Ten pomiar prędkości internetu może być podstawą do reklamacji

Od 1 grudnia 2018 r. użytkownicy internetu stacjonarnego w Polsce mogą skorzystać z certyfikowanego narzędzia do monitorowania jakości internetu, aby udowodnić operatorowi, że ich internet działa zbyt wolno.

Czym jest system pomiarowy PRO Speed Test?

Najnowsze narzędzie PRO Speed Test, które certyfikowane jest przez prezesa UKE, będzie dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników od soboty 1 grudnia 2018 r.. Będą mogli skorzystać z niego m.in. wszyscy Ci, którzy potrzebują miarodajnego mechanizmu będącego podstawą dochodzenia roszczeń w procesie reklamacyjnym z dostawcami internetu stacjonarnego.

PRO Speed Test, w przeciwieństwie do dostępnych w internecie narzędzie sprawdza także warunki w jakich przeprowadzono pomiar prędkości i jakości połączenia internetowego. Aplikacja pozwala sprawdzić takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Mechanizm wykonany przez V-Speed dostępny jest pod adresem pro.speedtest.pl. Na tej można pobrać aplikację na komputery stacjonarne (z systemem Windows), lub skorzystać z aplikacji internetowej (za pomocą przeglądarki), albo pobrać aplikację mobilną, działającą na urządzeniach z systemami Android oraz iOS).

Co mierzy PRO Speed Test?

System pomiarowy PRO Speed Test mierzy prędkość pobierania i wysyłania danych internetowych, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia.

Co mierzy system pomiarowy PRO Speed TEST?

Sprawdź także: Internet stacjonarny do domu – RANKING operatorów

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia PE i Rady UE 2015/2120 (które ma bezpośrednie zastosowanie w Polsce) pomiar wykonany za pomocą mechanizmu PRO Speed Test pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim charakter informacyjny i nie stanowią prawnej podstawy do reklamacji.

Czym jest pomiar certyfikowany internetu?

Pomiar certyfikowany (czyli taki, który będzie mógł być podstawa reklamacji) to pomiar, który spełnił wszystkie poniższe warunki:

  • przeprowadzony został w aplikacji dla systemu Windows na połączeniu kablowym Ethernet w trybie full-duplex,
  • prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 1000 Mb/s; w przypadku maksymalnej prędkości odczytanej z umowy mniejszej niż 80 Mb/s, dopuszczalne jest połączenie interfejsu sieciowego o prędkości 100 Mb/s,
  • obciążenie procesora przed pomiarem jest mniejsze niż 20%,
  • prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie jest większa niż 1 Mb/s w każdym kierunku przed pomiarem,
  • obciążenie procesora w trakcie pomiaru jest mniejsze niż 85%,
    brak aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
  • brak aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika,
  • brak obecności innych urządzeń poza routerem i komputerem użytkownika w sieci,
  • pomiar wykonany na łączu operatora stacjonarnego.

Raport z pomiarów certyfikowanych PRO Speed Test

Jak wygenerować ważny raport za pomocą narzędzia PRO Speed Test?

Generowanie raportów z certyfikowanych pomiarów możliwe jest w zakładce „Raporty”, dostępnej po zalogowaniu do panelu www użytkownika. Raport może zostać wygenerowany po przeprowadzeniu co najmniej 2 kompletnych cykli dobowych certyfikowanych pomiarów, miedzy którymi liczba dni nie jest większa niż 6.

Przed wygenerowaniem raportu należy podać datę końca okresu pomiarowego. W praktyce może to być data ostatniego wykonanego pomiaru w aktywnym profilu aplikacji dla Windows. Data zostanie uzupełniona automatycznie pod warunkiem, że w aktywnym profilu został wykonany co najmniej jeden pomiar certyfikowany.

Następnie należy wybrać z listy nazwę dostawcy usługi dostępu do Internetu, dla którego pomiary spełniły warunek co najmniej 2 kompletnych cykli dobowych. Po wciśnięciu przycisku „Wygeneruj Raport”, nowy Raport zostanie dodany do listy w aktywnym profilu aplikacji dla Windows i dostępna będzie możliwość pobrania go w formie pliku PDF.

Wdrożenie mechanizmu poprzedziły tygodnie testów i weryfikacji przez niezależnego eksperta i dostawców usług dostępu do internetu. Wśród testujących znalazło się aż 230 przedsiębiorców oraz 1600 użytkowników indywidualnych, którzy wykonali ponad 7500 pomiarów. Uwagi testujących zostały uwzględnione przez wykonawcę w finalnej wersji mechanizmu.

źródło: informacja prasowa UKE