5G staje się faktem, ale 4G wciąż króluje [GSMA Mobile 2020]

Sieć 5G zyskała znaczną popularność w ciągu ostatniego roku i jest obecnie dostępna na 24 rynkach na całym świecie, wspierane przez rosnącą listę urządzeń obsługujących 5G i rosnącą świadomość konsumentów.

Infografika: Global Market „Mobile Economy 2020”

Według najnowszej edycji sztandarowego raportu GSMA „Mobile Economy 2020” do 30 stycznia 2020 roku 46 operatorów na 24 rynkach uruchomiło komercyjnie sieci 5G. Przewiduje się, że do 2025 roku jedno na pięć połączeń mobilnych będzie działać w sieci 5G.

Światowa prognoza inwestycji operatorów telefonii komórkowej w nadchodzących latach wyniesie ponad bilion dolarów i będzie koncentrować się na rozwijaniu zaawansowanych sieci, które będą obsługiwać zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych – powiedział Mats Granryd, dyrektor generalny GSMA. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowaliśmy, że„ szum” wokół sieci 5G staje się rzeczywistością: miliony konsumentów już migrują się do sieci 5G, podczas gdy przedsiębiorstwa zaczynają korzystać z segmentowania sieci z obsługą 5G, obliczeń brzegowych i usług o niskim opóźnieniu.

Przeczytaj także: Sprzedaż smartfonów spada, ale wzrośnie gdy pojawi się 5G!

Najważniejsze dane z raportu „Mobile Economy 2020”:

  • 5G jest już rzeczywistością – ale sieć 4G wciąż jest najpopularniejsza: 4G była w ubiegłym roku dominującą technologią mobilną na świecie, obsługującą ponad połowę (52 procent) globalnych połączeń. Pomimo pojawienia się 5G, 4G będzie nadal rosnąć w nadchodzących latach, zwiększając udział do 56 proc. połączeń do 2025 roku.

Technology Mix (5G 4G 3G 2G) w Europie

  • Branża inwestuje znaczne środki w 5G: od operatorów telefonii komórkowej oczekuje się, że w latach 2020–2025 wydadzą 1,1 bln USD na całym świecie na mobilny CAPEX, z czego około 80 proc. będzie w sieciach 5G.
  • Smartfon staje się wszechobecny: prognozuje się, że ze smartfonów będą wykonywane cztery na pięć połączeń do 2025 roku, w porównaniu z 65 proc. w 2019 r.
Kraje, w których dostępna jest sieć 5G i w których jest planowana (stan na styczeń 2020)
Kraje, w których dostępna jest sieć 5G i w których jest planowana (stan na styczeń 2020)
  • IoT będzie integralną częścią ery 5G: w latach 2019–2025 liczba globalnych połączeń IoT wzrośnie ponaddwukrotnie do prawie 25 miliardów, podczas gdy globalne przychody z IoT wzrosną ponadtrzykrotnie do 1,1 biliona dolarów.

Połączenia komórkowe(2G-5G) na świecie 2017-2025

  • Wzrost liczby subskrybentów zaczyna spowalniać, ale nie oznacza, że nie będzie ich przybywać: liczba unikalnych abonentów telefonii komórkowej na koniec ubiegłego roku wyniosła 5,2 miliarda (67 proc. populacji) i przewiduje się, że wzrośnie do 5,8 miliarda w 2025 roku (70 proc.).

  • Połowa planety podłączona do mobilnego internetu: prawie połowa światowej populacji (3,8 miliarda ludzi) to teraz mobilni użytkownicy internetu, według prognoz do 2025 roku liczba ta osiągnie 61 proc. (5 miliardów).

Przychody na rynku mobilnym

5G doda 2,2 bln USD do światowej gospodarki w ciągu następnych 14 lat

Według raportu GSMA technologie i usługi mobilne wygenerowały w ubiegłym roku 4,7 proc. PKB na świecie, co stanowiło 4,1 bln USD dodanej wartości gospodarczej. Przewiduje się, że wkład ten wzrośnie do 4,9 bln USD (4,9% PKB) do 2024 roku, ponieważ kraje na całym świecie w coraz większym stopniu korzystają z poprawy wydajności spowodowanej zwiększonym upowszechnieniem usług mobilnych.

Ekosystem mobilny wspierał także ponad 30 milionów miejsc pracy w 2019 roku (bezpośrednio i pośrednio). Wniósł znaczący wkład w finansowanie sektora publicznego, przynosząc 490 miliardów dolarów z podatków ogólnych.

Przewiduje się, że 5G wniesie 2,2 bln USD do światowej gospodarki do 2034 roku, a kluczowe branże, takie jak produkcja, usługi komunalne oraz usługi profesjonalne i finansowe, będą czerpać największe korzyści z nowej technologii.

Rynek smart home na świecie (2020)

Nowy raport „The Mobile Economy 2020” autorstwa GSMA Intelligence, działu badań i konsultacji GSMA możesz pobrać ze strony: www.gsma.com/mobileeconomy.

źródło: GSMA Raport „The Mobile Economy 2020”