OPPO sprawdziło jak pandemia wpłynęła na wzajemne kontakty młodych Polaków

Marka OPPO zbadała, jak w czasie pandemii COVID-19 zmieniły się zachowania Polaków z pokolenia Y i Z, ich relacje i stosunek do „nocnego życia”.

Jak pandemia wpłynęła na wzajemne kontakty młodych Polaków (badanie Oppo, 2021)

Czy podczas lockdownu młodzi Polacy czuli się odizolowani i stali się mniej towarzyscy? Czy wręcz przeciwnie, skupili się na pogłębianiu dotychczasowych więzi i zaczęli lepiej wykorzystywać czas na osobności? A może pandemia przeszła bez większego wpływu na ich relacje? Jak pokazują głównie wnioski z badania, młodzi Polacy (20-35 lat) w trakcie pandemii pogłębili relacje ze swoimi najbliższymi i zaczęli cenić sobie jakościowe spędzanie czasu w samotności. Sama pandemia nie stanowiła dla nich przewodniego tematu rozmów, które w głównej mierze pozostały bez zmian. Mimo to, respondenci chętnie wrócą do normalności i po lockdownie chcą nadrobić kontakty z przyjaciółmi, ale też cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i swoimi partnerami, z którymi z chęcią spędziliby wspólny wieczór po zdjęciu obostrzeń.

Rodzina na pierwszym miejscu

Chociaż lockdowny wprowadziły znaczne ograniczenia w kontaktach towarzyskich, ankietowani deklarowali, że częściej kontaktowali się z najbliższymi osobami – partnerami, rodzinami i krewnymi (wskazało tak 11% respondentów). Tendencja ta była szczególnie widoczna wśród przedstawicieli generacji Z, którzy kontaktowali się z rodziną i krewnymi dwa razy częściej niż przedstawiciele generacji Y.

Czas na osobności to nie czas stracony

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że młodzi Polacy więcej czasu niż przed lockdownem, spędzali w samotności. Jednak warto odnotować, że był to najczęściej deklarowany sposób wykorzystania dodatkowego czasu, którym dysponowali respondenci (wskazała tak prawie 1/3 z nich – 27%) – szczególnie często byli to przedstawiciele generacji Z.

Potrzeba dzielenia się przeżyciami

Tematy związane z wirusem i ewentualne obawy o przyszłość, nie spędzały snu z oczu młodych Polaków (oba były poruszane jedynie przez 16% ankietowanych). Przedstawiciele obydwóch generacji skupiali się zdecydowanie częściej na standardowych tematach, jak dzielenie się sprawami życia codziennego, kwestiami pracy oraz swoimi zainteresowaniami.

Dzielenie się codziennymi doświadczeniami nie było tylko częstym tematem rozmów. Ponad połowa ankietowanych (53%) zadeklarowała, że dzielenie się swoimi doświadczeniami, aktywnościami i wydarzeniami z codziennego życia jest dla nich ważne – szczególnie dla osób młodszych z pokolenia Z. 

Niezależnie od lockdownu, spotkania twarzą w twarz wciąż były najpopularniejszą formą kontaktu dla młodych Polaków, jak wskazało 55% badanych. Kolejną najpopularniejszą formą kontaktu, jak wskazało 40% respondentów, była komunikacja za pomocą mediów społecznościowych. Najczęściej komunikowali się w ten sposób młodsi respondenci z generacji Z. Udostępniali oni też znacznie więcej zdjęć i plików video za pośrednictwem mediów społecznościowych niż przedstawiciele generacji Y (więcej o 13 punktów procentowych).

Tymczasem po lockdownie…

Młodzi Polacy chcieliby nadrobić czas pandemii w pierwszej kolejności ze swoimi przyjaciółmi. Dlatego, aż 44% z nich, zaraz po zniesieniu ograniczeń najchętniej zaprosiłoby bliskich przyjaciół na wspólne nocne wyjście. Mimo to, następni w kolejności byli ich partnerzy – 41% oraz rodzina i krewni – 30%. Mimo większej ilości czasu spędzonej z bliskimi, młodzi Polacy chcieliby się wspólnie z nimi cieszyć „normalnością” również poza domem. Co ciekawe, zarówno członkowie generacji Z jak i Y zdecydowanie wolą celebrować stare relacje, niż zawierać nowe znajomości. Tylko 6% młodych Polaków zadeklarowało, że są chętni poznawać nowych ludzi zaraz po zniesieniu obostrzeń.

Po lockdownie, ankietowani najchętniej wyszliby wspólnie do restauracji lub pubu, ale też z chęcią spotkaliby się na świeżym powietrzu lub na niedużej imprezie domowej. Z chęcią też podzieliliby się  tymi chwilami i utrwalili je na zdjęciach oraz filmach. Powrót do normalności, towarzystwo przyjaciół i bliskich, zdecydowanie napędza kreatywność i chęć ekspresji wśród ankietowanych – jedynie dla 27% z nich dzielenie się nocnymi wyjściami nie jest istotne.

Dlatego też, w ramach wieczornego wyjścia po zdjęciu obostrzeń, respondenci najchętniej uwiecznili by wspólne emocje na zdjęciach grupowych z przyjaciółmi oraz ze spotkań rodzinnych, na które wskazało po 40% badanych. Dla młodych Polaków ważne jest nie tylko uwiecznianie wspólnych chwil i emocji, ale również towarzyszących im miejsca, co wskazało 35% badanych. Oczywiście, nie mogło zabraknąć selfies, które są szczególnie popularne wśród przedstawicieli generacji Z. W porównaniu z członkami generacji Y, są oni o 50% bardziej skłonni do robienia zdjęć portretowych. Jest to jeszcze bardziej uderzające w przypadku filmów selfie, które nagrywaliby dwa razy częściej niż przedstawiciele generacji Y. 

Metodologia badania

METODOLOGIA BADANIA: CAPI (wywiad osobisty wspomagany komputerowo)
TĘCZA BADAWCZA: n= 545, DEMOGRAFIA: Wszystkie osoby w wieku 20-35 lat.

źródło: Oppo Polska