Radio cieszy się większym zaufaniem niż internet i telewizja (2017)

Według najnowszego raportu „Trust in Media” (EBU) dotyczącego zaufania do mediów, to radio jest zdecydowanym liderem zaufania w Europie i Polsce!

Internet, social media, prasa czy telewizja są w tyle za radiem pod względem zaufania do mediów w Europie i Polsce. W czasach kiedy postprawda i fake newsy opanowały internet i media społecznościowe coraz więcej osób traci do nich zaufanie.

Media tradycyjne są w czołówce pod względem zaufania, a radio zajmuje pierwsze miejsce. Pomiar zaufania jest istotnym narzędziem monitorowania tendencji w postrzeganiu przez odbiorców mediów i ich działalności. Wiedza na ten temat może być kluczowa w obieraniu strategii, których celem jest budowanie możliwie szerokiego audytorium i wiarygodności.

Najnowszy raport „Trust in Media” opublikowany przez European Broadcasting Union (EBU), opiera się na wynikach pochodzących z badania Eurobarometr, które jest przeprowadzane w 33 krajach w Europie. W opublikowanych w lutym br. danych za 2017 roku wynika, że radio niezmiennie cieszy się największym zaufaniem wśród wszystkich mediów, w 24 badanych krajach.

Najwyższy poziom zaufania do radia deklarują mieszkańcy Skandynawii i Holandii (76-84%). Średnia dla mieszkańców Unii Europejskiej (28 badanych krajów) wyniosła 59%. W Polsce poziom zaufania dla radia kształtuje się na poziomie 54% i również jest najwyższy w zestawieniu z innymi mediami.

Mapa: media cieszące się największym zaufaniem w Europie (2017 r.)
Media cieszące się największym zaufaniem w Europie (2017 r.)

Zobacz także: Słuchanie radia FM na polskich wsiach i w miastach [infografika]

Średnia zaufania dla imediów w Unii Europejskiej:

 • radio: 59%,
 • telewizja: 51%,
 • prasa: 47%,
 • internet: 34%,
 • media społecznościowe: 20%.

Media z najmniejszym zaufaniem w Europie

 • Podobnie jak w przypadku radia, telewizję relatywnie najwyższym zaufaniem obdarzają mieszkańcy Skandynawii (73-77%). Równie wysokim zaufaniem telewizja cieszy się w Albanii i Portugalii.
 • Internet najlepiej jest oceniany przez mieszkańców dawnego bloku wschodniego i Portugalii, a najwyższy poziom zaufania do mediów społecznościowych obserwujemy w krajach bałkańskich, na Węgrzech i w Polsce.
Mapa: media o najmniejszym zaufaniu w Europie (2017)
Media o najmniejszym zaufaniu w Europie (2017)

Zaufanie do mediów w Europie

Wskaźnik zaufania NTI (Net Trust Index) jest różnicą pomiędzy „zaufaniem” a „brakiem zaufania”. W Unii Europejskiej NTI dla radia w ubiegłym roku był na poziomie +25 pkt., czyli na takim samym jak rok wcześniej i o 9 pkt. wyższy w porównaniu do 2012 roku.

Najgorzej w zestawieniu wypada internet (-17 pkt.) i media społecznościowe (-42 pkt.). Media te na przestrzeni czterech ostatnich lat tracą po 9 pkt. i utrzymają wyraźny trend spadkowy.

Zaufanie do mediów w Europie (NTI)
Zaufanie do mediów w Europie (NTI)

Wskaźnik zaufania (NTI*) do mediów w Polsce

W Polsce wskaźnik NTI wyniósł w 2017 r. dla poszczególnych mediów:

 • radio (+20 pkt),
 • internet (+14 pkt),
 • telewizja (+1 pkt),
 • social media (-5 pkt)
 • prasa (-6 pkt).

Radio jest numerem jeden pod względem zaufania do mediów, ale w przeciwieństwie do tendencji obserwowanej w Unii Europejskiej, gdzie rośnie zaufanie do mediów tradycyjnych, a spada do internetu i mediów społecznościowych, w Polsce (poczynając od 2015 roku) zauważalny jest  spadek zaufania do mediów w ogóle.

Zaufanie do mediów w Polsce (NTI)
Zaufanie do mediów w Polsce (NTI)

Cały raport można pobrać ze strony internetowej EBU.

źródło: I love radio – Radio zdecydowanym liderem zaufania w Europie! [RAPORT], EBU Media Intelligence Service – „Trust in Media 2018”