Facebook pyta użytkowników w ankiecie o miejsca szczególnie zagrożone COVID-19

Użytkownikom Facebooka zaczęła pojawiać się ankieta na temat COVID-19 w ramach badania dotyczącego zdrowia publicznego, która ma pomóc badaczom prognozować miejsca szczególnie zagrożone koronawirusem.

Ankieta na temat COVID-19 w ramach badania dotyczącego zdrowia publicznego – Facebook i University of Maryland (UMD

W serwisie Facebook zaczęła pojawiać się polskim użytkownikom prośba o wypełnienie krótkiej ankiety na temat swojego samopoczucia, nawet jeżeli czują się dobrze. Odpowiedzi na pytania mają pomóc badaczom z University of Maryland monitorować rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) na świecie. Aby wypełnić ankietę, użytkownicy są kierowani na stronę uniwersytetu, a ich odpowiedzi nie zostaną udostępnione Facebookowi.

Ankieta na temat COVID-19 w ramach badania dotyczącego zdrowia publicznego

Ankieta została opracowana przez University of Maryland (UMD) i zawiera pytania dotyczące zdrowia. Jej wypełnienie jest dobrowolne.

Jak możesz pomóc?

Ankieta pomoże UMD monitorować i przewidywać rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19), a także przygotować najlepszą odpowiedź na to zagrożenie.

Aby zwiększyć efektywność badania i przyczynić się do lepszego zrozumienia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, naukowcy chcą udostępnić Twoje odpowiedzi, wraz z losowym numerem identyfikacyjnym i numerem statystycznym, innym instytucjom akademickim i pozarządowym (NGO). Będą to m.in. ośrodki z obszaru UE, np. Uniwersytet w Mannheimie, jak i spoza UE, np. Uniwersytet Stanforda.

Ośrodki te wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia i metody ochrony danych i wykorzystają Twoje dane tylko do opisanych wcześniej celów badawczych. Nie będą miały dostępu do żadnych innych osobistych informacji na Twój temat.

Informacje o ankiecie na temat COVID-19 w ramach badania dotyczącego zdrowia publicznego – Facebook i University of Maryland (UMD

Jakie pytania zadano w ankiecie?

Lista wszystkich pytań, które pojawiają się w ankiecie organizowanej przez UMD na użytkownikach serwisu Facebook na całym świecie:

 • Czy masz ukończone 18 lat?
 • Gdzie obecnie przebywasz? Chodzi o miejsce, w którym spędziłeś(aś) ostatnią noc. To może nie być miejsce, w którym zwykle mieszkasz.
 • Czy w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpił u Ciebie któryś z poniższych objawów?
 • Czy znasz osobiście kogoś w swojej lokalnej społeczności, kto ma gorączkę oraz kaszel lub trudności z oddychaniem?
 • Czy kiedykolwiek wykonano Ci badanie na obecność koronawirusa (COVID-19)?
 • Czy w ciągu ostatnich 24 godzin robiłeś(aś) którąś z poniższych rzeczy?
 • Czy w ciągu ostatnich 24 godzin miałeś(aś) bezpośredni kontakt z kimś, kto nie mieszka z Tobą? Bezpośredni kontakt oznacza przebywanie z inną osobą dłużej niż przez jedną minutę w odległości mniejszej niż dwa metry lub wzajemny dotyk (podanie dłoni, uścisk, pocałunek).
 • Czy w ciągu ostatnich 7 dni spędzałeś(aś) czas w przychodni zdrowia lub szpitalu (jako pracownik, wolontariusz, gość, pacjent)?
 • Jak często w ciągu ostatnich 7 dni myłeś(aś) ręce mydłem po powrocie z miejsca publicznego?
Zrzuty ekranu z przykładowymi pytaniami z ankiety na temat COVID-19 or University of Maryland
 • Jak często w ciągu ostatnich 7 dni nosiłeś(aś) maseczkę w miejscu publicznym?
 • Ile w ciągu ostatnich 7 dni spędziłeś(aś) czasu z osobami, które nie mieszkają z Tobą?
 • Jak często w ciągu ostatnich 7 dni odczuwałeś(aś) niepokój, na który nic nie pomagało?
 • Jak często w ciągu ostatnich 7 dni odczuwałeś(aś) smutek, na który nic nie pomagało?
 • Jak bardzo martwi Cię to, że Ty lub ktoś z Twojej najbliższej rodziny możecie poważnie zachorować z powodu koronawirusa (COVID-19)?
 • Jak bardzo martwi Cię to, czy wystarczy Ci jedzenia na przyszły tydzień?
 • Jak bardzo martwisz się o finanse swojego gospodarstwa domowego w przyszłym miesiącu?
 • Które określenie najlepiej opisuje miejsce, w którym przebywasz?
 • Jaka jest Twoja płeć?
 • Ile masz lat?
 • Ile osób spało w miejscu, w którym spędziłeś(aś) ostatnią noc (włącznie z Tobą)?

⚠️ Jeśli podejrzewasz, że Ty lub członek Twojej rodziny możecie być zarażeni koronawirusem (COVID-19), skontaktuj się ze swoim lekarzem lub z lokalną placówką służby zdrowia. Dodatkowe porady i informacje na temat koronawirusa (COVID-19) znajdziesz pod adresem fb.me/FB-Covid-Hub.

Statystyki związane z zakażeniami koronawirusem w Polsce i na świecie w maju 2020 roku

TOP 10 krajów z największą liczbą zdiagnozowanych przypadków COVID-19 na świecie stan na 30 maja 2020 roku
Nowe przypadki COVID-19 na świecie w maju 2020 roku
Nowe przypadki COVID-19 w Polsce w maju 2020 roku

Zbieranie danych i prywatność

Ankietę przeprowadza UMD i jej wypełnienie wymaga wyjścia z Facebooka. Udzielenie odpowiedzi zajmuje od 3 do 5 minut. Facebook nie udostępnia UMD informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika. Udostępniony zostaje losowy numer identyfikatora i jeden numer statystyczny, które nie pozwolą na identyfikację, a pomogą w prawidłowym pomiarze uczestnictwa oraz określeniu preferencji językowych. Odpowiedzi zostaną wykorzystane przez UMD do celów badań prowadzonych nad COVID-19. UMD nie udostępni odpowiedzi Facebookowi, ale powiadomi, że ankieta została wypełniona. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na oficjalnej stronie uniwersytetu: jpsm.umd.edu. Wspieranie University of Maryland (UMD) w badaniach nad COVID-19 stanowi część wysiłków Facebooka na rzecz rozwoju badań i innowacji dla wspólnego dobra, co zapisano w  Zasadach dotyczących danych.

Dobrowolna ankieta jest częścią badań prowadzonych przez Uniwersytet stanu Maryland. Celem tych badań jest lepsze uświadomienie społeczeństwu miejsc i sposobów rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów tego badania. Badacze proszą o wypełnienie ankiety nawet w przypadku dobrego samopoczuciaWypełnienie ankiety zajmuje około 3-5 minut.

Badanie nie jest prowadzone przez Facebooka, a poszczególne odpowiedzi nie zostaną Facebookowi udostępnione. Jedyne informacje, które pochodzą z Facebooka, obejmują Twoje preferencje dotyczące języka oraz losowy numer identyfikacyjny i numer statystyczny (wygenerowane na podstawie wieku, płci, lokalizacji i innych Twoich informacji na Facebooku). Używane one są do kalibracji badanej grupy w celu uzyskania reprezentatywnych wyników w poszczególnych krajach.

 • Nie zbierane są dane obejmujące Twoje imię i nazwisko ani inne informacje osobiste na Twój temat. W związku z tym nie będzie można Cię zidentyfikować, a Twoje odpowiedzi pozostają poufne.
 • Dane będą publikowane w formie zbiorczej i nie będą umożliwiały zidentyfikowania Ciebie ani Twoich odpowiedzi.
 • Możesz przerwać wypełnianie ankiety w dowolnym momencie i pominąć pytania, na które nie chcesz odpowiadać.
 • Twoje odpowiedzi będą przechowywane przez czas trwania badania, maksymalnie przez dwa lata od wypełnienia ankiety.

Jeśli masz pytania dotyczące badania lub realizacji prawa do ochrony danych, w tym uzyskiwania do nich dostępu, ich poprawiania, przenoszenia i usuwania, prześlij je na następujący adres:
admin-C19survey-fb@umd.edu; 1204 Marie Mount Hall, College Park, MD 20742, USA.

W przypadku transferu danych poza obszar UE zostaną one w odpowiedni sposób zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

źródło: University of Meryland (UMD) | Facebook Polska