Według NBP BLIK jest „istotnym systemem płatności detalicznych”

BLIK został zaklasyfikowany przez Narodowy Bank Polski do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”.

BLIK (logo)

System płatności mobilnych BLIK sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku płatności detalicznych w Polsce. W 2022 roku jego udział w ogólnej liczbie zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych osiągnął poziom 29 proc. Tym samym został on zaklasyfikowany przez Narodowy Bank Polski do kategorii „istotnych systemów płatności detalicznych”.

Płatności mobilne BLIK z każdym kwartałem stają się coraz bardziej popularne. Na koniec 2022 roku z rozwiązania korzystało blisko 13 mln użytkowników, którzy zrealizowali ponad 1,2 mld operacji, o wartości 163,9 mld zł. BLIK najchętniej wykorzystywany jest w e-commerce – w ubiegłym roku zapłacono nim w tym kanale aż 714,2 mln razy. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku silnie rosła także liczba przelewów na telefon BLIK i płatności w POS – w 2022 r. zanotowano w tych kanałach wzrost odpowiednio o 110 i 162 proc. rok do roku.

Za sprawą bardzo dynamicznego rozwoju, który ma odzwierciedlenie w stałym wzroście liczby oraz wartości transakcji, BLIK zdecydowanie zwiększył swój udział w rynku płatności detalicznych w Polsce. Na koniec 2022 r. wynosił on już 29 proc., czyli o 7 p.p. więcej niż rok wcześniej. W rezultacie – według przyjętej przez Narodowy Bank Polski klasyfikacji – został on włączony do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”.

Polityka NBP stanowi, że do tej kategorii zaliczane są te systemy, których udział w liczbie wszystkich zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych w danej walucie, wynosi co najmniej 25 proc. W praktyce oznacza to m.in. że analiza przekazywanych przez Polski Standard Płatności raportów do NBP, będzie prowadzona z uwzględnieniem większego znaczenia systemu BLIK dla całej infrastruktury płatniczej w Polsce, a co za tym idzie także dla stabilności polskiego systemu finansowego.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Polski Standard Płatności