Zmiany w świadomości ekologicznej Polaków – sukces czy alarm?

Ekoentuzjastów aż trzykrotnie więcej niż ekokrytyków. Stabilna pozycja ekotroskliwych i przyrost ekologicznie zagubionych  – to wnioski z najnowszej edycji badania EKObarometr realizowanego przez instytut badawczy SW Research.

EKObarometr

W polskim społeczeństwie wyróżniamy cztery Ekosegmenty: Entuzjaści, Troskliwi, Krytycy i Zagubieni –wynika z V edycji badania EKObarometr, w którym od lat stosowany jest pomiar tzw. ekologicznych osobowości Polaków. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii struktura segmentów nie uwzględnia grupy Eko Oportunistów (d. Eko „Na pokaz”), których elementy wybrzmiewają jednak w wyróżnionych osobowościach. Co jeszcze uległo zmianie, jeżeli chodzi o nasze opinii i postawy ekologiczne oraz czy możemy być z siebie dumni, czy raczej powinniśmy się zacząć martwić?

Zobacz też: Polscy konsumenci – EKOlogiczni czy EKOnomiczni?

Na przestrzeni ostatnich czterech lat można zauważyć, że dynamika typów postaw ekologicznych ulegała istotnym wahaniom. Najnowszy raport EKOBarometr pokazuje, że pomimo pewnych fluktuacji, ogólna świadomość ekologiczna rośnie. Świadczy o tym istotne ożywienie Eko Entuzjastów, którzy odnotowali wzrost (o 9 pkt proc.) po spadku w poprzedniej fali badania. To pozytywny sygnał wskazujący na rosnącą liczbę osób, dla których ekologia jest istotną częścią systemu społecznych wartości.

Jednocześnie zmalał udział ekokrytyków (zaledwie 10%). Ich najniższy odsetek w historii pomiarów może oznaczać zmniejszenie poziomu sceptycyzmu wobec ekologii i większą otwartość na pro-ekologiczne działania.

Najbardziej stabilną grupą okazali się ekotroskliwi, którzy niezmiennie od prawie roku stanowią ok ¼ polskiego społeczeństwa (27%). Reprezentują oni postawę umiarkowanego, ale konsekwentnego zainteresowania sprawami ekologicznymi z przewagą pragmatycznych motywów.

Z drugiej strony, na uwagę zasługuje alarmujący wzrost liczby ekozagubionych, którzy aktualnie stanowią najliczniejszy segment w polskim społeczeństwie (32%). 

Badanie dostarcza nam fascynujących informacji o dynamice ekologicznych postaw w polskim społeczeństwie. Rosnący odsetek ekoentuzjastów wskazuje na nasilające się zrozumienie i docenianie ekologii, co jest pozytywnym sygnałem, że ekologia staje się coraz bardziej istotna w publicznym dyskursie. Z drugiej strony, wzrost grupy ekozagubionych, jako najliczniejszego segmentu, podkreśla konieczność zwiększenia edukacji ekologicznej – jak pokazuje historia, samo zwiększenie świadomości nie jest wystarczające. Najbardziej stabilnym elementem jest umiarkowane zaangażowanie ekotroskliwych, co może sugerować, że pragmatyczne i praktyczne podejście do ekologii jest najbardziej trwałym i zrozumiałym dla większości społeczeństwa.

komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research i szef zespołu badawczego EKObarometr

A na czym polega pomiar eko osobowości? Używając statystycznej terminologii, badani podlegają segmentacji psychograficznej. W skrócie, odpowiadają oni na zestaw 55 pytań na temat ich opinii, wartości i postaw dotyczących środowiska naturalnego. Następnie, na bazie udzielonych odpowiedzi, profilowani są pod względem konkretniej osobowości ekologicznej.

Ekopostawy Polaków (2020-2023)
Ekopostawy Polaków (2020-2023)

Jednak pomiar ekologicznych osobowości to tylko jeden z wielu elementów obszernego badania „EKObarometr – na drodze do zielonego społeczeństwa”. W pełnym raporcie znajdziemy pytania i odpowiedzi w ramach takich obszarów jak: zielony marketing, greenwashing, ekologiczne biura, OZE i recykling, decyzje zakupowe, opakowania, kosmetyki, elektromobilność, obawy wobec kryzysu klimatycznego czy eko-miasta.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie agencji SW Research.

Nota metodologiczna: Badanie EKOBAROMETR – V EDYCJA przeprowadzono w dniach 8-16.05.23 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1500 Polaków w wieku 16-80 lat.

O badaniu EKObarometr: EKObarometr to jedyny w swoim rodzaju cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Realizowany jest przez agencję SW Research nieprzerwanie od I kwartału 2020 roku. 

V edycja badania realizowana jest przy wsparciu Partnerów:

  • Partnerzy strategiczni: AMS, BiOgardena,  Carrefour Polska, GroupM, Grupa Akomex, Nuvalu Polska, SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Solar Edge
  • Partnerzy eksperccy: Algolytics, Fundacja Kierunkowskaz, Lovebrands Group, Operacja Czysta Rzeka, Polska Izba Żywności Ekologicznej, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, SalesTube, Group One, Wydział Socjologii UW
  • Medialni: 300gospodarka, BeautyEko, Biznes Ogrodniczy, Brief.pl, Codziennik Kosmetyczny, Comparic  Enerad, Gazeta Ubezpieczeniowa, mobiRANK.pl, Newspoint, oAutach.pl, Optimal Energy, Portfel Polaka, Radio Mors, Reach4
  • Technologiczny: WebWave

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: SW Research | patronat medialny