Jak ustawić niespersonalizowane reklamy Adsense na stronie WWW?

W tym poradniku dowiesz się jak ustawić reklamy Adsense aby prezentować niespersonalizowane reklamy Adsense (GDN) na swojej stronie internetowej i mobilnej AMP.

UWAGA: Poniższe przykłady nie są kompleksowym rozwiązaniem dotyczącym wdrożenia reklam Adsense na stronach WWW w związku z RODO (GDPR) i nie pokrywa w całości obowiązku informacyjnego i zbierania zgód. Stanowi ułatwienie wdrożenia jednych z rozwiązań, które wraz ze zmieniającym się prawem mogą być niewystarczające. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych.

Reklamy Adsense na stronach WWW i AMP a RODO (GDPR)
Reklamy Adsense na stronach WWW i AMP a RODO (GDPR)

Nowa polityka Google’a w zakresie zgody użytkownika z Unii Europejskiej nakazuje udzielania odpowiednich informacji użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz uzyskania ich zgody na stosowanie plików cookie lub innych środków do lokalnego przechowywania danych, jeśli jest to wymagane prawnie.

Właściciele stron muszą uzyskać zgodę internautów z Europy na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam. Polityka ta odzwierciedla wymagania UE zawarte w rozporządzeniu ePrivacy oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Można także ustawić niespersonalizowane reklamy Adsense stosując odpowiednie ustawienia w tagach reklam w kodzie strony.

Poniżej dowiesz się jak to łatwo ustawić na stronach internetowych prezentowanych w przeglądarce na komputerze, urządzeniu mobilnym (w tym na przyspieszonych stronach mobilnych AMP – Accelerated Mobile Pages).

Mogą Cię także zainteresować:

Co to są reklamy spersonalizowane i niespersonalizowane?

 • Reklamy spersonalizowane – znane wcześniej jako reklamy oparte na zainteresowaniach, to zaawansowane narzędzie, które zwiększa dopasowanie reklam do użytkowników i poprawia ROI reklamodawców. Dzięki temu wydawcy mogą kierować swoje kampanie zgodnie z zainteresowaniami, co sprawia, że reklamy są atrakcyjniejsze dla użytkowników i mają większą skuteczność z punktu widzenia reklamodawców. Więcej informacji o zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych dla reklamodawców. Google uważa reklamy za spersonalizowane, jeśli na ich wybór wpływają wcześniej zebrane lub historyczne dane, takie jak wcześniejsze zapytania czy działanie użytkownika, jego wizyty w witrynach lub aplikacjach, informacje demograficzne i lokalizacja. 
 • Reklamy niespersonalizowane – to reklamy, które nie są oparte na dotychczasowym zachowaniu użytkownika. Są kierowane na podstawie informacji kontekstowych, w tym przybliżonego kierowania geograficznego (na przykład na poziomie miasta) według bieżącej lokalizacji i treści w bieżącej witrynie lub aplikacji albo bieżących zapytań. Google zabrania kierowania spersonalizowanego, w tym kierowania demograficznego i kierowania na listy użytkowników. Mimo że reklamy niespersonalizowane nie wykorzystują plików cookie ani identyfikatorów reklam mobilnych do kierowania reklam, to wykorzystują je do ograniczenia liczby wyświetleń, generowania zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walki z oszustwami i nadużyciami. Dlatego musisz uzyskać zgodę na używanie plików cookie lub identyfikatorów reklam mobilnych do tych celów, jeśli jest to prawnie wymagane, zgodnie z rozporządzeniem ePrivacy w niektórych krajach EOG.

Dowiedz się więcej na temat reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych.

Dostosowanie do polityki w zakresie zgody użytkownika z UE – ustawienie niespersonalizowanych reklam na stałe w panelu Google Adsense

Aby pomóc wydawcom w wypełnieniu obowiązków, jakie nakłada na nich RODO, Google oferuje dwie opcje wyświetlania reklam użytkownikom z EOG.

Jeśli wybierzesz ustawienie „Reklamy niespersonalizowane”, będziesz wyświetlać wszystkim użytkownikom z EOG tylko reklamy niespersonalizowane. Jeśli natomiast chcesz umożliwić użytkownikom wybór między reklamami spersonalizowanymi a niespersonalizowanymi, wybierz ustawienie „Reklamy spersonalizowane” i zastosuj się do instrukcji, by na życzenie użytkownika wyświetlać reklamy niespersonalizowane.

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Zaakceptuj lub zablokuj reklamyTreść Wszystkie moje witrynyZgoda użytkowników z UE. Pojawi się strona „Zgoda użytkowników z UE”. Zaktualizuj na niej ustawienia w sposób pokazany poniżej:
Ustawienie wszystkich reklam niespersonalizowanych w Google Adsense
Ustawienie wszystkich reklam niespersonalizowanych w Google Adsense

Przeczytaj więcej na ten temat w artykule pomocy: Dostosowanie do polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.

Ustawienia personalizacji reklam w asynchronicznych tagach reklam wydawcy Google AdSense – wybór między spersonalizowanymi i niespersonalizowanymi reklamami

Domyślnie żądania reklam wysyłane do Google powodują wyświetlenie reklam spersonalizowanych, które są wybierane na podstawie treści strony odwiedzanej przez użytkownika i jego historii wyszukiwania. Google może też wyświetlać reklamy niespersonalizowane.

Ustaw wartość (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Te metody spowodują uruchomienie żądań reklam niespersonalizowanych w kolejnych żądaniach ze strony, która wysyła je za pomocą tych obsługiwanych tagów reklam: GPT, GPT Light, asynchroniczne tagi reklam AdSense lub Ad Exchange (adsbygoogle.js), stare synchroniczne tagi AdSense (show_ads.js) oraz IMA SDK.

Jak sprawdzić, czy tag reklamy wysyła żądania reklam niespersonalizowanych?

Za pomocą narzędzia dla programistów w przeglądarce wyszukaj żądanie reklamy, używając do tego parametru &npa=1.

Wywołanie setRequestNonPersonalizedAds(0) lub określenie requestNonPersonalizedAds=0 ponownie włączy personalizację reklam. Jeśli strona zawiera różne typy tagów reklam Google (np. zarówno tag GPT, jak i tag asynchroniczny AdSense/Ad Exchange), przewidzenie, który zadziała pierwszy, może być niemożliwe. W takim przypadku najlepiej jest włączyć wyświetlanie reklam niespersonalizowanych we wszystkich typach tagów.

Jak ustawić zgodę na prezentowanie spersonalizowanych reklam Adsense na stronach AMP?

Czasem trzeba poprosić tylko użytkowników z określonych krajów o zgodę. Poniższy poradnik i przykład pokazuje, w jaki sposób możesz użyć np. amp-consent razem z amp-geo, aby to osiągnąć. W tym przykładzie zbudujemy okno dialogowe zgody, które będzie wyświetlane tylko dla użytkowników z Unii Europejskiej.

Żądania reklamy ze stron AMP oferują te same ustawienia personalizacji reklam co żądania z wcześniej opisanych stron innych niż AMP. Wydawcy mogą zdecydować się na wyświetlanie reklam niespersonalizowanych wszystkim użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub mogą wyświetlać reklamy spersonalizowane bądź niespersonalizowane na podstawie zgody użytkownika na wykorzystanie danych.

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak w obu tych przypadkach skonfigurować ustawienia stron AMP wysyłających żądania reklamy za pomocą tagów <amp-ad type=”doubleclick”> lub <amp-ad type=”adsense”>.

Oto jak ustawić spersonalizowane lub niespersonalizowane reklamy Adsense na stronach AMP na podstawie aktywnej zgody użytkownika:

Jeśli w tagach reklam AMP używasz konfiguracji czasu rzeczywistego (RTC), możesz tak skonfigurować stronę, by nie wysyłała żądań RTC do użytkowników, którzy będą widzieć reklamy niespersonalizowane (czyli do użytkowników w krajach EOG). Oto niezbędne komponenty i konfiguracje (amp-geoamp-consent).

 • Najpierw zaimportuj niezbędne komponenty wklejając poniższe kody w headerze strony AMP (amp/templates/html-start.php):
<script async custom-element="amp-consent" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-consent-0.1.js"></script>
<script async custom-element="amp-geo" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-geo-0.1.js"></script>
 • Skonfiguruj rozszerzenie amp-geo. Zdefiniuj grupę „eu”, która obejmuje wszystkie kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tę listę trzeba będzie aktualizować, ponieważ państwa członkowskie EOG mogą się zmieniać, na przykład:
<amp-geo layout="nodisplay">
<script type="application/json">
{ "ISOCountryGroups": {
"eu": ["al", "ad", "am", "at", "by", "be", "ba", "bg", "ch", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fo", "fi", "fr", "gb", "ge", "gi", "gr", "hu", "hr", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mc", "mk", "mt", "no", "nl", "pl", "po", "pt", "ro", "ru", "se", "si", "sk", "sm", "tr", "ua", "uk", "va"]
} }
</script>
</amp-geo>
 • Skonfiguruj wyświetlanie prośby o zgodę na wykorzystanie spersonalizowanych danych wszystkim użytkownikom z grupy krajów „eu”:
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{ "consents": {"my_consent": { "promptIfUnknownForGeoGroup": "eu", "promptUI": "myConsentFlow"
} } }
</script>
</amp-consent>
<amp-consent id="myUserConsent"
layout="nodisplay">
<script type="application/json">
{"consents": {
"eu": {
"promptIfUnknownForGeoGroup": "eu",
"promptUI": "myConsentFlow"
} },
"postPromptUI": "post-consent-ui" }
</script>
<div id="myConsentFlow"
class="popupOverlay">
<div class="consentPopup">
<div class="dismiss-button" role="button" tabindex="0"
on="tap:myUserConsent. dismiss">X</div>
<p class="m1">Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, wybierz czy chcesz wyświetlać reklamy spersonalizowane lub niespersonalizowane?</p>
<button on="tap:myUserConsent.accept" class="ampstart-btn ampstart-btn-secondary caps mx1">Akceptuję</button>
<button on="tap:myUserConsent.reject" class="ampstart-btn ampstart-btn-secondary caps">Nie akceptuję</button>
</div></div>
<div id="post-consent-ui">
<button on="tap:myUserConsent.prompt() "
class="ampstart-btn caps m1">Ustawienia reklam na stronie</button></div>
</amp-consent>
 • Na koniec skonfiguruje tag reklamy w taki sposób, aby w razie potrzeby czekał do momentu uzyskania zgody na wykorzystanie danych (amp/templates/single.php oraz amp/templates/page.php).
<amp-ad data-npa-on-unknown-consent="true" data-block-on-consent
...
  type="adsense"
  layout="responsive"
  data-ad-client="twój-identyfikator"
  data-ad-slot="XXXXXXXXX">
</amp-ad>

PRZYKŁAD: zobacz wersję AMP tej strony, aby sprawdzić jak wygląda to ustawienie w praktyce.

Jak ustawić powiadomienie (pop-up) o ustawieniach cookies i polityce prywatności na stronie AMP?

Użyj powiadomienia amp-user-notification, aby wyświetlić użytkownikowi powiadomienie o używaniu plików cookies na stronie AMP.

 • Zaimplementuj okno dialogowe do powiadamiania użytkowników o plikach cookie:
<script async custom-element="amp-user-notification" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-user-notification-0.1.js"></script>
 • amp-user-notification wymaga amp-analytics
<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
 • Ustaw dodatkowy CSS, domyślna klasa CSS umieszcza element amp-user-notification w lewym dolnym rogu.
<style amp-custom>
/* Wycentrowanie komunikatu */
amp-user-notification > div {
padding: 1rem;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;}
</style>
 • Gdy użytkownik zgodzi się na politykę plików cookie, status jest zapisywany w pamięci lokalnej:
<amp-user-notification id="my-notification"
layout="nodisplay">
<div>Tutaj wpisz treść powiadomienia, którego status będzie zapisywany w pamięci lokalnej użytkownika.
<button on="tap:my-notification.dismiss"
class="ampstart-btn caps ml1">Akceptuję</button>
</div>
</amp-user-notification>
 

źródła: Adsense Pomoc – Polityka w zakresie zgody użytkownika z UE, AMP Project – amp-consent, AMP by Example – Geolocation-based Consent Flow