Aplikacja mobilna „Mąż Zaufania” już dostępna!

Rządowa Baza Mężów Zaufania oraz aplikacja mobilna „Mąż Zaufania” na urządzenia z systemami iOS i Android już są dostępne!

Aplikacja mobilna „Mąż Zaufania” — ikona i ekran główny aplikacji

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że uruchomiło usługę służącą do przekazywania informacji o osobach pełniących funkcję męża zaufania w wyborach i referendum. Mogą z niej korzystać pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych i pełnomocnicy podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.

Jak wyjaśnia minister Cieszyński, po zalogowaniu się do bazy i przejściu weryfikacji, pełnomocnik wyborczy będzie mógł zgłaszać mężów zaufania. Dostaną oni dostęp do specjalnej aplikacji mobilnej, przy pomocy której będą przesyłać materiały dokumentujące czynności wyborcze przeprowadzone w lokalach wyborczych.

To z pewnością przydatne narzędzie, które może być wykorzystywane podczas najbliższych wyborów parlamentarnych w Polsce, które odbędą się już 15 października 2023 roku.

Baza, w której można zgłaszać mężów zaufania, dostępna jest pod adresem bazamezowzaufania.gov.pl.

Została ona uruchomiona zgodnie ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 497 ).

Zobacz także: Wybory 2023 w Polsce w Trendach Google’a

Aplikacja mobilna „Mąż Zaufania”

Z aplikacji Mąż Zaufania będą mogli korzystać:

 • Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach do Sejmu, do Senatu, samorządowych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego. Prawo Pełnomocnika Wyborczego do zgłaszania osób pełniących funkcją męża zaufania będzie weryfikowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.
 • Pełnomocnicy podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym. Aby podmiot mógł zgłosić mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym, musi znajdować się na liście PKW podmiotów uprawnionych w kampanii referendalnej.
Zrzuty ekranów z wyborczej aplikacji mobilnej „Mąż Zaufania”
Zrzuty ekranów z wyborczej aplikacji mobilnej „Mąż Zaufania”

Jeśli w dniu wyborów lub referendum pełnisz funkcję Męża Zaufania lub Obserwatora, ta aplikacja jest dla Ciebie. Wydawcą aplikacji jest Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja jest dostępna tylko na terytorium Polski.

Do czego służy aplikacja:

 • Aplikacja Mąż zaufania umożliwia przesłanie do Ministra Cyfryzacji materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności z komisji wyborczych i referendalnych.
 • Materiałem z przebiegu wyborów i/lub referendum mogą być np. zdjęcia, nagrania audio, nagrania wideo.
 • Przekazane do Ministra Cyfryzacji materiały z przebiegu wyborów i/lub referendum będą mogły być przekazane do organów uprawnionych prowadzących postępowania związane z przebiegiem wyborów lub referendum (m.in. sądy, organy ścigania) na ich wniosek.

Kto może skorzystać z aplikacji:

 • mężowie zaufania zarejestrowani w Bazie Mężów Zaufania przez pełnomocników komitetów wyborczych,
 • mężowie zaufania oraz zastępcy mężów zaufania, zarejestrowani w Bazie Mężów Zaufania przez pełnomocników podmiotów prowadzących kampanię referendalną,
 • obserwatorzy wyborczy zgłoszeni przez uprawnione podmioty (obserwatorów nie dotyczy wymóg rejestracji w Bazie Mężów Zaufania).

Jak korzystać z aplikacji „Mąż Zaufania”?

 • Zaakceptuj regulamin i warunki użytkowania.
 • Zaloguj się z wykorzystaniem login.gov.pl.
 • Wybierz pełnioną przez Ciebie rolę podczas wydarzenia.
 • Zapoznaj się z klauzulami i oświadczeniami.
 • Wybierz materiał który chcesz przesłać.
 • Wyszukaj i wybierz komisję wyborczą, w której zarejestrowałeś materiał.
 • Dodaj dodatkowe informacje jeśli sa niezbędne (opcjonalne).
 • Zaakceptuj klikając Wyślij, nie zamykaj aplikacji tylko zminimalizuj ją.
 • Aplikacja rozpocznie przesyłanie w tle materiału jeśli będzie uruchomione łącze internetowe z telefonu.

Pamiętaj, że do przesłania materiału musisz użyć własnego pakietu danych internetowych – komisja wyborcza ani Minister Cyfryzacji nie są zobligowani do udostępniania Tobie dedykowanego połączenia do przesyłania materiałów, ani do refundowania dodatkowych kosztów, które poniesiesz przy przesyłaniu dużej ilości materiałów.

Mąż zaufania/zastępca męża zaufania po zainstalowaniu aplikacji na swoim telefonie, po sprawdzeniu automatycznym przez aplikację że znajduje się on w Bazie Mężów Zaufania, będzie mógł przesłać zarejestrowany w lokalu wyborczym materiał z przebiegu wyborów i/lub referendum do Ministra Cyfryzacji.

Aplikacji mobilna „Mąż Zaufania” jest dostępna do pobrania w Google Play na urządzenia z systemami Android i Apple AppStore dla smartfonów z systemem iOS:

To bardzo ciekawe rozwiązanie, ale mam nadzieję, ze już w następnych wyborach będzie można zagłosować online, albo przez aplikację mobilną mObywatel – tylko co wtedy z anonimowością głosowania…

Przeczytaj również: NASK uruchomił portal „Bezpieczne Wybory”

Informacje prawne:

 • Aplikację opracowano i opublikowano na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 497).
 • Aplikacja pozwala wykonać czynności, o których mowa w art. 42 § 6a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).
 • Upoważnienie dla Ministra Cyfryzacji do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób widocznych na materiale na podstawie art. 42 § 6c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji