Raport Android w Polsce 2015

Kim jest użytkownik Androida w Polsce i jak korzysta ze smartfona – to i wiele więcej znajdziesz w raporcie pierwszego niezależnego badania użytkowników Androida.

Android w Polsce - raport 2015 - pierwsze niezależne badanie polskich użytkowników Androida

W maju zeszłego roku odbyło się niezależne badanie polskich użytkowników Androida, w wyniku którego powstał pierwszy tak obszerny raport na temat użytkowników systemu Android w Polsce w 2015 roku.

Raport Android w Polsce 2015 przygotowany został przez Whalla Labs wspólnie z agencją badawczą SW Research, na której panelu zostało przeprowadzone badanie. W badaniu wzięło udział 2548 osób w dniach od 20 do 31 maja 2015 r. Opracowanie wyników posiada ok. 50 stron i podzielone jest na kilka części:

 • dwa pierwsze rozdziały poświęcone są ogólnym kwestiom związanym z Androidem zespołowi zjawisk – oraz metodologii badania.
  • w pierwszym opisano pozycję jaką Android zajmuje na rynku mobile i wyjaśniono czym kierowano się przy tworzeniu raportu,
  • w drugim, zestawiono dane ze świata i Polski,
 • w trzecim rozdziale opisano metodologię badania,
 • w czwartym i kolejnych znajdziesz praktyczne informacje.

Badanie „Stan Androida w Polsce – 2015” jest pionierskim projektem badawczym mającym na celu stworzenie pełnej i szczegółowej charakterystyki polskiego użytkownika urządzeń mobil-nych wykorzystujących ten system operacyjny.
Projekt poruszał następujące obszary tema- tyczne:

 • czynności wykonywane na smartfonie i tablecie,
 • czas spędzany ze smartfonem i tabletem,
 • zainstalowane aplikacje,
 • ustawienia ekranu głównego / homescreen,
 • płatności mobilne,
 • ocena szczegółowych aspektów urządzeń mobilnych.

Z uwagi na eksploracyjny charakter badania, dobór próby miał charakter celowy – w badaniu wzięły udział wyłącznie osoby posiadające system operacyjny Android na swoich urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet).

W trakcie analizy danych wykorzystano analizę segmentacyjną w celu wyodrębnienia różnych kategorii użytkowników. Grupy zostały wyróżnione na podstawie stylów korzystania z urządzeń mobilnych i czasu przeznaczonego na poszczególne aktywności. Badanie zostało zrealizowane metodą indywidualnych wywiadów on-line (CAWI) na autorskim oprogramowaniu 3S CAWI, należącym do agencji badawczej SW Research. Kwestionariusz ankiety dostępny był również na urządzeniach mobilnych.

Raport odpowiada na najważniejsze pytanie kim tak naprawdę są użytkownicy Androida w Polsce. Próbując odpowiedzieć na to, jakże ogólne pytanie, organizatorzy badania i twórcy raportu postawili sobie szereg innych, bardziej konkretnych na temat polskich użytkowników Androida:

 • Ile mają lat polscy użytkownicy systemu Android?
 • Jakie mają wykształcenie?
 • Ile zarabiają pieniędzy oraz czy są skłonni wydawać je na aplikacje mobilne lub zakupy w aplikacji (ang. In App Purchases, IAP)?
 • Jak intensywnie korzystają z urządzeń?
 • Ile czasu dziennie spędzają korzystając z aplikacji (i najważniejsze – z jakich)?
 • Jak wrażliwi są na reklamy wyświetlane na urządzeniach przenośnych?

Dla kogo będą użyteczne wyniki z raportu?

Raport Android w Polsce 2015 ma pomagać twórcom aplikacji mobilnych w lepszym rozpoznaniu rynku i targetowaniu swoich produktów. Ma także pokazać, jak niejednorodną grupą są użytkownicy Androida w Polsce i jakie korzyści są z tym związane.

Najważniejszym celem powstania raportu było podjęcie próby nadania kontekstu decyzjom na temat tego, jaką aplikację mobilną zbudować, jakie preferencje i/lub zachowania użytkowników wziąć pod uwagę w trakcie planowania i projektowania aplikacji, oraz w jaki sposób monetyzować swój produkt.

Android to 81,5% globalnego rynku smartfonów. To 1 miliard 624 miliony urządzeń

Android w Polsce 2015 – najważniejsze dane z raportu

W posiadaniu Polaków jest około 12 milio- nów urządzeń z Androidem.W pewnym sensie, to 12 milionów potencjal- nych instalacji. Ta liczba ciągle rośnie. Różne badania i raporty różnie szacują udział Androida w polskim rynku mobile, ale można przyjąć, że jest to mniej więcej 65%. (zobacz także: Nowy raport Polska.Jest.Mobi 2015)

Kim są użytkownicy Androida w Polsce? – (płeć, wiek, wykształcenie, dochody)

Pod względem płci większość polskich użytkowników systemu Android stanowią mężczyźni (57,6%), kobiety stanowią 42,4%.

Raport Android w Polsce 2015 - płeć użytkowników
Płeć użytkowników systemu Android w Polsce (2015 r.)

Androida w Polsce tworzą przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (K: 33,2%; M: 22,3%) i licencjackim (K: 18,6%; M: 14,6%). Drugą grupę stanowią uczniowie szkół średnich i szkół średnich zawodowych.

Użytkownikami Androida z wykształceniem wyższym są częściej kobiety, mężczyźni natomiast przeważają w gimnazjach i szkołach zawodowych.

Wykształcenie użytkowników Androida w Polsce (2015)
Wykształcenie użytkowników Androida w Polsce vs. płeć (2015) – kliknij na obrazek, aby powiększyć

Inaczej niż w przypadku wykształcenia, odsetek kobiet i mężczyzn używających Androida nie zmienia się aż tak bardzo w zależności od wieku.

Łatwo zauważyć, że Android jest szczególnie popularny wśród osób młodych, do 34 roku życia. Nie powinno to nikogo zaskoczyć. O tym, że to ludzie młodzi stanowią największą grupę użytkowników, przekonujemy się codziennie na własne oczy.

Wiek użytkowników Androida w Polsce (2015)
Wiek polskich użytkowników Androida vs. płeć (2015)

Dochody mają wpływ na decyzję o wyborze Androida. Zarobki kobiet, które najczęściej wybierają urządzenia pracujące na systemie od Google’a mieszczą się między 1 200 – 2 000 zł (21%) oraz 2 001- 3 500 zł (19,8%), podczas gdy wśród mężczyzn jest to zazwyczaj 2 001 – 3 500 zł (23,8%) oraz 3 501 – 5 000 zł (13%). Znaczącą grupą użytkowników Androida są również osoby nie posiadające własnego dochodu. Na podstawie danych o wieku i wykształceniu można wnioskować, że są to w większości uczniowie i studenci, a więc osoby do 24 r.ż.

Biorąc pod uwagę, że Polacy są społeczeństwem starzejącym się, rosnąć będzie grupa osób starszych i seniorów, dla której obecnie brakuje rozwiązań mobilnych. A jak wynika z badania, nawet obecnie nie jest to wcale mała grupa (14,4% badanych).

Dochody polskich użytkowników Androida (2015)
Dochody polskich użytkowników Androida (2015)

Niezależnie od stopnia wykorzystania urządzeń, towarzyszą nam one w niemal każdej czynności w ciągu dnia. Zjawisko to określono mianem smartfonizacji intymności. Okazuje się, że bardzo często korzystamy z urządzeń mobilnych w sytuacjach intymnych, jak spotkanie ze znajomymi czy randka, ale też podczas wizyty w toalecie. Użytkownicy Androida nie krępują się używać swoich smartfonów podczas obiadu rodzinnego, spotkania służbowego, w czasie konferencji, podczas zabawy z dzieckiem czy w sklepie. (zobacz także: Co to jest mobikieta?) Tabletów używano również podczas spotkań i obiadów oraz w trakcie konferencji czy zabawy z dzieckiem.

Jak Polacy korzystają z urządzeń z systemem Android?
Jak Polacy korzystają z urządzeń z systemem Android?
Kiedy i gdzie Polacy używają smartfonów z Androidem?
Kiedy i gdzie Polacy używają smartfonów z Androidem?

Statystyczny ekran początkowy z aplikacjami użytkowników Androida w Polsce wg wieku

Przeznaczeniem każdej aplikacji nie jest tylko jej instalacja, ale przede wszystkim użytkowanie. Benedict Evans stawia pytanie, które może pomóc w ocenie istotności tworzenia własnej aplikacji: Czy użytkownik będzie chciał mieć ikonę Twojej aplikacji na swoim ekranie?

W odpowiedzi na pytanie, jakich aplikacji chcą i jakich używają polscy użytkownicy Androida, może zatem pomóc analiza tego, co już mają na swoich home screenach.Nikogo z pewnością nie zdziwi fakt, że obec- nie królują tu niepodzielnie Facebook i Messenger. Jako samodzielne ikony na ekranie umieściła je ponad połowa respondentów obojga płci, w każdej grupie wiekowej.

Jednym z najpopularniejszych komunikatorów wśród kobiet jest WhatsApp – aż 57,4% deklarowanych skrótów na ekranie urządzenia. Wciąż dużym zainteresowaniem (ok. 40% wszystkich badanych) cieszy się w Polsce GG oraz Skype – ten ostatni jest jednak popularniej- szy w grupach wiekowych 35+. Wśród serwisów społecznościowych sporym zainteresowaniem cieszą się także Instagram oraz Snapchat. Aplikacja z logiem kamerki jest umieszczana zdecydowanie częściej przez kobiety niż przez mężczyzn, a jej popularność jest największa w grupie wiekowej do 24 r.ż. (46,7%). Co ciekawe, Snapchat jest jednakowo popularny wśród kobiet jak i mężczyzn – ok. 43% badanych obojga płci zadeklarowało, że skrót do tej aplikacji posiada na home screenie. Analogicznie jednak do Instagrama, jest to przede wszystkim aplikacja najmłodszej grupy wiekowej.

Aplikacje ułatwiające przemieszczanie się to głównie jakdojade.pl i AutoMapa. Używane są zdecydowanie częściej przez kobiety niż przez mężczyzn oraz użytkowników powyżej 25 r.ż. Popularność wśród kierowców, szczególnie tych w przedziale wiekowym 35-44 lat, zdobywa także Yanosik.

Statystyczny ekran smartfona z systemem Android w Polsce.
Statystyczny ekran smartfona z systemem Android w Polsce.

Monetyzacja aplikacji na urządzeniach z systemem Android w Polsce

Udział płatnych aplikacji wśród tych instalowanych na urządzeniach z systemem Android jest wciąż niewielka. Spośród badanych heavy userów, 90% użytkowników smartfonów i 82,4% użytkowników tabletów przyznało, że w ciągu ostatniego pół roku zainstalowali przynajmniej jedną aplikację.

Na pytanie, czy w tym czasie kupili jakąkolwiek aplikację, twierdząco odpowiedziało odpowiednio 36,3% i 27,2% najaktywniejszych badanych. Oczywiście, odsetek light userów w tym przypadku jest znacznie niższy.

Zakup płatnych aplikacji na Androida w Polsce (2015)
Zakup płatnych aplikacji na Androida w Polsce (2015 r.)

Użytkownik Androida nie wie zbyt wiele o swoim urządzeniu

Poziom wiedzy o platformie i posiadanych urządzeniach jest bardzo mały. Najczęściej użytkownicy nie potrafili wskazać, z jakiej wersji oprogramowania korzystają lub ile RAM’u ma ich urządzenie. Równie niewielka była ich wiedza na temat modowania ROM’ów (ang. Read Only Memory – pamięć urządzenia, w której przechowywany jest m.in. firmware). Wśród użytkowników, którzy modyfikowali swój system, przeważała wersja CyanogenMod (31,1% medium userów).

Z udzielonych odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w użyciu Polaków przeważa wersja systemu 5.0 oraz 4.4.4, rzadziej 4.4.2. Zarówno wśród posiadaczy smartfonów i tabletów przeważają urządzenia Samsunga, następnie wśród smartfonów podawano LG oraz Sony.

Najpopularniejsze smartfony z Androidem w Polsce wg producenta (2015 r.)
Najpopularniejsze smartfony z Androidem w Polsce wg producenta (2015 r.)

Podsumowanie

Raport Android w Polsce 2015, to ogromna skarbnica wiedzy na temat użytkowników urządzeń z systemem mobilnym Google’a. Autorzy raportu mają nadzieję, że raport pomoże twórcom aplikacji mobilnych w lepszym rozpoznaniu rynku i targetowaniu swoich produktów. Niezależnie od praktycznych aspektów tego opracowania, możemy zobaczyć jak niejednorodną grupą są użytkownicy Androida w Polsce i jakie korzyści są z tym związane.

Raport ma pomóc podejmować lepsze decyzje nie tylko osobom, które już tworzą aplikacje na Androida, lecz również tym, które planują swoją pierwszą aplikację lub zastanawiają się nad grupą docelową przy planowaniu mobilnych kampanii marketingowych.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem, który wypełniony jest po brzegi wykresami i wieloma interesującymi danymi. Raport Android w Polsce powinien być obowiązkową lekturą dla osób zajmujących się mobile’em i marketingiem mobilnym w naszym kraju.

Pobierz pełny raport „Android w Polsce 2015” na stronach internetowych projektu – wystarczy podać adres e-mail, aby otrzymać link do pobrania raportu.

źródło: Wnioski z raportu „Android w Polsce 2015”