Ruch w sieciach mobilnych do 2018 roku wzrośnie 11-krotnie

Prognozy z raportu Cisco mobile Visual Networking Index (VNI) wskazują, że latach 2013-2018 globalny ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 11-krotnie i w 2018 r. będzie wynosił 190 eksabajtów (190 miliardów GB).

Cisco ruch w sieciach mobilnych

Raport Cisco Mobile VNI przewiduje, że globalny roczny ruch w sieciach mobilnych będzie w 2018 roku 190 razy większy niż cały ruch w sieciach IP (przewodowy i bezprzewodowy) w 2000 roku, i wyniesie 190 eksabajtów, czyli mniej więcej tyle, ile zajęłyby 42 biliony zdjęć zamieszczonych na Instagramie (czyli 15 zdjęć zamieszczanych codziennie przez cały rok przez każdego mieszkańca globu) lub 4 biliony filmów zamieszczanych w serwisie YouTube (czyli 1 film zamieszczany codziennie przez cały rok przez każdego mieszkańca globu).

Główne czynniki globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych:

 • Cisco przewiduje, że w latach 2013-2018 wzrost ruchu w sieciach mobilnych będzie trzy razy szybszy niż wzrost ruchu w sieciach stacjonarnych. Wzrost ten napędzają następujące trendy:
 • Coraz więcej użytkowników urządzeń mobilnych: w roku 2018 będzie na świecie 4,9 mld użytkowników urządzeń mobilnych. W 2013 r. było ich 4,1 mld.
 • Coraz więcej urządzeń i połączeń mobilnych: W roku 2018 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią przekroczy 10 miliardów, w tym 8 miliardów będą stanowić urządzenia osobiste, a 2 miliardy połączenia typu M2M (machine-to-machine). W roku 2013 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią (osobistych i M2M) wynosiła 7 miliardów.
 • Coraz szybszy transfer danych w sieciach mobilnych: Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie niemal 2-krotnie: z 1,4 Mb/s w roku 2013 do 2,5 Mb/s w roku 2017.
 • Coraz więcej transmisji wideo: W roku 2018 ruch wideo będzie stanowił 69% globalnego ruchu w sieciach mobilnych (wzrost z 53 % w roku 2013).
 • Coraz więcej inteligentnych urządzeń
 • Aż 54% mobilnych połączeń w roku 2018 będą stanowiły tzw. połączenia inteligentne, w porównaniu z 21% w roku 2013. Inteligentne urządzenia i połączenia oferują zaawansowane możliwości multimedialne, wysoką moc obliczeniową i wydajność oraz łączność w standardzie 3G lub wyższym.
 • Smartfony, tablety i laptopy będą w 2018 r. generować 94 % ruchu mobilnego, zaś połączenia M2M 5%.
 • Ruch mobilny w chmurze wzrośnie 12-krotnie w latach 2013-2018, przy średnim rocznym wzroście wynoszącym 64%.

Rozwój sieci mobilnych, 4G, LTE

Ruch generowany przez aplikacje wideo wzrośnie 14-krotnie w latach 2013-2018 i bedzie to największy współczynnik wzrostu pośród wszystkich kategorii aplikacji mobilnych.

 • W 2018 r. ruch wideo będzie stanowił 69% całego ruchu w sieciach mobilnych (wzrost z 53% w roku 2013).
 • W 2018 r. aplikacje webowe będą odpowiadały za 17 % ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 28% w roku 2013).
 • W 2018 r. streaming muzyki będzie stanowił 11% ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 14% w roku 2013).
 • W 2018 r. współdzielenie plików będzie odpowiadać za 3 % ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 4% w roku 2013).

Trendy w Polsce

 • 10-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2013-2018. Wzrost ten będzie 4-krotnie szybszy niż prognozowany wzrost ruchu w przewodowych sieciach IP w tym samym okresie.
 • Ruch wideo w sieciach mobilnych wzrośnie 14-krotnie w latach 2013-2018, stanowiąc w 2018 roku 66% całego ruchu w sieciach mobilnych (w porównaniu do 51% na koniec roku 2013).
 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez smartfony wzrośnie 13-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 75% całego ruchu w sieciach mobilnych.
 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez tablety wzrośnie 30-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 11% całego ruchu w sieciach mobilnych (w 2013 r. – 0,4%).
 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez połączenia M2M wzrośnie 46-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 5% całego ruchu w sieciach mobilnych (w 2013 r. – 1%).
 • Ruch 4G będzie w roku 2018 stanowił 33% całego ruchu w sieciach mobilnych, rosnąc w latach 2013-2018 o ponad 400 % rocznie.
 • Aplikacje chmurowe będą w roku 2018 generować 88% ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 79% w roku 2013.
 • Średnia szybkość transmisji danych wzrośnie 2-krotnie: z 1 Mb/s w roku 2013 do 2 Mb/s w roku 2018.
Ruch w sieciach mobilnych
Cisco: Ruch w sieciach mobilnych

źródło: treść pochodzi z artykułu: Cisco: 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 r. Trendy w Polsce z telix.pl autor:Kan