266 tys. gospodarstw wciąż nie jest przygotowana na DVB-T2/HEVC

Odsetek gospodarstw domowych, które nie są jeszcze gotowe na nowy standard nadawania telewizji naziemnej spadł do 7% w październiku 2023 roku.

Mapa: Brak dostosowania do standardu DVBT2/HEVC liczba gospodarstw w REGIONACH - gospodarstwa „tylko NTC”
Mapa: Brak dostosowania do standardu DVBT2/HEVC liczba gospodarstw w REGIONACH – gospodarstwa „tylko NTC”

W związku z planowanym, pod koniec tego roku, przejściem wszystkich nadawców na nowy standard nadawania telewizji naziemnej, Krajowy Instytut Mediów (KIM), powołany w grudniu 2020 r. przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – zgodnie z zapowiedzią – uruchomił ponownie w lipcu br. monitoring przygotowania gospodarstw domowych, odbierających wyłącznie sygnał telewizji naziemnej, na standard DVB-T2/HEVC.

Między sierpniem 2022 a październikiem 2023 roku poziom gotowości gospodarstw NTC przygotowanych na standard DVB-T2/HEVC wzrósł do 93%. Oznacza to, że liczba gospodarstw nieprzygotowanych na ten standard odbioru telewizji naziemnej spadła z 0,99 mln do 266 tys.

Gospodarstwa niedostosowane do DVB-T2/HEVC to nadal częściej gospodarstwa jednoosobowe, osób starszych, słabiej wykształconych i mniej zarabiających. Są to gospodarstwa w mniejszym stopniu wyposażone infrastrukturalnie, z niższymi wskaźnikami nasycenia innymi usługami mediowymi (SmartTV, internet, telefonia komórkowa).

Najlepiej do odbioru nowego standardu dostosowane są gospodarstwa w regionie południowo-zachodnim (2,3% wśród gospodarstw odbierających wyłącznie sygnał NTC) oraz w województwie mazowieckim (4,3%). Relatywnie najniższy poziom gotowości na standard TVB-T2/HEVC odnotowany został w regionie centralnym (9,5%).

Co istotne, tylko mniej niż co piąte gospodarstwo w grupie niedostosowanych na nowy standard, ma świadomość planowanego na grudzień 2023 roku przełączenia.

Dostosowanie do standardu
DVB-T2/HEVC
- gospodarstwa „tylko NTC”
Dostosowanie do standardu DVB-T2/HEVC – gospodarstwa „tylko NTC”

Monitoring gotowości gospodarstw domowych na nowy standard nadawania telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, KIM prowadził nieprzerwanie w okresie od lipca 2021 do sierpnia 2022. Przeprowadzono w ten sposób diagnozę sytuacji przed rozpoczęciem cyklu przełączeń na nowy standard, aż do momentu zamknięcia i podsumowania procesu refarmingu w sierpniu 2022. Wyniki badania były regularnie publikowane na stronie KIM. 

Zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej była związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Proces refarmingu był podzielony na 4 etapy, a ostatnie przełączenie w 2022 roku miało miejsce 27 czerwca br. 

Brak dostosowania
do standardu DVB-T2/HEVC
liczba gospodarstw
- gospodarstwa „tylko NTC”
Brak dostosowania do standardu DVB-T2/HEVC liczba gospodarstw – gospodarstwa „tylko NTC”

Analiza danych w trendzie – do sierpnia 2022 wraz z obecnym pomiarem październik 2023 – wyraźnie potwierdza stopniowe „dowyposażenie” gospodarstw, odbierających wyłącznie telewizję naziemną, w sprzęt do odbioru standardu DVB-T2/HEVC. Jednocześnie utrwala się wykluczenie technologiczne grupy, która wymaga realnego wsparcia. Komunikacja i pomoc w procesie dostosowania do nowego standardu są szczególnie potrzebne w regionie centralnym, południowym i wschodnim.

Pełny raport możesz pobrać ze strony internetowej Krajowego Instytutu mediów: DVB-T2/HEVC. Stan przygotowań na nowy standard (pomiar: lipiec-październik 2023) – PDF, 2,9 MB.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: KIM