Telegeografia – jak okablowaliśmy Ziemię internetem?

Sprawdź interaktywną mapę telegeograficzną podmorskich kabli internetowych i dowiedz się którędy płynie internet na świecie?

Mapa telegeograficzna - Ziemia

Podmorska mapa kabli internetowych (Submarine Cable Mapa) jest udostępniona za darmo w ramach zasobów telegeograficznych. Dane przedstawione na tej mapie są pobierane z Global Bandwidth Research Service i jsą aktualizowana na bieżąco.

Mapę wszystkich kabli podmorskich z internetem znajdziesz na stronie: Submarine Cable Mapa

Na interaktywnej mapce przedstawiano aktywne i planowane podmorskie systemów kablowe orazi ich stacje docelowe. Wybierając połączenie na mapie lub z listy kabli podmorskich możemy przeczytać więcej szczegółów na temat profilu kabla, jego długości, nazwy i właściciela oraz od kiedy działa lub będzie działać.

We wrześniu 2013 roku dodano nowe funkcjonalności do mapy:

  • można zobaczyć listę wszystkich kabli podłączonych do danego kraju, należy wpisać Connected to i nazwę kraju, w polu wyszukiwania (na przykład Connected to Poland),
  • można zobaczyć listę wszystkich kabli podłączonych do specyficznego punktu docelowego, należy wybrać punkt na mapie lub przejdź do profilu kabla, a następnie wybrać jedno z  hiperłączy punktów docelowych,
  • możne zobaczyć listę wszystkich kabli, które zostały uruchomione w danym roku – należy wpisać Ready for service in w polu wyszukiwania (na przykład Ready for service in 1991), albo przejść do profilu kabla i wybrać produkty linkiem daty RFS.
  • udostępnianie danych z mapy – aby udostępnić adres URL do profilu kabla, należy przejść do niego i skopiować URL z przeglądarki. Adresy URL kraju, punkt docelowy oraz RFS są również współdzielone.

Przeczytaj również: Którędy płynie internet?

Pierwszy kabel podłączony został do Polski w 1991 roku w Mielnie i jego właścicielem jest obecnie Orange Polska.

Szczegóły kabla podmorskiego w Mielnie z 1991 r.
Szczegóły kabla podmorskiego w Mielnie z 1991 r.

Kable pokazane na interaktywnej mapie telegeograficznej obejmują międzynarodowe połączenia internetowych kabli podmorskich o maksymalnej przepustowości 5 Gb/s. Trasy kabli są oczywiście uproszczone w celu poprawienia ich czytelności i nie odzwierciedlają ich fizycznej lokalizacji. Podobnie stacje docelowe kabli nie pokazują dokładnych współrzędnych budynków i służą jako ogólne wskazówki, gdzie kończy i zaczyna się system kablowy.

Mapa telegeograficzna internetowych kabli podmorskich Europy

Mapa telegeograficzna - Europa

Mapa jest regularnie aktualizowana i można ją pobrać ze strony w formie grafiki.

źródło: Telegeography