Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski ex aequo na 1. miejscu w najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo – Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24.

Kapituła przyznała Nagrodę Specjalną AWANS 2023 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich. Nagrodę tę otrzymała Politechnika Poznańska, która z miejsca 23. w ubiegłorocznym rankingu awansowała na miejsce 12. w edycji 2023.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie.

 • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 44 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
 • Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych;
 • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 74 kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 22. Za nim jest Politechnika Warszawska (15 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (11 kierunków).

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl.

Ranking Szkół Wyższych i Kierunków Studiów - Perspektywy 2023
Ranking Szkół Wyższych i Kierunków Studiów – Perspektywy 2023

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2023

1=   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100,0 pkt.
1=   Uniwersytet Warszawski 99,6 pkt.
3     Politechnika Warszawska 88,0 pkt.
4=   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 83,6 pkt.
4=   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 83,1 pkt.
6     Politechnika Gdańska 80,9 pkt.
7     Warszawski Uniwersytet Medyczny 75,2 pkt.
8     Politechnika Wrocławska 74,2 pkt.
9=   Gdański Uniwersytet Medyczny 73,5 pkt.
9=   Politechnika Łódzka 73,0 pkt.
11   Uniwersytet Medyczny w Łodzi 72,5 pkt.
12=  Politechnika Poznańska 71,3 pkt.
12=  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71,2 pkt.
12=  Politechnika Śląska 70,9 pkt.
12=  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 70,8 pkt.

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2023

1     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0 pkt.
2     SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 87,1 pkt.
3     Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 75,6 pkt.
4     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 73,5 pkt.
5     Akademia Finansów i Biznesu Vistula 71,5 pkt.
6     Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 64,3 pkt.
7     Collegium Civitas w Warszawie 61,6 pkt.
8=   Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 58,7 pkt.
8=   Akademia Jagiellońska w Toruniu 58,2 pkt.
10   Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu 57,6 pkt.

Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2023

1    Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 100,0
2    Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 90,8
3    Akademia Tarnowska 82,3
4    Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 79,6
5=  Akademia Zamojska 64,5
5=  Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy 64,4

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023

 • Administracja Uniwersytet Warszawski
 • Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Archeologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Architektura Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Astronomia Uniwersytet Warszawski
 • Automatyka i robotyka Politechnika Poznańska
 • Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska
 • Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Budownictwo (ex aequo) Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska
 • Chemia Uniwersytet Warszawski
 • Dietetyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia Uniwersytet Warszawski
 • Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska
 • Elektrotechnika Politechnika Warszawska
 • Energetyka Politechnika Warszawska
 • Farmacja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologia polska Uniwersytet Warszawski
 • Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka (ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Fizyka Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka techniczna Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja i kartografia Politechnika Warszawska
 • Geografia Uniwersytet Warszawski
 • Geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka przestrzenna (ex aequo) Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska
 • Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Historia Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska
 • Informatyka (mgr) Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka i ekonometria Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
 • Inżynieria środowiska Politechnika Gdańska
 • Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Kierunki o bezpieczeństwie Uniwersytet Warszawski
 • Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kosmetologia Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
 • Matematyka Uniwersytet Warszawski
 • Mechanika i budowa maszyn Politechnika Warszawska
 • Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona środowiska Uniwersytet Warszawski
 • Ogrodnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika specjalna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Politologia Uniwersytet Warszawski
 • Położnictwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Prawo (ex equo) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia Uniwersytet Warszawski
 • Ratownictwo medyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Socjologia Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
 • Technologia chemiczna (ex aequo) Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska
 • Teologia (ex aequo) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Transport Politechnika Warszawska
 • Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wychowanie fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Zarządzanie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
 • Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pełne wyniki rankingu znajdują się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Perspektywy