Czym różnią się produkty ekologiczne Eko, Bio i Organic?

Co oznaczają etykiety eko (eco), bio i organic zamieszczane przez producentów na produktach ekologicznych i czym się różnią!

Oznaczenia produktów: ECO, BIO i ORGANIC (logotypy, znaki)
Oznaczenia produktów: ECO, BIO i ORGANIC

Obecnie bardzo popularnym trendem jest produkcja i sprzedaż produktów ekologicznych, które oznaczane są przez producentów rozmaitymi znakami – sprawdź jak je rozróżnić i co one oznaczają?

Należy mieć na uwadze, że oznaczeń jest bardzo wiele i nie wszystkie mogą być wystarczająco certyfikowane – niw wystarczy napisać na etykiecie, że produkt jest ekologiczny! Bez względu na rodzaj oznaczenia eko (eco), bio czy organic, produkt prawdziwie ekologiczny musi posiadać odpowiedni certyfikat. W przeciwnym razie można mieć podejrzenia, że producent mija się z prawdą i nieuczciwie wykorzystuje modę na zdrowe i nieskażone towary.

Istnieje wiele certyfikatów i oznaczeń, jednak poniżej przedstawiłem te najpopularniejsze, które najczęściej możemy spotkać na towarach w polskich sklepach.

Dla wielu osób eko, bio i organic oznacza po prostu, że produkt jest ekologiczny i traktują te słowa jako synonimy – jednak istnieją zasadnicze różnice, które kategoryzują te towary według ściśle określonej terminologii zależnej od składu czy sposobu produkcji.

Zobacz także:

Czy bawełniane torby są lepsze dla środowiska niż plastikowe?

? Które produkty są oznaczane jako EKO? ? ?♻️?

 1. Produkty z kategorii EKO (ECO) składają się w największym stopniu z naturalnych zasobów Ziemi.
 2. Produkcja EKO nie może zakłócać ani niszczyć żadnego ekosystemu i powinna wręcz wspierać zagrożone układy przyrodnicze.

Europejskie logo żywności ekologicznej

 • Tego typu produkty oznaczane są na przykład europejskim logo żywności ekologicznej (listek z gwiazdek na zielonym tle), które daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności. Obecność logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Oznaczenie EKO Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

 • Oznaczenie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBiC) potwierdza z kolei, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska. Warunkiem koniecznym, jaki muszą spełniać certyfikowane wyroby, to zgodność z ściśle określonymi (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) kryteriami dotyczącymi ochrony zdrowia, braku negatywnego wpływu na środowisko i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego życia wyrobu.

EU Ecolabel

 • Najważniejsze w programie oznakowania ekologicznego EU Ecolabel jest podejście oparte na cyklu życia wyrobów i usług (tzw. LCA). Oznacza to, że wszystkie wyroby i usługi oznakowane etykietą EU Ecolabel zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich główne oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl LCA. Dotyczy to każdego etapu cyklu życia wyrobu, od wydobycia surowców po produkcję, pakowanie i transport, aż do sposobu wykorzystania i utylizacji. Oznakowanie wyrobu znakiem EU Ecolabel gwarantuje, że najlepsze decyzje dla środowiska są podejmowane na każdym etapie jego cyklu życia, przy jednoczesnym zapewnieniu jego wysokiej jakości i wartości dodanej. Oceniane są również właściwości użytkowe wyrobu, aby zapewnić że wyrób spełnia swoje  właściwości.

W zakresie certyfikacji europejskim logo żywności ekologicznej znajdują się: ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt (produkcja roślinna i zwierzęca, materiału siewnego i/lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, produkcja grzybów), zbiór ze stanu naturalnego, pszczelarstwo, produkty akwakultury i wodorosty morskie, przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży oraz wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

? Które produkty i artykuły oznaczane są znakiem BIO? ???

 1. Produkty z tej kategorii nie tylko są dobre dla nas, ale ich wytwarzanie sprzyja harmonijnemu rozwojowi środowiska.
 2. Powstają w taki sposób, aby nie zakłócić, a nawet wesprzeć system selekcji naturalnej zwierząt i roślin.

Oznaczenie BIO Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

 • Znak BIO Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBiC) potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Stosowany w oznakowaniu i reklamie produktów ekologicznych oraz producentów, którzy znajdują się pod nadzorem Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji SA (PL-EKO-06).
 • W zakresie certyfikacji PCBiC znajdują się wyroby, które oznaczane są także znakiem EKO.

AGRO BIO TEST (logo)

 • Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST to najbardziej doświadczona polska organizacja,
  utworzona (1996) w statutowym celu certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego, wg wymogów międzynarodowych. Wywodzi się ze struktur kontrolnych Stowarzyszenia EKOLAND (utworz.1989) – organizacji, która zapoczątkowała w Polsce rolnictwo ekologiczne. AGRO BIO TEST posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AC 096) w następujących zakresach: ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt, pszczelarstwo, przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży, wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z krajów trzecich.

? Które produkty są oznaczane jako ORGANIC? ??????

 1. Produkty z tej kategorii muszą zawierać min. 95 proc. składników naturalnych.
 2. W procesie produkcji ziemia nie może zostać wyeksploatowana ani wyjałowiona.

ECO CERT (logo)

 • ECOCERT certyfikuje przede wszystkim żywność i produkty spożywcze, ale także kosmetyki, detergenty, perfumy i tekstylia. Firma kontroluje około 70% przemysłu żywności ekologicznej we Francji i około 30% na całym świecie. ECOCERT jest także wiodącym podmiotem certyfikującym żywność, kosmetyki i tekstylia sprawiedliwego handlu zgodnie z normami ECOCERT.

OCS 100 (organic Content Standard - logo)

 • Organic Content Standard (OCS) to międzynarodowy, dobrowolny standard, który weryfikuje zawartość włókien organicznych w produkcie końcowym. Certyfikacja OCS dotyczy każdego produktu nieżywnościowego zawierającego od 5% do 100% materiału organicznego. OCS 100% używane jest tylko w przypadku produktu zawierającego 95% lub więcej materiału organicznego. OCS BLENDED  używane jest w przypadku produktów zawierających minimum 5% materiału organicznego zmieszanego z surowcami konwencjonalnymi lub syntetycznymi.

Oznaczenie Global Organic Textile Standard (GOTS)

 • Pochodzenie włókien według standardu Global Organic Textile Standard (GOTS) powinnny być naturalne, a uprawy powinny być prowadzone metodami ekologicznymi,
  w oparciu o odpowiednie międzynarodowe wytyczne. Dodatkowo produkty nie powinny zawierać żadnych materiałów wytworzonych przy użyciu GMO (Genetically Modified Organisms) Certyfikacją mogą być objęte następujące rodzaje produktów: włókna, dzianiny, tkaniny, tekstylia domowe, ubrania inne. Co bardzo istotne, znakiem GOTS nie oznacza się wyrobów skórzanych. Certyfikat GOTS dzieli się na dwie kategorie:

  • organic (ekologiczne) – produkty muszą składać się, z co najmniej 95% certyfikowanych włókien ekologicznych.
  • made with (x%) organic (wyprodukowane z procentowym użyciem surowców ekologicznych). Liczba certyfikowanych włókien ekologicznych wynosi minimalnie 70% przy czym dopuszcza się maksymalnie do użycia 10% włókien syntetycznych.

Sprawdź także:

Co oznaczają symbole na tylnej obudowie smartfona?

źródła: PCBiC, GOTS, Komisja Europejska