Ruszyła aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości sieci 5G

UKE ogłosiło start aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 3,6 GHz umożliwiających rozwój sieci 5G w Polsce – do 2025 roku sieć nowej generacji ma powszechnie funkcjonować w Polsce.

Sieć 5G w całej Polsce do 2025

Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 roku.

W aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł.

Zobacz też: „Strategia 5G dla Polski” – rozpoczęły się konsultacje publiczne

Warunki aukcji pozwalają uzyskać wystarczająco duży, ciągły blok widma na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych i zobowiązują do wykorzystywania go zgodnie z zapisami decyzji harmonizacyjnej Komisji (UE) 2019/235.

Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 roku. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych.

5G staje się faktem, ale 4G wciąż króluje [GSMA Mobile 2020]

Tym samym aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G.

Ogłoszenie aukcji realizuje obowiązek zreorganizowania i umożliwienia użytkowania wystarczająco dużych bloków z pasma 3,6 GHz do końca 2020 roku dla ułatwienia realizacji sieci 5G nałożony na państwa członkowskie w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej (art. 54 w zw. z motywem 135 EKŁE).

Określone w ramach aukcji zobowiązania pokryciowe, stosownie do pojemnościowego charakteru zakresu 3480-3800 MHz, dają impuls do realizacji celów stawianych przez Komisję Europejską, tj.:

  • komercyjnego uruchomienia sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście na koniec 2020 roku,
  • zapewnienia dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich na koniec roku 2025.

Informacja dotycząca podzakresów częstotliwości wyłączonych z rezerwacji A i B

W przypadku podzakresów częstotliwości wyłączonych z rezerwacji A i B (oznaczonych w Załączniku nr 1A i 1B do dokumentacji aukcyjnej jako „wyłączenie”), uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje A albo B, będą mogli uzyskać rezerwacje tych podzakresów, niezwłocznie po ich zwolnieniu, jako dopełnienie posiadanej rezerwacji. W ocenie Prezesa UKE takie działanie umożliwi w pełni efektywne wykorzystywanie częstotliwości objętych rezerwacją A i B.

Szczegóły dotępne w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

źródło: informacja prasowa