Aż 2,9 mld ludzi na świecie jest wciąż offline

Prawie 3 miliardy ludzi na całym świecie żyje bez dostępu do internetu – w porównaniu do 4,9 miliarda ludzi, którzy są online.

Liczba osób na świecie korzystających/niekorzystających z internetu (grudzień 2021)
Liczba osób na świecie korzystających/niekorzystających z internetu (grudzień 2021)

Nowe dane opublikowane przez Międzynarodową Unię Komunikacji (ITU), agencję ONZ ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych, ujawniły, że prawie 3 miliardy ludzi nigdy nie korzystało z internetu, przez co są odcięci od ważnego źródła informacji, komunikacji i edukacji.

Według najnowszych szacunków ITU z internetu korzysta obecnie 4,9 miliarda ludzi, w porównaniu z 4,1 miliarda ludzi w 2019 roku. Ten niezwykle gwałtowny wzrost liczby użytkowników internetu jest przynajmniej częściowo przypisywany temu, co ITU nazywa „wzrostem łączności spowodowanej przez COVID”. Według organizacji „powszechne blokady i zamknięcia szkół, w połączeniu z potrzebą dostępu do wiadomości, usług rządowych, informacji zdrowotnych, handlu elektronicznego i bankowości internetowej” spowodowały gwałtowny wzrost korzystania z Internetu.

„Podczas gdy prawie dwie trzecie światowej populacji jest teraz online, jest o wiele więcej do zrobienia, aby wszyscy połączyli się z internetem” – powiedział sekretarz generalny ITU Houlin Zhao w oświadczeniu. Brak dostępu do internetu jest najbardziej powszechny w krajach rozwijających się, gdzie mieszka 96 proc. światowej populacji offline. Przepaść cyfrowa utrzymuje się również między obszarami wiejskimi i miejskimi, a mieszkańcy miast dwukrotnie częściej korzystają z internetu niż ludzie mieszkający na obszarach wiejskich (76% w porównaniu z 39%).

Chociaż łatwo jest uznać dostęp do internetu za rzecz oczywistą w rozwiniętych regionach, należy zauważyć, że w wielu innych częściach świata jest on daleki od normy. W rzeczywistości internauci stanowili mniejszość na całym świecie jeszcze w 2018 roku. Wtedy z internetu korzystało 3,7 miliarda ludzi, a 3,9 miliarda pozostawało bez połączenia.

źródło: Statista | ITU — Facts and Figures 2021: 2.9 billion people still offline