Wyniki certyfikowanego pomiaru internetu w Polsce (gru 2019 – maj 2020)

Sprawdź najnowsze dane na temat jakości sieci w Polsce – pomiary z certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu od grudnia 2019 do maja 2020 roku.

Certyfikowany pomiar jakości i prędkości internetu w Polsce (gru 2019 - maj 2020) UKE

Dzięki certyfikowanemu przez UKE mechanizmowi monitorowania jakości dostępu do internetu użytkownicy sieci wykonali od grudnia 2019 do maja 2020 ponad 240 tys. pomiarów jakości dostarczanej im usługi, z czego 19 tys. to pomiary certyfikowane. Średnia prędkość pobierania danych w przypadku internetu stacjonarnego wyniosła ponad 150 Mb/s. Do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu, zarejestrowało się już ponad 43 tys. użytkowników. Mechanizm pozwala od 1 grudnia 2018 r. nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale także dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy.

W czasach, gdy dla wielu z nas koniecznością stała się praca zdalna i zdalne nauczanie, znacząco rośnie zapotrzebowanie na transfer danych w sieciach ruchomych i stacjonarnych. Tym samym rośnie też znaczenie jakości usług dostępu do internetu. Pokazują to też zebrane dane.

Rodzaje pomiarów sieci (UKE, maj 2020)

W ostatnim półroczu – między grudniem 2019 a majem 2020 roku – wykonanych zostało ponad 240 tys. pomiarów, na podstawie których stworzyliśmy m.in. podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych. Dane przygotowaliśmy we współpracy z firmą V-Speed, która jest dostawcą mechanizmu. 

Użytkownicy wykonali w tym czasie ponad 19 tys. certyfikowanych pomiarów, a wszystkich ponad 240 tys. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 152,4 Mb/s w przypadku internetu stacjonarnego, a 20,2 Mb/s dla internetu mobilnego. Prędkość wysyłania danych to odpowiednio 59,6 i 9,2 Mb/s.

Wyniki w sieciach mobilnych są niższe niż poprzednich półroczach. Wskazuje to na wpływ zwiększonego zapotrzebowania na transfer danych spowodowany pandemią COVID19.

Zobacz także:

Średnie wyniki certyfikowanych pomiarów prędkości internetu w Polsce gru 2019 – maj 2020

Do pierwszego półrocza 2020 roku użytkownicy wykonali ponad 19 tys. certyfikowanych pomiarów, a wszystkich ponad 240 tys.:

  • średnia prędkość pobierania danych za pomocą internetu stacjonarnego wyniosła 154,4 Mb/s,
  • średnia prędkość pobierania danych za pomocą internetu mobilnego wyniosła 20,2 Mb/s,
  • średnia prędkość prędkość wysyłania danych za pomocą internetu stacjonarnego wyniosła 59,6 Mb/s,
  • średnia prędkość prędkość wysyłania danych za pomocą internetu mobilnego wyniosła 9,2 Mb/s.

Ranking: wyniki certyfikowanych pomiarów prędkości internetu stacjonarnego i mobilnego u polskich operatorów (maj 2020 r.)

Poniżej możesz sprawdzić ranking operatorów stacjonarnych i mobilnych wykonany na podstawie pomiarów dokonanych dzięki certyfikowanemu mechanizmowi.

Wyniki operatorów stacjonarnych:

Przedstawione poniżej wyniki są średnimi certyfikowanych pomiarów u danego operatora.

LP.OPERATORPRĘDKOŚĆ POBIERANIA (MB/S)PRĘDKOŚĆ WYSYŁANIA (MB/S)PING (MS)
1.Inea SA533,1533,99,2
2.Toya sp. z o.o.527,779,68,7
3.UPC Polska sp. z o.o.444,933,314,1
4.Orange Polska SA357,1116,618,5
5.Vectra SA291,836,216,8
6.Netia SA282,250,017,6
7.Multimedia Polska SA143,419,716,0
Wyniki certyfikowanych pomiarów u operatorów internetu stacjonarnego (maj 2020)
Wyniki certyfikowanych pomiarów u operatorów internetu stacjonarnego (maj 2020)

Wyniki operatorów mobilnych (internet LTE):

LP.OPERATORPRĘDKOŚĆ POBIERANIA (MB/S)PRĘDKOŚĆ WYSYŁANIA (MB/S)PING (MS)
1.Orange Polska SA32,39,838,3
2.P4 sp. z o.o.26,17,149,8
3.T-Mobile Polska SA27,08,342,5
4.Polkomtel sp. zo.o.22,58,148,4
Wyniki certyfikowanych pomiarów u operatorów internetu mobilnego (maj 2020)
Wyniki certyfikowanych pomiarów u operatorów internetu mobilnego (maj 2020)

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Więcej informacji znajdziesz w prezentacjach dostępnych na stronach UKE:

źródło: UKE