Ruszyła strona z rządowymi statystykami zakażeń koronawirusem

Po wielu miesiącach trwającej pandemii w Polsce ruszyła oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia przedstawiająca raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2).

Raport zakażeń COVID-19 w Polsce (mapa z 24 listopada 2020 r.)

Na rządowych stronach internetowych poświęconych koronawirusowi pojawiła się nowa sekcja Wykaz zakażeń z mapą i danymi statycznymi dotyczącymi dziennej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, czyli osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu EWP w ciągu ostatniej doby. Jednocześnie wszystkie stacje sanitarne przestały raportować dane powiatowe, w związku z czym dane nie mogą być zbierane przez nikogo oprócz rządowej bazy.

Michał Rogalski, który do tej pory tworzył bazę na podstawie danych z powiatowych i wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych pozwalającą weryfikować informacje podawane w mediach przez Ministerstwo Zdrowia, musiał zakończyć tworzenie swojej bazy. Rogalski wykazywał w niej różnice pomiędzy danymi podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia i tymi podawanymi przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Swoją drogą, jego baza była do tej pory najbardziej kompletną publiczną bazą danych dotyczących zakażeń COVID-19 w naszym kraju. Licealista stworzył ją w arkuszach Google’a, a jej jakość była tak dobra, że korzystano z niej do opracowywania wielu badań.

Raport i mapa zakażeń koronawirusem udostępnione przez MZ przedstawia mapę z sumarycznymi danymi zakażeń w województwach i powiatach bez podziału na konkretne dni. Ta wersja raportu jednak nie jest tak pełna jak raport tworzony przez nastolatka. Nie można już śledzić trendów pozytywnych wyników w wykonanych testach, zajętych łóżek szpitalnych czy liczby zgonów.

Jeśli chcecie mieć dostęp do jedynych oficjalnych danych na temat zakażeń w Polsce, można je teraz znaleźć w jednym miejscu – na rządowej stronie z mapą zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2).

Mapa - dzienny wykaz zachorowań w Polsce w podziale na powiaty (24.11.2020 r.)

Jak wygląda oficjalna metodologia zbieranych danych o COVID-19 w Polsce?

  • Dzienna liczba zakażonych – liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu EWP w ciągu ostatniej doby (osoby z unikalnym numerem PESEL)
  • Korekty – w systemie raportowym, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą zmienić się wstecznie na skutek wprowadzanych korekt. Korekty mogą dotyczyć również danych adresowych lub danych osobowych. Co za tym idzie, globalna liczba przypadków będzie wyliczana na każdy dzień od nowa, a zmiana tej wartości w określonym przedziale czasu może nie być równa sumie wszystkich nowych przypadków zaraportowanych w poszczególnych dniach tego okresu.
  • Pozytywne wyniki testów antygenowych i komercyjnych są uwzględniane na bieżąco w prezentowanych danych
  • Zgony uwzględniają zarówno śmierć danej osoby wyłącznie z powodu COVID-19, jak i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. W indywidualnych przypadkach, po weryfikacji medycznej lub ponownym zaraportowaniu powód zgonu danej osoby może zostać zmieniony. 

źródło: Ministerstwo Zdrowia