Zostało wybrane młodzieżowe słowo 2017 roku XD

Rozstrzygnięto plebiscyt na „młodzieżowe słowo roku 2017” organizowany przez SJP PWN, Instytut Języka Polskiego UW oraz internetowy słownik miejski.pl.

Młodzieżowe słowo 2017 roku - XD (iksde)

W plebiscycie na polskie młodzieżowe słowo 2017 roku oddano ponad 5000 głosów. Najwięcej (417) padło na zeszłorocznego zwycięzcę – rzeczownik sztos.

Na drugim miejscu z 269 głosami znalazł się neologizm dwudzionek, który ma zastąpić weekend. 227 głosów oddano na wyraz XD w komunikacji pisanej, dziś także element języka mówionego, zapisywany w zgłoszeniach także iksde.

135 głosów padło na rodzinę wyrazów z rdzeniem ogar: ogarnąć/ogarniać, ogar, nieogar, także docenionych już w ubiegłorocznym plebiscycie. Do granicy 100 punktów zbliżył się jeszcze skrótowiec RIGCZrozum i godność człowieka, który uzyskał 93 głosy.

Zobacz także nasz nowy dział neoSłówka, w którym co tydzień prezentujemy najciekawsze słowa i neologizmy powstałe w wyniku kultury technologicznej przedostającej się do języka polskiego.

Iksde (XD) Młodzieżowym Słowem Roku 2017

Ze względu na to, że zwycięzcą plebiscytu nie może być zeszłoroczny laureat. Drugie z kolei słowo – dwudzionek – to słabo akceptowany purystyczny pomysł, wyśmiewany już przez Juliana Tuwima, który uważał, że weekendu niczym zastępować nie trzeba. Uznano zatem, że młodym słowem roku 2017 jest kolejne na liście XD.

Rzeczownik XD (iksde), który może też funkcjonować jak wykrzyknik, partykuła, nieodmienny przymiotnik lub przysłówek, powstał jako połączenie liter symbolizujące graficznie uśmiech. Jest więc znakiem ikonicznym. XD, dziś zapisywane także iksde, należy głównie do języka pisanego mediów społecznościowych, ale pojawia się również w języku mówionym. W polszczyźnie rozpowszechnił się prawdopodobnie kilka lat temu. W angielskojęzycznej sieci XD funkcjonuje od roku 2003 (pierwszy wpis w słowniku slangu Urban Dictionary).

Najciekawszy neologizm (smartwica) i najciekawsza metafora (odjaniepawlić)

Oprócz zwycięzcy głosowania powszechnego (choć arytmetycznie dopiero na trzecim miejscu) przyznano nagrody w kategoriach: najciekawszy neologizm i najciekawsza metafora. Tutaj nie decyduje liczba zgłoszeń. Wśród neologizmów największe wrażenie zrobiła smartwica, zapisywana także jako smartfica – kolejna nazwa chorobliwego uzależnienia od telefonu komórkowego. Jest to propozycja sugestywna, świadcząca o znajomości polskiego słowotwórstwa, niestety nierozpowszechniona.

Wśród neologizmów w powszechnym użyciu wyróżniono czasownik odjaniepawlić/ odjaniepawlać (się) w znaczeniu ‘zdarzyć się niespodziewanie’. Najbardziej typowe użycie to pytanie „Co tu się odjaniepawla?”. Ten czasownik jest używany powszechnie nie jako bluźnierstwo czy wyraz antykościelnej fobii, lecz raczej naturalna reakcja na wszechobecny w przestrzeni publicznej zewnętrzny kult. Młodzież i slang młodzieżowy reagują buntem na różne narzucane publicznie narracje: prawicowe i lewicowe, religijne i liberalne.

Wśród neosemantyzmów (metafor leksykalnych) wybrano z kolei rzeczownik pocisk i pokrewny czasownik pocisnąć kogoś. Pocisk to cięta riposta lub wypowiedź pogrążająca przeciwnika. Cała komunikacja młodzieży to kultura pocisków.

źródło: PWN