Jaki procent kobiet pracuje w firmach technologicznych? (6/2021)

Liczba kobiet zatrudnionych w największych firmach technologicznych na świecie jest wciąż niższa niż w przypadku mężczyzn – stan na czerwiec 2021 roku.

Udział kobiet zatrudnionych w największych firmach technologicznych na świecie (czerwiec 2021)

Podczas sponsorowanego przez ONZ Forum Równości Pokoleń w Paryżu (Generation Equality Forum), światowi przywódcy, filantropi i firmy z sektora prywatnego zobowiązali się do nowych inwestycji o wartości 40 miliardów dolarów w ramach Globalnego Planu Akceleracji na rzecz Równości Płci (Global Acceleration Plan for Gender Equality). Fundacja Billa i Melindy Gatesów daje przykład, ogłaszając, że przeznaczy 2,1 miliarda dolarów na promowanie przywództwa kobiet, zdrowia reprodukcyjnego i wzmocnienia pozycji ekonomicznej. Chociaż w ciągu ostatnich dziesięcioleci poczyniono postępy, osiągnięcie równouprawnienia płci jest wciąż dalekie, nawet w sektorze uważanym za tak postępowy jak przemysł technologiczny.

W rzeczywistości sektor technologiczny jest znacznie bardziej daleki od osiągnięcia równości płci niż gospodarka USA jako całość. Podczas gdy odsetek kobiet w sile roboczej Stanów Zjednoczonych stopniowo wzrósł do 47 procent w ciągu ostatnich dziesięcioleci, nadal jest znacznie niższy w sektorze technologii.

Jak wynika z najnowszego wykresu opublikowanego przez serwis Statista, opartego na oficjalnych danych opublikowanych przez firmy, kobiety stanowią od 29 proc. (Microsoft) do 45 proc. (Amazon) całkowitej siły roboczej w największych amerykańskich firmach technologicznych, tzw. grupie GAFAM. Patrząc na rzeczywiste stanowiska w branży technologicznej, odsetek ten spada znacznie mniej, ponieważ kobiety zajmują mniej niż 1 na 4 stanowiska techniczne w każdej z firm, które podają taką liczbę (Amazon tego nie robi).

Jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, status kobiet w sektorze technologicznym, reprezentowany przez najważniejsze (i wartościowe) firmy na powyższym wykresie, jest mniej więcej równy z resztą gospodarki. Według najnowszych dostępnych danych, kobiety zajmują 26,5% stanowisk kierowniczych, wyższego szczebla i kierowniczych w firmach z indeksu S&P 500 – odsetek, który wiele firm technologicznych dorównuje lub przewyższa, ale wciąż daleki jest od parytetu.

Pyramid: Women in S&P 500 Companies
Pyramid: Women in S&P 500 Companies (dane z 15 stycznia 2020)

źródło: Statista