Od 21 grudnia zmiany w prawie telekomunikacyjnym – lepiej dla klientów!

Jeżeli masz abonament na telefon komórkowy lub dostęp do internetu – to od 21 grudnia 2020 roku wchodzą w życie ważne zmiany, o których warto wiedzieć. 

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym od 21 grudnia 2020 roku (EECC)

Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy przez wiadomość e-mail, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, które zaczną obowiązywać już 21 grudnia 2020 r. Przepisy, które wejdą w życie, to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE, z ang. European Electronic Communications Code – EECC)

Co się zmieni? 

Przede wszystkim zwiększą się uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych, czyli większości z nas. Do tej pory to właśnie abonenci byli zazwyczaj słabszą stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Nowe regulacje gwarantują Polakom możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią im korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki.

Zdalne wypowiedzenie umowy

Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oznacza to, że jeśli będziesz chciał taką umowę wypowiedzieć, będziesz mógł to zrobić e-maile. Nie będzie już konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia w punkcie sprzedaży operatora.

Dodatkowo, nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli. Takie rozwiązanie umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora.

Bez automatycznego przedłużenia

Kolejna zmiana dotyczy przedłużania umowy. Do tej pory było tak, że operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator – nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta – będzie musiał poinformować o tym klienta.

Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy – operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. W ten sposób abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Nowe przepisy przewidują też, że w okresie wypowiedzenia – abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy. To rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie. 

Monitoring zużycia usług i stary numer

Kolejna ważna zmiana, która zacznie obowiązywać już 21 grudnia to możliwość monitorowania zużycia usług, abyśmy mogli wiedzieć jak wysokiego rachunku się spodziewać. Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego. 

Zmiany (na lepsze) pojawią się też w przypadku chęci przeniesienia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Będzie na to więcej czasu – a dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.  

Kolejna zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

Wszystkie opisane zmiany wchodzą w życie w poniedziałek – 21 grudnia 2020 r.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji