Najczęstsze błędy językowe popełniane w polskim internecie w 2019 roku

Sprawdź 100 najczęściej popełnianych błędów językowych w internecie w 2019 roku – dane z najnowszego raportu dotyczącego kondycji polskiej ortografii w sieci.

100 najczęściej popełnianych błędów językowych w polskim internecie (2019)

Jeżeli zastanawiasz się, które błędy językowe były najczęściej spotykane w polskim internecie, musisz sprawdzić ranking 100 najczęściej popełnianych błędów językowych w Sieci w 2019 roku.

Serwisy Nadwyraz.com oraz Polszczyzna.pl, które promują poprawną polszczyznę i literaturę, już po raz drugi zbadały jakość języka ojczystego, którym posługują się internauci.

Autorom rankingu 100 najczęstszych błędów językowych w polskim internecie w 2019 roku zależało przede wszystkim na tym, aby wyniki badania trafiły do szerokiego grona odbiorców, ponieważ brak refleksji nad językiem przyczynia się do pogorszenia jego jakości.

Jesteśmy świadkami powolnego wymierania rynku prasy, poziom czytelnictwa wśród Polaków nadal pozostawia wiele do życzenia. Kontakt ze słowem pisanym staje się coraz rzadszy, a wielu naszych rodaków posługuje się niemal wyłącznie polszczyzną potoczną. Piszemy tak, jak mówimy. Ważna jest dla nas komunikatywność, nie estetyka wypowiedzi. Niestety, w wirtualnym świecie prędzej dostaniemy tzw. lajka za efektowne zdjęcie niż wartościowy tekst.

Metodologia badania:

Raport został przygotowany na podstawie analizy danych za 2019 rok (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku). Dane pozyskano przy użyciu profesjonalnego narzędzia do monitoringu internetu SentiOne oraz monitoringu własnego. Monitoring bazował na puli słów kluczowych, tj. wytypowanych błędach językowych w wielu konfiguracjach (odmienionych przez przypadki, z polskimi znakami oraz bez nich).

Język polski, a nowa technologia

Analiza dotyczyła 158 błędów językowych w różnych konfiguracjach i obejmowała 12 miesięcy (1.01.2019–31.12.2019 r.). Łączna liczba otrzymanych i przeanalizowanych danych wyniosła 4 404 887.

Słowa kluczowe zostały przygotowane przez serwis Polszczyzna.pl oraz stronę na portalu Facebook o nazwie Poprawna polszczyzna w niezależnej wielomiesięcznej analizie (monitoring własny oraz ankietowanie ponad 300 tys. czytelników serwisu). Pozwoliło to na wytypowanie kilkuset błędów językowych, które zostały poddane szczególnemu monitoringowi internetowemu.

Źródła błędów językowych w internecie (2019 r.)

Materiał do analizy zaczerpnięto z następujących źródeł: Facebook, YouTube, Wykop, portale internetowe, fora dyskusyjne, blogi, recenzje oraz pozostałe platformy mediów społecznościowych (m.in. Instagram, Twitter).

Sprawdź, jakie błędy językowe  popełniali polscy internauci w minionym roku i z czego one mogą wynikać?

15 najczęstszych błędów w Internecie w 2019 r.

W czołówce znalazły się przede wszystkim błędy ortograficzne: napewno, wogóle/w ogule, na prawdę, narazie, dzień dzisiejszy, po za tym/pozatym, na codzień/nacodzień, wziąść, niewiem, conajmniej, muj, z przed/zprzedapropo/a propo, pod rząd oraz na przeciwko.

 • Wnioski nasuwają się same – wśród 15 najczęstszych błędów popełnianych przez internautów aż 13 dotyczy niepoprawnego zapisu. Jeśli porównamy powyższe dane z danymi zeszłorocznymi, nie dostrzeżemy większych zmian – wciąż popełniamy te same błędy, z bardzo podobną częstotliwością.
 • Największe źródła błędów w polskim Internecie stanowią: Facebook (27,2% zgromadzonego materiału), YouTube (20,5%) oraz Twitter (16,9%). Przypomnijmy, że zeszłoroczną czołówkę zajmowały: Facebook (40,2% – w tym roku wynik zdecydowanie na korzyść portalu społecznościowego), YouTube (20,8%) oraz fora dyskusyjne (10,8%).
 • Choć proporcje znacząco uległy zmianie, niepokoić powinny portale internetowe, które generują aż 14,6% błędów. Wydawać by się mogło, że takie strony w sieci są źródłem powszechnych informacji, dlatego też powinny cechować się starannością językową.
 • Wciąż utrzymuje się tendencja do popełniania największej liczby błędów w miejscach, w których obowiązuje największa swoboda wypowiedzi – są to przede wszystkim portale społecznościowe i fora dyskusyjne.

15 najczęstszych błędów językowych w internecie (Polska, 2019 r.)

10 najczęstszych błędów ortograficznych

Błędy ortograficzne to użycie niewłaściwych liter w zapisie, niewłaściwa pisownia łączna lub rozdzielna czy niepoprawne użycie małych i dużych liter na początku wyrazów.Tak jak w poprzednim roku tego typu błędy znalazły się w czołówce ogólnego zestawienia. Wielu internautów nadal ma problem z zapisem słów i wyrażeń, takich jak:  na pewno, w ogóle, naprawdę, na razie, poza tym, na co dzień, nie wiem, co najmniejmój, sprzed.

Zbyt małą uwagę zwracamy na pisownię wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych. Interesujący jest również zapis przeczenia nie z czasownikiem wiedzieć – internauci zdają się zapominać, że partykułę przeczącą w tym wypadku należałoby zapisać oddzielnie.

10 najczęstszych błędów ortograficznych w polskim internecie (2019 r.)

15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie

 • Gdzie w polskim Internecie odnaleźć możemy najwięcej słów młodzieżowych? Ich źródłami są przede wszystkim Twitter (28% zgromadzonego materiału), Facebook (19,3%) oraz YouTube (również 19,3%). Żargon młodych ludzi pojawia się także w wypowiedziach na stronie Wykop, różnych portalach internetowych, Instagramie, forach dyskusyjnych. Portale społecznościowe pokazują najbardziej wiarygodny obraz tego, jak mówi (i pisze) młode pokolenie Polaków.

„Alternatywka” została wybrana Młodzieżowym Słowem Roku 2019!

 • Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszy się słówko LOL/lol, będące anglojęzycznym akronimem, który rozwinąć można jako laughing out loud(pol. śmiejąc się głośno) lub lots of laughs (pol. dużo śmiechu). Ma ono znaczącą przewagę w zestawieniu (niemal 20%). Na drugiej pozycji plasuje się kozak (nieco ponad 10%) – neosemantyzm oznaczający osobę lub zachowanie budzące podziw, aprobatę, a także szczęście przy odwadze graniczącej z głupotą. Trzecie miejsce zajmuje hajs (niemal 7%) – popularne określenie pieniędzy.
 • W następnej kolejności występuje słowo wyrażające zachwyt – sztos/sztosik(ok. 6%). Dalej pojawia się wyraz grubo (niespełna 5%), czyli młodzieżowy synonim słów świetnie, rewelacyjnie. Coraz popularniejszy jest neologizm przegryw(ponad 4%), czyli brak powodzenia w życiu lub osoba, której nic nie wychodzi.

15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w polskim internecie (2019 r.)

 • Ważne miejsce w języku młodzieży zajmują również: czasownik zaorać(wykazać retoryczną przewagę nad przeciwnikiem), cringe/krindż (anglicyzm oznaczający wstyd, zażenowanie), crush/krasz (kolejny anglicyzm, oznaczający osobę, do której żywimy pozytywne uczucia), influencer (osoba sławna w Internecie, która kształtuje gusta i światopogląd swoich fanów). Na jedenastej pozycji znajduje się innowacja madka (pejoratywne określenie matki; kobiety, która swoim zachowaniem urąga godności matki).
 • Popularne, choć już nieco mniej, są słowa: zacny/zacnie (wskrzeszony archaizm, będący synonimem słów fajny/fajniewyśmienity), dekiel (określenie osoby o niskim poziomie inteligencji). Na dwóch ostatnich pozycjach znajdziemy nowy model składniowy – umieć w coś (znać się na czymś) oraz kalkę z języka angielskiego – gównoburza (ang. shitstorm, czyli zamieszanie, poruszenie z błahego powodu).

Podsumowanie

 • Polakom potrzebna jest lepsza edukacja w zakresie poprawnej polszczyzny. Przede wszystkim na niskim poziomie opanowaną mamy znajomość ortografii, w dalszej kolejności naprawy wymaga znajomość słownictwa (użycie w odpowiednim znaczeniu i kontekście) oraz odmiana wyrazów.
 • najmniej kontrolujemy nasz język w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, podobnie jest z serwisem YouTube. Niepokoi jednak coraz większa frekwencja naruszeń norm językowych na portalach internetowych, które często stanowią zamiennik prasy czy książki.
 • Internauci w niewielkim stopniu biorą sobie do serca smutną prawdę, że język, jakiego używamy, świadczy o nas. Niskie uświadomienie językowe, edukacja polonistyczna polegająca głównie na czytaniu i omawianiu lektur oraz marginalizacja mowy ojczystej w codziennym życiu przekładają się na jakość polszczyzny, co dostrzec możemy w polskim Internecie.
 • Remedium na taki stan rzeczy mogą być kampanie społeczne, popularyzacja języka ojczystego w sieci (stamtąd bowiem zaczerpnięty został materiał do niniejszego badania), refleksja nad mową czy kładzenie nacisku na wiedzę o języku w szkołach podstawowych i średnich. Jest dużo do zrobienia w tym zakresie, ale jeszcze nic straconego.

Więcej informacji na temat błędów w internecie, w tym fleksyjne, leksykalne i składniowe znajdziesz w artykule w źródle tego wpisu.

10 najczęstszych błędów leksykalnych w internecie (PL, 2019) 15 najczęstszych błędów fleksyjnych w polskim internecie (2019 r.)

Może Cię zainteresować także:

„LGBT” i „klimat” wygrały w plebiscycie na Słowo Roku 2019

źródło tekstu i grafik: nadwyraz.com – 100 najczęściej popełnianych błędów językowych w Internecie w 2019 r. Raport o kondycji polskiej ortografii w Internecie Dzięki Ewa K. za cynk!