Do 15 grudnia niektórzy mają czas, aby obniżyć rachunek za prąd!

W przypadku niektórych dostawców energii elektrycznej, można jeszcze do piątku 15 grudnia 2023 roku spełnić warunki uprawniające do otrzymania 125,34 zł obniżki za prąd!

Licznik energii elektrycznej
fot. Depositphotos

Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z 6 warunków z rozporządzenia, obniżka 125,34 zł zostanie uwzględniona na ostatniej fakturze rozliczeniowej za 2023 rok – oznacza, że otrzymasz ją w 2024 roku, w terminie zgodnym z Twoim okresem rozliczeniowym. Niektórzy dostawcy energii elektrycznej już nie przyjmują wniosków, ale w przypadku Energy, PGE czy Tauronu pierwsze trzy pierwsze warunki można spełnić jeszcze do piątku 15 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska z dnia 9 września 2023 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2023 poz. 1847), w rozliczeniach za 2023 rok, dla gospodarstw domowych, które spełnią chociaż jeden z 6 warunków, dostawca energii powinien obniżyć kwotę należności za energię zużytą w 2023 roku.

Uwaga! Jeśli Twój okres rozliczeniowy jest 6-miesięczny, a odczyt kontrolera przypada na maj i listopad – obniżenie może zostać zastosowane na fakturze rozliczeniowej za 2023 rok, wystawionej w czerwcu 2024 roku. Każdy dostawce informuje w jaki sposób zniżka zostanie naliczona – dowiesz się na stronie internetowej swojego dostawcy.

Aby otrzymać obniżkę na fakturze za prąd należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków (pierwsze 3 można spełnić jeszcze u wybranych dostawców do 15 grudnia br.):

  • zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności swoich danych umownych, które znajdują się w systemie dystrybutora – operatorzy oferują różne metody, w tym telefonicznie, tradycyjną pocztą, w biurach obsługi klientów, przez internetowe serwisy klienta lub formularze online),
  • zaakceptowanie zgód marketingowych na otrzymywanie informacji o produktach i usługach,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT (PGE eFaktury), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail)
  • bycie prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  • korzystanie z podwyższonych limitów zużycia energii — złożenie oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oświadczenia złożone w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicze gospodarstwa domowe).
  • obniżenie zużycia prądu o co najmniej 5 proc. miesięcznie przez 3 miesiące z rzędu w okresie od stycznia do września 2023 — czyli zmniejszyć w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 roku, a 30 września 2023 roku zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2022 roku a 30 września 2022 roku.

Jeśli nie spełnisz żadnego z określonych w rozporządzeniu warunków do zastosowania obniżki, to w 2024 roku, po przeprowadzeniu weryfikacji, dostawca powiększy twój rachunek o kwotę, o którą pomniejszono należność za 2023 rok.

Terminy spełnienia warunków oraz ich sposoby mogą być różne u poszczególnych dostawców. Upewnij się, czy masz jeszcze czas, aby to zrobić!

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: opracowanie własne
zdjęcie wykorzystane we wpisie pochodzi z Depositphotos