Bardziej bezpieczne dowody osobiste w krajach UE od 2021 roku?

Już za dwa lata w krajach Unii Europejskiej mają być wydawane nowe dowody osobiste z większą liczbą zabezpieczeń i nowym wyglądem – ujednoliconym dla wszystkich krajów członkowskich.

Nowe dowody w krajach UE od 2021 r.

Nowe dowody osobiste, które mają obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 2021 roku będą trudne do podrobienia i będą miały podobny wygląd we wszystkich krajch wspólnoty.  Dowody mają zawierać także unijną flagę i zapis odcisków palców właściciela, będą też lepiej zabezpieczone przed fałszerstwami.

Komisja Europejska uważa, że dowody UE należą do najczęściej podrabianych dokumentów, dlatego kraje wspólnoty postanowiły ukrócić działalność fałszerzy i wydać nowe, bezpieczniejsze dowody tożsamości, niemal identyczne w całej Unii Europejskiej

Dowody UE jak karta kredytowa z możliwością dodania lokalnych elementów

Nowe dokumenty będą miały format karty kredytowej ze zdjęciem. Wszystkie będą zawierały chip z informacjami na temat posiadacza dokumentu i z jego dwoma odciskami palców (tzw. dane biometryczne). Dane będą zapisane w formie cyfrowej i na mikroprocesorze bezstykowym. Znajdujące się w dokumencie dane będzie można odczytać maszynowo, co pozwoli służbom np. na lotniskach, na szybkie zweryfikowanie tożsamości posiadacza dokumentu.

Kraje członkowskie będą mogły umieszczać na mikroprocesorach także dodatkowe dane obywateli. Będą to na przykład: numer podatkowy lub ubezpieczenia zdrowotnego, ale w celu ochrony prywatności, informacje te będą niezależne od danych biometrycznych. Za bezpieczeństwo danych będą odpowiedzialne państwa członkowskie.

Nowy wygląd dowodów – spójny dla wszystkich krajów należących do UE

Wygląd nowych dowodów ma być taki sam dla wszystkich  krajów Unii. Elementami odróżniającymi kraje będzie dwuliterowy kod państwa, wydającego dokument (w przypadku Polski: PL), który wydrukowany będzie wewnątrz znaku flagi unijnej. Taki zabieg ma ułatwić szybszą kontrolę wzrokową dokumentu. Dzisiaj takie oznaczenie widnieje już np. na wydawanych w Polsce prawach jazdy.

Oczywiście państwa będą w dalszym ciągu mogły dodać symbole kraju, w tym godło, ale w taki sposób aby nie utrudniały odczytu danych i nie naruszały zabezpieczeń.

Dowód ma być nazwany w przynajmniej jednym języku urzędowym Unii Europejskiej – w Polsce jest to: „dowód osobisty/identity card”. Na dowodzie nie będzie trzeba podawać płci właściciela, o czym finalnie zdecydują same państwa.

Przeczytaj także:

e-dowody osobiste w Polsce od 4 marca 2019 r.

Europejskie dowody osobistebędą wydawane sukcesywnie już za dwa lata

Nowe europejskie dokumenty tożsamości będą wydawane od 2021 roku. Wymiana będzie następowała stopniowo, wraz z upływem ważności obecnych dokumentów lub na żądanie obywatela.

W dalszym ciągu będzie można posługiwać się dotychczasowymi dowodami, pod warunkiem, ze będzie można odczytać maszynowo dane na nich zapisane. Będą one ważne przez 10 lat od wejścia nowych przepisów lub do czasu utraty ważności dokumentu. Dokumenty bez zabezpieczeń nie będą już honorowane – na przykład włoskie dowody, które wciąż są papierowe. Unijny dowód ma być ważny od 5 do 10 lat, a ostateczny termin ważności będzie ustalany przez lokalne władze państwowe.

Nowe przepisy kreślają też lepsze zabezpieczenia dla dokumentów pobytowych wydawaneych obywatelom UE, mieszkającym w innym kraju członkowskim. Podobnie jak krajowe dowody tożsamości, będą one musiały zawierać konkretne informacje o ich posiadaczu, takie, które będą czytelne we wszystkich krajach członkowskich.

Może Cię zainteresować również:

źródło: tekst i grafika na podstawie artykułu Deutche Welle – Nowe dowody osobiste w UE. Trudne do podrobienia