Najpopularniejsze grupy krwi na świecie

Jak rozpowszechnienie grup krwi różni się w zależności od kraju na całym świecie? Jaka grupa krwi dominuje w danym kraju?

Mapa: najpopularniejsze grupy krwi na świecie (wg krajów)
Mapa: najpopularniejsze grupy krwi na świecie (wg krajów) | World Population Review, Statista

Światowy Dzień Krwiodawcy jest organizowany co roku 14 czerwca przez Światową Organizację Zdrowia w celu podniesienia świadomości społecznej na temat potrzeby bezpiecznej krwi, osocza i płytek krwi, a także uczczenia wielu osób, które ratują życie oddając krew. Istnieją cztery różne rodzaje krwi: A, B, O i AB. Każda z nich może mieć dodatni lub ujemny współczynnik Rh, w zależności od tego, czy w krwinkach czerwonych występuje białko znane jako „czynnik Rh”.

Każda grupa krwi ma nieco inne cechy. Na przykład osoby z typem O Rh- są uniwersalnymi dawcami. Oznacza to, że mogą oddać krew każdemu. Z drugiej strony AB+ jest uniwersalnym akceptorem, więc osoby z tą grupą krwi mogą być biorcami krwi od każdego. Tylko około siedem procent światowej populacji ma współczynnik Rh ujemny.

Jak pokazuje powyższa mapa, najczęstszą grupą krwi na świecie jest grupa O Rh+. Europa opowiada jednak nieco inną historię, ponieważ większość populacji jej krajów ma krew A Rh+. Tylko dwa kraje w rejestrach World Population Review mają większy odsetek grup krwi B Rh+: Pakistan i Bangladesz.

Chociaż ta mapka jest przydatna do uzyskania przeglądu wzorców regionalnych, ukrywa niektóre drobniejsze szczegóły, takie jak stopień równomiernego podziału krajów według grupy krwi. Na przykład w Chinach i Indiach dość wysoki odsetek populacji ma krew B Rh+. Tymczasem w Europie wiele krajów jest dość blisko powiązanych między O Rh+ a A Rh+.

Istnieją oczywiście niewielkie różnice i wyjątki, przy czym według World Population Review kraje nordyckie reprezentują nieco większy odsetek osób mających A Rh+ niż O Rh+. Stany Zjednoczone są również dość mocno podzielone, przy czym 37,4 procent populacji ma typ O Rh+ i 35,7 procent A Rh+, podczas gdy tylko 8,5 procent ma B Rh+ w tym kraju.

Kraje o najwyraźniejszym rozpowszechnieniu danej grupy krwi to Ekwador, Peru i Zimbabwe, z odpowiednio 75%, 70% i 63% krwi O Rh+.

Według Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, jeśli chodzi o powszechność transfuzji osocza, obowiązują odwrotne zasady. W takim przypadku grupy krwi 0 Rh- mogą oddawać tylko osocze innym pacjentom z grupami krwi 0 Rh-, podczas gdy uniwersalnym typem dawcy osocza jest krew AB.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Statista | World Population Review