Słuchanie radia FM na polskich wsiach i w miastach [infografika]

Zobacz, jak wygląda słuchalność radia w Polsce: liczba słuchaczy, miejsce zamieszkania (wsie, miasta), zasięg oraz słuchanie rozgłośni radiowych podczas jazdy samochodem.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród 39 polskich miast, w których mieszka powyżej 100 tys. osób, do 2030 roku wzrost liczby ludności wystąpi tylko w sześciu. W dużej mierze to efekt nasilenia procesu suburbanizacji. Co ciekawe to właśnie mieszkańcy przedmieść dużych miast słuchają radia dłużej i są równie atrakcyjną komercyjną grupą celową jak mieszkańcy Warszawy, Poznania, Aglomeracji Śląskiej, Gdańska czy Łodzi.

Suburbanizacja w Polsce (2017)
Suburbanizacja w Polsce (2017)

W ostatnich latach obserwowane jest w Polsce nasilone zjawisko tzw. suburbanizacji, czyli wyprowadzania się ludności z dużych ośrodków miejskich na przedmieścia. Według GUS od 2000 roku mamy do czynienia z odpływem ludności z miast do wsi. W niedalekiej przyszłości największym przyrostem liczby mieszkańców będą charakteryzować się przede wszystkim gminy położone na obrzeżach dużych i średnich miast.

Jak się okazuje radio nie zna granic, czy to na wsi czy to w mieście – słuchamy radia niezaleznie od miejsca zamieszkania. A możliwość słuchania radia przez internet dodatkowo uzupełnia granice zasięgu technicznego radia nadającego na falach FM. Można słuchać dowolnego radia w dowolnym miejscu na całym świecie.

Serwis I love radio opublikował ciekawą infografikę prezentującą najnowsze wyniki dotyczące słuchania radia na polskich wsiach i w miastach.

Słuchalność radia w Polsce:

  • zasięg dzienny: 75,86%
  • zasięg tygodniowy: 92,16%
  • średni czas słuchania: 4 godz. 38 min

Słuchalność radia w Polsce w 2017 r.

Jaki wpływ na słuchanie radia ma zatem suburbanizajca? – najważniejsze wnioski

W metodologii badań radiowych nie ma znaczenia fakt, gdzie się pracuje, uczy i spędza większą część dnia. Przynależność do określonej grupy celowej np. wielkomiejskiej determinuje miejsce zamieszkania. Okrojenie grup celowych tylko do dużych ośrodków miejskich skutkuje dużym zawężeniem. Współcześnie mieszkańcy największych miast to tylko wycinek populacji Polski. Według danych Radio Track 20,1 proc. zamieszkuje miasta powyżej 200 tys. i tylko 11,3 proc. miasta powyżej 500 tys.

W populacji Polski w wieku 15-75 lat najwięcej osób mieszka na wsi – 39,3 proc., 32,4 proc. w miastach małych i średnich (do 100 tys. mieszkańców), a pozostałe 28,3 proc. miasta pow. 100 tys. mieszkańców. Podobnie rozkłada się słuchalność radia. Słucha się go zarówno na wsi, w małym miasteczku, jak i w dużej aglomeracji.

Każdego dnia radia słucha 9 milionów mieszkańców wsi, 7,3 mln w małych i średnich miastach, 6,4 mln mieszkańców dużych miast.

Słuchalnośc radia (miasta, wsie)

Biorąc pod uwagę słuchaczy zamieszkujących powiaty przyległe do miast powyżej 100 tys. mieszkańców okazuje się, że spędzają oni dziennie przy odbiorniku radiowym ponad 279 minut, czyli o 10 minut więcej niż słuchacze z miast 100 tys +. Podobnie jest z zasięgiem dziennym słuchania radia – 74,5 proc. vs 71,3 proc. na korzyść „suburbiów”. Słuchacze z powiatów okalających duże miasta częściej też słuchają radia w samochodzie – 42,7 proc. vs 35,7 proc.

Radio jest także dłużej słuchane (włączone) poza większymi miastami, a w powiatach przyległych do miast powyżej 100 tys. mieszkańców jest to 279 minut, a w samych miastach 269 min dziennie.

Czas słuchania radia (miasta, wsie)

Biorąc pod uwagę zasięg, radio dociera do 74,5% mieszkańców powiatów przyległuych do miast pow. 100 tys. mieszkańców i do 71,3% mieszkańców miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zasięg dzienny słuchania radia w Polsce
Zasięg dzienny słuchania radia w Polsce

Co ciekawe, słuchanie radia w samochodzie nie jest wcale takie popularne, na przedmieściach radio samochodowe gra tylko w przypadku 42,7% badanych, a w większych miastach zaledwie 35,7%.

Słuchalność radia w samochodzie (Polska 2017)
Słuchalność radia w samochodzie

źródła:
I love radio – Mieszkańcy przedmieść słuchają radia dłużej [ANALIZA]
Kantar Millward Brown, RadioTrack, target 15-75, okres 05-10.2017, dni poniedziałek-niedziela.
Kantar Millward Brown, TGI, target 15-75, okres 10.2016-10.2017, dni powszednie.