Od 1 kwietnia 2018 skorzystasz ze swoich usług VOD za granicą

Już od dzisiaj powinniśmy móc korzystać z subskrypcji usług streamingowych (Netflix, nc+, HBO Go, Showmax, Amazon Prime Video, Player, Ipla i innych) także za granicą w ramach Digital Single Market, a przynajmniej na terenie Unii Europejskiej.

#Portability - jednolity rynek cyfrowy w Unii Europejskiej

Członkowie Unii Europejskiej, czyli także Polacy, mogą od dzisiaj cieszyć się jednolitym rynkiem cyfrowym podczas podróży do krajów członkowskich. Oznacza to, że jeśli wykupiliśmy dostęp do usług cyfrowych na terenie Polski, powinniśmy móc z nich korzystać także w innych krajach UE za granicą.

Usunięcie granic uniemożliwiających Europejczykom podróżowanie z cyfrowymi zasobami i treściami jest kolejnym sukcesem jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli po zniesieniu opłat roamingowych dla konsumentów w całej Europie od czerwca 2017 r.

Nowe zasady zobowiązują płatnych dostawców treści internetowych do oferowania transgranicznej funkcji przenoszenia usług swoim subskrybentom, którzy czasowo przebywają w Unii Europejskiej. Od 1 kwietnia 2018 r. Europejczycy mają dostęp do treści online, które subskrybują w domu, bez względu na miejsce pobytu w UE.

Celem rozporządzenia jest możliwość korzystania z takich usług i subskrypcji online jak: filmy, transmisje sportowe, muzyka, książki elektroniczne (e-booki) i gry komputerowe, do których dostęp był możliwy tylko na terenie kraju, w którym zostały zakupione.

Dostęp do usług w ramach Digital Single Market możliwy jest wyłącznie dla użytkowników ze zweryfikowanym miejscem zamieszkania na terytorium Polski, którzy są czasowo obecni w innym państwie członkowskim UE, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Digital Single Market (Jednolity Rynek Cyfrowy) w Unii Europejskiej (2018)

Dostawcy usług internetowych dostarczających treści cyfrowe również skorzystają z nowych zasad. Będą one mogły zapewnić transgraniczne przenoszenie treści online swoim subskrybentów bez konieczności nabywania licencji na innych terytoriach, na których abonenci pozostają tymczasowo.

Przeczytaj także: Jak w Polsce wygląda ekonomia subskrypcji (model abonamentowy)?

Jak jesteśmy weryfikowani, aby korzystać z usług streamingowych za granicą?

W niektórych usługach wystarczy, że podasz numer polskiego konta bankowego lub zdjęcie polskiego dowodu osobistego. Weryfikacja jest darmowa i nie jest naliczana dodatkowa opłata – trzeba przejść weryfikację. Niektóre usługi robią to automatycznie w innych trzeba to zrobić ręcznie.

Jeśli wykupisz dowolny pakiet płatny lub subskrypcję korzystając z polskiego konta bankowego lub polskiej karty płatniczej, zostaniesz automatycznie zweryfikowany i masz prawo do dostępu do usług na terenie UE za pośrednictwem komputera, urządzenia mobilnego (smartfona, tabletu  – przez zainstalowaną aplikację mobilną), itd.

Subskrypcje w UE – statystyki

Nowe zasady są odpowiedzią na nowe zachowania i nawyki wśród obywateli krajów europejskich korzystających z nowych technologii. Wydatki konsumpcyjne na usługi związane z subskrypcjami wideo wzrosły o 113% rocznie w latach 2010-2014, a liczba użytkowników o 56% w latach 2014-2015. Szacuje się również, że co najmniej 29 milionów osób (lub 5,7% mieszkańców UE) mogłoby w przyszłości skorzystać z możliwości transgranicznego przenoszenia wielu treści  przyszłości – w efekcie liczba ta wyniosłaby 72 mln osób do 2020 r.

Dostęp do usług streamingowych w UE

Ponadto prawie 60% młodych Europejczyków twierdzi, że możliwość podróżowania z jednym abonamentem lub subskrypcją jest ważnym czynnikiem wpływającym na zakup danej usługi online.

Możliwość korzystania za granicą z takich usług jak Netflix, Showmax, nc+, teraz także HBO Go, Ipla, Player.pl, WP Pilot rozwiązuje problem, a to z kolei pomoże usługodawcom zwiększyć liczbę swoich abonentów.

źródło: Komisja Europejska – Digital Single Market: Travel with your online content across the EU