Gdzie (nie) brakuje wód gruntowych?

Sprawdź na mapie świata, gdzie występuje bardzo duże a gdzie stosunkowo niskie ryzyko, że niedługo zabraknie wód gruntowych.

Mapa niedoboru wód gruntowych na świecie (stan na 2019 rok)
Mapa niedoboru wód gruntowych na świecie (stan na 2019 rok) | Statista, World Resources Institute

W wielu krajach brakuje wód gruntowych. To wynik badania przeprowadzonego przez think tank World Resource Institute (WRI). W badaniu przeanalizowano dane ze 189 krajów w 2019 roku, z których stworzono indeks określający ryzyko wystąpienia niedoborów wód podziemnych. Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w Katarze, Izraelu, Libanie i Iranie.

Indeks mierzy stosunek całkowitego poboru wody do dostępnych odnawialnych źródeł wód powierzchniowych i podziemnych; pobory obejmują użytek domowy, a także przemysł, nawadnianie, pojenie zwierząt hodowlanych i inne czynniki.

Nierównomierna dystrybucja wody jako zasobu oraz wysokie zużycie w gospodarkach uprzemysłowionych i wschodzących doprowadziły do ​​globalnego niedoboru wody. Szczególnie dotknięte są obszary biedniejsze, które również coraz częściej borykają się z suszami i okresami suchymi z powodu konsekwencji zmian klimatycznych.

Różne źródła przewidują, że w przyszłości z tego powodu będa się nasilać wojny i konflikty o wodę.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Statista