Naukowcy odkryli, że grupa krwi wpływa na ryzyko wczesnego udaru

Badania pokazują, że osoby z jedną z grup krwi typu A są bardziej narażone na udar przed 60. rokiem życia w porównaniu z osobami z innymi grupami krwi.

Czerwone krwinki
fot. Depositphotos

Grupy krwi opisują bogatą różnorodność substancji chemicznych znajdujących się na powierzchni naszych czerwonych krwinek. Do najbardziej znanych należą te nazwane A i B, które mogą występować razem jako AB, pojedynczo jako A lub B lub nie występować wcale, jako O. Nawet w obrębie tych głównych grup krwi występują subtelne różnice wynikające z mutacji w odpowiedzialnych genach.

W badaniu opublikowanym w 2022 roku badacze zajmujący się genomiką odkryli wyraźny związek między genem podgrupy A1 a wczesnym udarem. Naukowcy zebrali dane z 48 badań genetycznych, które objęły około 17.000 osób po udarze i prawie 600.000 osób w grupie kontrolnej bez udaru. Wszyscy uczestnicy byli w wieku od 18 do 59 lat.

Przeszukanie całego genomu ujawniło dwie lokalizacje silnie powiązane z wcześniejszym ryzykiem udaru. Jedno zbiegło się z miejscem, w którym znajdują się geny określające grupę krwi. Druga analiza określonych typów genów związanych z grupą krwi wykazała, że u osób, których genom zakodowany jest jako odmiana grupy A, ryzyko wystąpienia udaru mózgu przed 60. rokiem życia było o 16% wyższe w porównaniu z populacją innych grup krwi. W przypadku osób z genem grupy O1 ryzyko było niższe o 12 proc.

Naukowcy zauważyli jednak, że dodatkowe ryzyko udaru u osób z grupą krwi A jest niewielkie, dlatego nie ma potrzeby szczególnej czujności ani badań przesiewowych w tej grupie. „Nadal nie wiemy, dlaczego grupa krwi A miałaby wiązać się z wyższym ryzykiem” – powiedział starszy autor i neurolog naczyniowy Steven Kittner z Uniwersytetu Maryland. „Ale prawdopodobnie ma to coś wspólnego z czynnikami krzepnięcia krwi, takimi jak płytki krwi i komórki wyściełające naczynia krwionośne, a także z innymi krążącymi białkami, które odgrywają rolę w tworzeniu się skrzepów krwi”.

Choć wyniki badania mogą wydawać się niepokojące – grupa krwi może wpływać na ryzyko udaru we wczesnym stadium – należy umieścić te wyniki we właściwym kontekście.

Każdego roku w USA udaru mózgu doświadcza prawie 800.000 osób. Większość tych zdarzeń – około trzy na cztery – występuje u osób w wieku 65 lat i starszych, a ryzyko podwaja się co dekadę po 55. roku życia. Ponadto osoby objęte badaniem mieszkały w Ameryce Północnej, Europie, Japonii, Pakistanie i Australii, a osoby o pochodzeniu pozaeuropejskim stanowiły jedynie 35 procent uczestników. Przyszłe badania na bardziej zróżnicowanej próbie mogą pomóc w wyjaśnieniu znaczenia wyników.

„Bez wątpienia potrzebujemy większej liczby badań uzupełniających, aby wyjaśnić mechanizmy zwiększonego ryzyka udaru” – stwierdził Kittner.

Kolejnym kluczowym wnioskiem z badania było porównanie osób, które przeszły udar przed 60. rokiem życia, z osobami, które miały udar po 60. roku życia. W tym celu naukowcy wykorzystali zbiór danych obejmujący około 9300 osób w wieku powyżej 60 lat, które przeszły udar, oraz około 25.000 osób z grupy kontrolnej w wieku powyżej 60 lat, które nie miały udaru.

Odkryli, że zwiększone ryzyko udaru u osób z grupą krwi typu A było nieistotne w grupie osób z udarem o późnym początku, co sugeruje, że udary występujące we wczesnym okresie życia mogą mieć inny mechanizm niż te, które występują później. Autorzy twierdzą, że udary u młodszych osób rzadziej są spowodowane gromadzeniem się złogów tłuszczu w tętnicach (proces zwany miażdżycą), a częściej są spowodowane czynnikami związanymi z tworzeniem się skrzepów.

Sprawdź też: Zbyt dużo „dobrego” cholesterolu HDL drogą do demencji?

Badanie wykazało również, że ryzyko udaru u osób z grupą krwi B było o około 11 procent wyższe w porównaniu z grupą kontrolną bez udaru, niezależnie od wieku. Poprzednie badania sugerują, że część genomu kodująca grupę krwi, zwana „locusem ABO”, jest powiązana ze zwapnieniem tętnic wieńcowych, które ogranicza przepływ krwi, i zawałem serca.

Sekwencja genetyczna grup krwi A i B została również powiązana z nieco większym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach, zwanych zakrzepicą żylną.

Artykuł ten został opublikowany w czasopiśmie Neurology.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Science Alert
zdjęcie wykorzystane we wpisie pochodzi z Depositphotos