TikTok dostosowuje się do DSA Unii Europejskiej

W związku z wejściem nowego prawa dotyczącego usług i rynków cyfrowych Digital Services Act (DS)na terenie Unii Europejskiej, TikTok wprowadza odpowiednie zmiany.

TikTok UE

Od 28 sierpnia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wchodzi w życie pakiet aktów prawnych o usługach i rynkach cyfrowych – Digital Services Act (DSA), który reguluje ochronę użytkowników i nakłada szereg zobowiązań na największych przedsiębiorców działających w sferze cyfrowej. W związku z tym, TikTok wprowadził znaczące zmiany na swojej platformie. Poza ogłoszonymi już wcześniej: biblioteką treści komercyjnych, w której znajdują się informacje na temat wszystkich reklam obecnych na platformie wraz z ich statystykami dotyczącymi wyświetleń, okresu ich obecności czy parametrów personalizacji i dostępem do API dla naukowców i badaczy, pojawiają się nowe rozwiązania i funkcje. 

Łatwy dostęp do informacji o platformie

Przez ostatni rok, ponad 1000 osób z różnych departamentów TikToka pracowało, aby sprostać nowym wymogom prawnym i być w pełni gotowym na pierwszy dzień ich obowiązywania. W celu wyjaśnienia społeczności nowych narzędzi oraz działań podejmowanych przez TikToka, platforma uruchomiła Centrum Bezpieczeństwa TikToka, w którym użytkownicy mogą zapoznać się ze szczegółami wszystkich usprawnień.

Zobacz też: TikTok wprowadza zmiany w związku ustawą o usługach cyfrowych (DSA)

Co zmienia się na TikToku?

  • Opcja zgłaszania nielegalnych treści – niezależnie od Zasad Społeczności i Warunków Świadczenia Usługi, które na podstawowym poziomie określają, co jest, a co nie jest dozwolone na platformie, i są bazą dla systemu moderacji, użytkownicy będą mogli przesłać zgłoszenie dotyczące treści, która – według nich – jest nielegalna w myśl przepisów prawnych danego kraju. Obejmować to będzie także treści reklamowe. Osoba zgłaszająca będzie mogła wybrać powód zgłoszenia z listy kategorii, takich jak: mowa nienawiści, nękanie czy przestępstwa finansowe. Udostępniony jest specjalny przewodnik, który wyjaśnia jak definiowane są poszczególne kategorie. Zgłoszone materiały w pierwszej kolejności zostaną poddane weryfikacji w odniesieniu do Wytycznych Społeczności i w razie ich naruszenia, globalnie usunięte. W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi, zespół moderatorów oraz eksperci prawni ocenią, czy treść narusza prawo w danym kraju i lokalnie zablokuje dostęp do materiału. Zarówno osoba zgłaszająca, jak i osoba, która opublikowała treść zostaną powiadomione o decyzji i jej uzasadnieniu. Możliwe będzie odwołanie się od decyzji.
  • Szczegółowe informacje na temat decyzji moderacyjnych – przejrzystość jest jedną z Zasad Społeczności TikToka: przedstawiciele platformy chcą, aby użytkownicy znali i rozumieli decyzje, które podejmują w sprawie ich treści i kont. Obecnie twórcy są informowani, gdy ich treści zostały usunięte, gdy ich konto otrzymało ostrzeżenie lub gdy ich konto zostało zablokowane za naruszenie Zasad Społeczności – z możliwością odwołania się dla twórców. W ramach DSA TikTok będzie udostępniał społeczności w Europie informacje na temat szerszego zakresu decyzji dotyczących moderacji treści. Jeśli przykładowo zostanie podjęta decyzja, że film nie kwalifikuje się do rekomendacji, ponieważ np. zawiera niezweryfikowane twierdzenia na temat wciąż trwających wyborów, użytkownicy zostaną o tym poinformowani. Podane zostanie również więcej szczegółów na temat tych decyzji, w tym na temat tego, czy działanie zostało podjęte przez technologię zautomatyzowaną, a także wyjaśnione, w jaki sposób zarówno twórcy treści, jak i osoby składające zgłoszenie mogą odwołać się od decyzji.
  • Możliwość wyłączenia personalizacji rekomendowanych treści – wyjaśnienie mechanizmu działania systemu rekomendacyjnego, możliwość zresetowania swojego profilu i treści prezentowanych w aplikacji uzupełnia kolejne rozwiązanie. Po skorzystaniu z tej opcji, w sekcji „Dla Ciebie” oraz „LIVE” będą wyświetlane popularne materiały pochodzące z regionu zamieszkania konkretnego użytkownika oraz z całego świata, a nie tylko te związane z zainteresowaniami. Wyszukiwarka będzie pokazywała również wyniki złożone z popularnych treści regionalnych i w preferowanym języku. Listy obserwowanych kanałów i znajomych zostaną uszeregowane chronologicznie, a nie na podstawie profilu użytkownika.
  • Osoby z Europy, w wieku 13-17 lat nie będą widzieć na platformie spersonalizowanych reklam.

Trwające prace nad kolejnymi usprawnieniami

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w DSA, TikTok w najbliższym czasie opublikuje pierwszy raport dotyczący transparentności. Znajdą się w nim informacje o aktywnych użytkownikach w każdym z krajów EOG oraz szczegółowe dane na temat moderacji treści na platformie.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: TikTok