest wypełnienie luki w zakresie aktualnej i wiarygodnej informacji o studiach technicznych w Europie” – powiedział Waldemar Siwiński, inicjator i szef projektu EngiRank, prezes „Perspektyw”. – „Mam nadzieję, że doświadczenie zebrane przy opracowaniu EngiRank oraz bliższa współpraca z przemysłem, pozwoli nam w niedalekiej przyszłości zrealizować ambitny projekt, jakim będzie przygotowanie rankingu studiów inżynierskich we wszystkich krajach Unii Europejskiej”.

„Dzięki EngiRank studenci uczestniczący w wymianie w ramach programu Erasmus+ będą mieli możliwość lepszego, bazującego na faktach, wyboru uczelni na której chcą pogłębiać wiedzę w interesującej ich dyscyplinie inżynierskiej” – podkreśla Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

Istotną rolę w przygotowaniu EngiRank odegrała Międzynarodowa Rada Programowa projektu, w skład której – obok profesorów z Belgii, Francji, Niemiec, Czech, Estonii, Polski, Węgier i Rumunii ­- wchodzą także przedstawiciele europejskich organizacji inżynierskich. Kierownikiem naukowym EngiRanku jest prof. Tomasz Kuszewski. Prace nad rankingiem poprzedziły międzynarodowe seminaria z udziałem przedstawicieli przemysłu (Airbus, Rosatom), jakie w Bremie, Moskwie i Warszawie zorganizował IREG Observatory.

Dane do rankingu pochodzą z bazy Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, programu Horizon2020, organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE, RIBA i inne) oraz baz Erasmus+.

Strona rankingu: www.EngiRank.eu

EngiRank – Best universities of technology in the „New Europe” countries:

1Warsaw University of TechnologyPoland100,00
2AGH University of Science and TechnologyPoland91,66
3University of Chemistry and Technology, PragueCzech Republic90,36
4Czech Technical UniversityCzech Republic86,76
4University of CyprusCyprus84,40
6Lodz University of TechnologyPoland83,91
6Wroclaw University of Science and TechnologyPoland83,66
8Technical University of KosiceSlovakia82,18
8Military University of Technology WarsawPoland82,09
10Budapest University of Technology and EconomicsHungary80,28
11Silesian University of TechnologyPoland79,67
12Gdańsk University of TechnologyPoland78,66
13Slovak University of TechnologySlovakia77.02
14Poznań University of TechnologyPoland75,81
15Tallin University of TechnologyEstonia74,53
16University of MariborSlovenia73,48
16Cyprus University of TechnologyCyprus73,32
16Brno University of TechnologyCzech Republic73,16
16West Pomeranian University of TechnologyPoland72,91
20University Politechnica of BucharestRomania71,43

EngiRank „by subject”

EngiRank – Chemical Enginering:

1Peter Pazmany Catholic UniversityHungary100,00
2University of Chemistry and Technology PragueCzech Republic95,42
3Jagiellonian University of KrakówPoland90,53
4Warsaw University of TechnologyPoland89,88
5University of LjubljanaSlovenia87,89

EngiRank – Civil Enginering:

1Silesian University of TechnologyPoland100,00
2University of LjubljanaSlovenia96,09
3Lodz University of TechnologyPoland87,47
4Cyprus University of TechnologyCyprus86,32
5Cracow University of TechnologyPoland77,04

EngiRank – Electrical, Electronic & Information Engineering:

1University of CyprusCyprus100,00
2University of ZagrebCroatia95,98
3Lodz University of TechnologyPoland94,43
3Military University of TechnologyPoland94,02
5Warsaw University of TechnologyPoland93,47

EngiRank – Environmental Engineering:

1AGH University of Science and TechnologyPoland100,00
2Warsaw University of TechnologyPoland94,90
2University of PannoniaHungary94,60
4University of LjubljanaSlovenia92,18
4University of Chemistry and Technology, PragueChech Republic91,82

EngiRank – Materials Engineering:

1Semmelweis UniversityHungary100,00
2Warsaw University of TechnologyPoland90,47
3West Pomeranian University of TechnologyPoland90,12
4Poznań University of TechnologyPoland88,18
5Lodz University of TechnologyPoland85,53

EngiRank – Mechanical Engineering:

1University of PannoniaHungary100,00
2Silesian University of TechnologyPoland91,80
3Cyprus University of TechnologyCyprus86,16
4Warsaw University of TechnologyPoland85,58
5University of LjubljanaSlovenia82,92
5Babes-Bolyai UniversityRomania82,57

EngiRank – Medical Engineering:

1Warsaw University of TechnologyPoland100,00
2Gdańsk University of TechnologyPoland98,49
3Semmelweis UniversityHungary91,99
4Palacky University OlomoucCzech Republic91,14
5Lodz University of TechnologyPoland84,26

Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi w Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zasadami publikowania rankingów, w celu ustalenia pozycji uczelni w rankingu wprowadzono próg rozróżnialności o wartości 0,5 punktu procentowego (pp), liczonych w stosunku do uczelni o większej liczbie punktów. Oznacza to, że uczelnie, które uzyskały wyniki różniące się o mniej niż 0,5 pp, zajmują w rankingu tę samą pozycję (są klasyfikowane ex equo).

źródło: Perspektywy | EngiRANK