Firmy technologiczne wciąż zatrudniają więcej mężczyzn niż kobiet

Według danych dotyczących zatrudnienia w największych firmach technologicznych, kobiety wciąż stanowią mniejszość, ale powoli zbliżają się do 50 proc.

Udział zatrudnionych kobiet w firmach technologicznych (2019)
Udział zatrudnionych kobiet w firmach technologicznych (2019)

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest co roku 8 marca, między innymi po to aby podnieść świadomość praw kobiet, równości, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet pod oficjalnym hasłem #BalanceforBetter, opowiadając się za bardziej zrównoważonym pod względem płci światem.

Podczas gdy branża technologiczna jest dumna ze zmiany warunków pracy i zatrudnienia, to sektor technologii jest jeszcze bardziej oddalony od osiągnięcia równości płci niż cała gospodarka w USA. Podczas gdy odsetek kobiet w amerykańskiej sile roboczej stopniowo wzrósł do 46,8 proc. w ciągu ostatnich dziesięcioleci, nadal jest znacznie niższy w sektorze technologii.

Jak wynika z powyższego wykresu, opartego na raportach dotyczących różnorodności marek technologicznych, kobiety stanowią od 27% (Microsoft) do 47% (Netflix) siły roboczej w dużych firmach technologicznych, a odsetek ten spada.

Jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, status kobiet w sektorze technologii, reprezentowany przez osiem firm na wykresie, jest mniej więcej podobny do sytuacji w gospodarce krajowej. W 2015 r. kobiety zajmowały 25% stanowisk kierowniczych, w spółkach S&P 500 – odsetek wielu firm technologicznych jest wciąż daleki od parytetu.

Może Cię także zainteresować:

Przyszłość polskich technologii ma kobiecą twarz

źródło: Statista – The Tech World Is Still a Man’s World