Apple tłumaczy się przed Matką Naturą

Apple prezentuje swoje pierwsze produkty neutralne węglowo — nowa rodzina Apple Watchów znacząco przybliża Apple do ambitnego celu klimatycznego wyznaczonego na rok 2030.

Apple Carbon Neutral

W ramach strategii Apple 2030 i szerszej aktywności na rzecz środowiska naturalnego firma Apple we wszystkich rodzinach produktów zrezygnowała z wykorzystania skóry, zaprezentowała pierwsze opakowania Apple Watcha wytwarzane wyłącznie z włókien i stale zwiększa udział materiałów pochodzących z recyklingu w konstrukcji iPhone’ów. Apple wprowadza także w aplikacji Dom nowe narzędzie o nazwie Prognoza dot. energii, które informuje użytkowników o dostępności w sieci energii z bardziej ekologicznych źródeł – by mogli świadomie decydować, kiedy z niej korzystać.

Neutralność węglowa wszystkich produktów do 2030 roku

Apple kieruje się jednoznaczną strategią rygorystycznej dekarbonizacji produktów, w której priorytet ma redukcja emisji gazów cieplarnianych z trzech głównych źródeł w cyklu życia produktu: energii elektrycznej, materiałów i transportu. Dopiero po radykalnym ograniczeniu emisji związanych z produktami Apple zacznie ubiegać się o uprawnienia do emisji kompensowanej projektami korzystnymi środowiskowo, niemożliwej do uniknięcia lub zmniejszenia w oparciu o istniejące rozwiązania.

Każdy neutralny węglowo model zegarka Apple Watch spełnia następujące rygorystyczne kryteria: 100 procent czystej energii w procesach wytwarzania i eksploatacji produktu, 30 procent (wagowo) materiałów z recyklingu lub ze źródeł odnawialnych, 50 procent transportu bez wykorzystania drogi lotniczej. Dzięki temu udało się obniżyć poziom emisji związanych z każdym modelem o co najmniej 75 procent.

Aby skompensować pozostałą, niewielką emisję, Apple skorzysta z wysokojakościowych uprawnień, uzyskując w ten sposób całkowitą neutralność węglową produktu. Każdy neutralny węglowo Apple Watch – to znaczy każdy aluminiowy model Series 9 i SE z nową opaską sportową, oraz Apple Watch Ultra 2 z nową opaską Trail lub Alpine – ma certyfikat wystawiony przez firmę SCS Global Services, lidera standardów i certyfikacji środowiskowych.

Coraz bliżej 2030 roku

Pierwsze neutralne węglowo produkty Apple są wynikiem wieloletniej, intensywnej pracy i licznych innowacji w samej firmie oraz jej globalnym łańcuchu dostaw. Stanowią kolejny etap podróży rozpoczętej ponad dekadę temu.

W roku 2020 firma Apple osiągnęła neutralność węglową swojej działalności korporacyjnej na całym świecie i ogłosiła Apple 2030: ambitną strategię, która zakłada osiągnięcie neutralności węglowej całego łańcucha wartości do roku 2030. Plan Apple skupiony jest na agresywnej, 75-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych względem poziomów z 2015 roku. Poprzez unikanie działalności generującej gazy cieplarniane, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii przez firmę i jej łańcuch dostaw, a także projektowanie produktów z dużym udziałem materiałów z recyklingu i źródeł odnawialnych, firma Apple jak dotąd ograniczyła emisje o ponad 45 procent w stosunku do poziomów z roku 2015. Warto podkreślić, że w tym samym okresie przychody Apple wzrosły o ponad 65 procent.

W procesie dekarbonizacji łańcucha wartości każdy produkt jest szansą na redukcję emisji w różnych procesach – od wytwarzania energii elektrycznej potrzebnej do produkcji i ładowania urządzeń, aż po pozyskiwanie surowców i transport.

Projekty stymulujące przechodzenie na czystą energię elektryczną

Cała produkcja neutralnych węglowo modeli Apple Watch jest zasilana 100-procentowo czystą energią elektryczną – dzięki inwestycjom i poszukiwaniom źródeł energii prowadzonym przez firmę Apple i dostawców. Ponadto każdy producent części i składników używanych w tych modelach zobowiązał się, że do końca dekady przestawi całą produkcję dla Apple na energię pochodzącą w 100 procentach ze źródeł odnawialnych. Wśród swoich partnerów produkcyjnych na całym świecie Apple promuje szerokie wdrażanie rozwiązań opartych na czystej energii.

Już ponad 10 lat temu firma podjęła inwestycje w duże farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, z których zasila swoje centra danych i biura. Od roku 2015 Apple pomaga swoim partnerom produkcyjnym w realizacji ich własnych projektów instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pozyskiwaniu energii odnawialnej na potrzeby całej produkcji dla Apple. Od 2018 roku wszystkie biura korporacyjne, centra danych i sklepy detaliczne Apple na świecie są zasilane energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Dzięki tym wspólnym wysiłkom firma Apple i jej dostawcy na świecie wprowadzili do produkcji ponad 15 gigawatów mocy ze źródeł odnawialnych – co wystarczyłoby do zasilenia ponad 5 milionów amerykańskich domów. W skali wszystkich linii produktów ponad 300 globalnych dostawców – reprezentujących ponad 90 procent bezpośrednich wydatków Apple na produkcję – dołączyło do prowadzonego przez Apple programu Supplier Clean Energy Program, zobowiązując się do końca tej dekady przestawić zasilanie całej produkcji dla Apple na energię pochodzącą w 100 procentach ze źródeł odnawialnych.

Energia elektryczna wykorzystywana w produkcji i do ładowania urządzeń jest największym źródłem emisji we wszystkich rodzinach produktów Apple. Aby te emisje ograniczyć, Apple zobowiązuje się do inwestycji w duże projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na świecie. W przypadku neutralnych węglowo modeli Apple Watch firma skompensuje 100 procent prognozowanej energii elektrycznej, jaką użytkownicy zużyją do ich ładowania.

Innowacyjne produkty o niskim śladzie węglowym

Apple jest pionierem w wykorzystaniu w produktach materiałów pochodzących z recyklingu. Jest to możliwe dzięki najwyższej klasy kompetencjom inżynierskim, procesom kwalifikacji projektów i doświadczeniu w organizacji łańcucha dostaw. Zaprezentowane dziś nowe urządzenia są kolejnym osiągnięciem w tej dziedzinie.

Aby jeszcze bardziej ograniczyć wpływ swojej działalności na naszą planetę, Apple rezygnuje z wykorzystania skóry we wszystkich swoich rodzinach produktów, w tym w akcesoriach do iPhone’a i paskach do Apple Watch. Skóra zostanie zastąpiona nową, elegancką tkaniną o diagonalnym splocie. FineWoven, bo tak nazywa się nowy materiał, jest wytwarzany w 68 procentach z wtórnie przetworzonych odpadów pokonsumenckich. Tkanina FineWoven jest subtelnie błyszcząca i miękka w dotyku niczym zamsz. Dostępne są wykonane z niej etui i portfele MagSafe do iPhone’a, a także karbowany pasek magnetyczny i pasek z klamrą nowoczesną do Apple Watch.

Jako że pozyskiwanie materiałów z recyklingu i źródeł odnawialnych zostawia często niższy ślad węglowy niż pozyskiwanie surowców pierwotnych, duży udział takich materiałów w produktach również przybliża firmę do celu strategii Apple 2030. Wytworzenie nowej tkaniny FineWoven jest znacznie mniej emisyjne niż obróbka skóry, a nowe modele iPhone 15 i Apple Watch przybliżają Apple do celu wyznaczonego już na rok 2025, jakim jest 100-procentowy udział metali z recyklingu w najważniejszych komponentach. Dotyczy to w szczególności pierwiastków ziem rzadkich w magnesach, kobaltu w baterii iPhone’a 15 oraz zegarków Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2. Ponadto popularna opaska sportowa została przeprojektowana i zawiera teraz 82 procent przędzy z recyklingu zużytych sieci rybackich. Klienci, którzy chcieliby przejść na nowy, neutralny węglowo model Apple Watch, mogą pozostawić w rozliczeniu swoje stare urządzenie, a Apple odnowi je dla kolejnego właściciela lub bezpłatnie podda recyklingowi.

Apple coraz szybciej zbliża się do jeszcze innego celu, jakim jest całkowita eliminacja tworzyw sztucznych z opakowań do roku 2025. Nie tylko udało się osiągnąć 100-procentowy udział włókien w opakowaniach nowych modeli Apple Watch i pasków, lecz także przekroczyć 99-procentowy udział włókien w opakowaniach wszystkich modeli iPhone 15.

Redukcja emisji związanych z transportem

Na transport produktów po świecie przypada około 9 procent całego śladu węglowego Apple. Coraz większy wolumen produktów Apple transportowany jest zatem z wykorzystaniem środków mniej emisyjnych niż transport lotniczy, np. drogą morską lub koleją. Z obliczeń śladu węglowego – prowadzonych metodami przyjętymi przez Apple – wynika, że transport drogą morską generuje emisję o 95 procent mniejszą niż transport lotniczy tego samego produktu.

W przypadku neutralnych węglowo modeli Apple Watch oraz pasków do nich firma będzie przewozić co najmniej 50 procent łącznej masy tych produktów drogą inną niż lotnicza, co przełoży się na redukcję emisji związanych z transportem prawie o połowę. Poza tym opakowania wszystkich modeli Apple Watch Series 9 i SE są teraz mniejsze i mają nowy kształt, który pozwala umieścić o 25 procent więcej urządzeń w jednym transporcie.

Jednocześnie Apple angażuje się w szersze działania na rzecz dekarbonizacji branży transportowej, m.in. poprzez inicjatywę First Movers Coalition i wspieranie badań nad możliwością produkcji ekologicznych paliw lotniczych. Firma pracuje nad innowacjami technicznymi, w tym zastosowaniem paliw alternatywnych i pojazdów elektrycznych, i wybiera dostawców, którzy oferują opcje o niskim śladzie węglowym, by jeszcze skuteczniej przyczyniać się do dekarbonizacji całej branży.

Inwestycje w wartościowe projekty usuwania dwutlenku węgla

Apple zakłada, że gdy osiągnie już bardzo istotne redukcje emisji związanych z produktami, skompensuje pozostałe emisje wysokojakościowymi uprawnieniami, przede wszystkim związanymi z ekologicznymi projektami usuwania dwutlenku węgla z atmosfery, poprzez np. odtwarzanie łąk, terenów podmokłych i lasów. Usuwanie dwutlenku węgla ma newralgiczne znaczenie dla powstrzymywania zmian klimatu i realizacji globalnych celów klimatycznych, co podkreślają czołowe zespoły naukowców, m.in. Międzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatu.

Nowe, ekologiczne opakowania Apple Watcha
Nowe, ekologiczne opakowania Apple Watcha

Przez wysokojakościowe uprawnienia Apple rozumie te, które związane są z projektami rzeczywistymi, przynoszącymi mierzalne ilościowo, pozytywne i trwałe wyniki, wyposażonymi w zabezpieczenia przed podwójnym zliczaniem kompensacji. Apple pomaga w tworzeniu rozwiązań spełniających te kryteria poprzez fundusz 

W przypadku neutralnych węglowo modeli Apple Watch wysokojakościowe uprawnienia wykorzystywane do kompensacji pozostałych emisji są związane z takimi projektami, jak inwestycje funduszu Restore Fund w projekty Arbaro Advisors i BTG Pactual Timberland Investment Group służące odtwarzaniu wysokiej jakości lasów gospodarczych oraz ochronie naturalnych ekosystemów w Paragwaju i Brazylii.

Nowe narzędzie Prognoza dot. energii

W ślad za dekarbonizacją łańcucha wartości Apple idą działania angażujące klientów i tworzenie rozwiązań, które pomagają im w rozumieniu i ograniczaniu ich własnego wpływu na środowisko.

Prognoza dot. energii to nowe narzędzie w aplikacji Dom na urządzeniach Apple, które informuje o tym, kiedy energia w sieci elektrycznej użytkownika może pochodzić ze stosunkowo czystych źródeł, a kiedy pochodzi ze źródeł bardziej emisyjnych. Na przykład w pewnych okresach instalacje wiatrowe i słoneczne wytwarzają więcej energii niż sieć jest w stanie zużyć, przez co część tej energii się marnuje. Są też okresy, w których energia elektryczna jest wytwarzana w sposób niskoemisyjny. Starając się korzystać z elektryczności właśnie w tych okresach, klienci mogą zmniejszyć środowiskowe skutki zużycia energii w swoich domach.

Apple analizuje informacje o sieci, emisjach i warunkach pogodowych, generując na ich podstawie jeden zrozumiały wskaźnik. Pomaga on użytkownikom w podejmowaniu decyzji o porach włączania dużego, energochłonnego sprzętu AGD oraz ładowania pojazdów i urządzeń. W kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych (z wyjątkiem Alaski) narzędzie Prognoza dot. energii jest dostępne w aplikacji Dom na urządzeniach iPhone, iPad, Mac i Apple Watch. Można je dodać jako widżet iOS lub komplikację na tarczy zegarka. W miarę, jak w wyniku współpracy między podmiotami w branży udostępniane będą nowe dane, Apple będzie doskonalić Prognozę dot. energii pod kątem użyteczności i skuteczności.

Plany Apple sięgają poza rok 2030 i firma będzie dążyć do tego, by najpóźniej w 2050 roku zmniejszyć emisje o 90 procent – co będzie wymagało promowania wspólnych działań rządów, przedsiębiorstw i osób fizycznych na rzecz globalnego postępu w powstrzymywaniu zmian klimatu.

Więcej informacji o celu klimatycznym Apple na rok 2030 oraz o wpływie produktów Apple na środowisko można znaleźć na stronie apple.com/2030.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Apple Polska