Potrzeba wsparcia psychicznego w czasach pandemii się nasila!

Zainteresowanie zdalnymi poradami dotyczącymi zdrowia psychicznego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 wzrosło aż o 50 procent!

LIVI Connect - teleporady online

Od początku pandemii ogólna liczba tygodniowych telekonsultacji medycznych wzrosła o 32 proc., a zainteresowanie poradami dot. zdrowia psychicznego aż o 50 proc. KRY, europejski lider w sektorze telemedycyny, prognozuje, że „nowa rzeczywistość” będzie mocno związana z troską o zdrowie, kondycję psychiczną i bezpieczeństwo. W efekcie wzrośnie zainteresowanie zdalnymi konsultacjami ze specjalistami opieki zdrowotnej. Szczególnie dynamiczny rozwój już jest zauważalny w sektorze psychologii i psychiatrii.

Koronawirus a samopoczucie psychiczne

Pandemia koronawirusa i jej skutki, w tym konieczność dystansowania lub izolowania społecznego, silnie wpłynęły na samopoczucie psychiczne i uwidoczniły potrzebę konsultacji ze specjalistami zarówno wśród osób już wcześniej znajdujących się pod opieką terapeutyczną, jak i tych, które dotychczas nie korzystały z tego typu porad.

„Nowa rzeczywistość” również przywołuje mieszane uczucia – z jednej strony jest wyczekiwana z nadzieją, a z drugiej z pewnymi obawami przed nieznanym. Samotność, niepewność czy stres związany z potencjalną utratą pracy i wciąż obecnym zagrożeniem infekcji wirusem to tylko kilka czynników, wpływających na pogorszenie się stanu kondycji psychicznej.

Obecna sytuacja stawia szereg wyzwań nie tylko przed pacjentami, lecz również przed specjalistami zdrowia psychicznego. Wielu z nich zostało zmuszonych do ograniczenia skali stacjonarnego świadczenia usług. Obowiązującą normą stało się kontynuowanie przyjmowania pacjentów online, a także zdalne rozpoczynanie nowych terapii. A to wszystko przy użyciu bezpiecznych i niezawodnych narzędzi, jak platforma Livi Connect.

Telemedycyna podstawą opieki zdrowotnej

Przyznanie priorytetu kwestii bezpieczeństwa pozwoliło na zmianę dotychczasowego podejścia i zwiększenie otwartości na odbywanie zdalnych konsultacji lekarskich. W efekcie, coraz powszechniejsze jest sięganie po platformy i narzędzia online dostępne na rynku. Jest to znaczące przyspieszenie wdrażania technologii od lat rozwijanych w skali Europy, a także przesłanka jak opieka zdrowotna będzie rozwijać się w przyszłości.

Kryzys zdrowotny pokazał, jak niezbędna jest telemedycyna. Dodatkowo unaocznił on, że jej wdrożenie może przebiegać bardzo dynamicznie, a jedyne ograniczenie stanowi konieczność zmiany sposobu myślenia o opiece zdrowotnej. Europejczycy przekonali się, że konsultacja na odległość nie różni się od wizyty tradycyjnej pod kątem skuteczności, a jednocześnie daje duży komfort i poczucie bezpieczeństwa. Nasze dane wskazują na ogromne zainteresowanie wykorzystaniem platformy Livi Connect wśród lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów zdrowia psychicznego, którzy stanowią aż 25 proc. jej użytkowników – komentuje dr. Jesper Enander, naczelny psycholog w KRY.

Dane szwedzkiej firmy KRY, wiodącego dostawcy opieki zdrowotnej w Europie, wskazują na rosnącą otwartość na rozwiązania, umożliwiające zdalne konsultacje medyczne. Porównując okres przedcovidowy i aktualny, KRY odnotowało 128-procentowy wzrost ogólnej liczby konsultacji, a w czasie największego piku zachorowań aż 110-procentowy wzrost liczby pierwszych wizyt za pomocą platformy Livi Connect. Widoczne jest rosnące zainteresowanie ze strony lekarzy, zwłaszcza wśród psychologów i psychiatrów, którzy stanowią 25 proc. użytkowników platformy. Firma podaje również podaje, że liczba konsultacji związanych z rosnącym poczuciem niepokoju wzrosła o 70 proc., a tych związanych ze stanami depresji o 40 proc. Co ciekawe, liczba konsultacji związanych ze stresem nie uległa znaczącym zmianom, a nawet nieco spadła.

Przyszłość przez pryzmat dobrostanu psychicznego

Coraz częściej odchodzi się od teorii powrotu do stanu wyjściowego i tego co było uznane za “normalność” na rzecz rozważań o tym jak przystosować się do zmienionych realiów i nauczyć się funkcjonowania w nowych warunkach. Podkreśla się także szczególną rolę psychologii i psychiatrii w świetle najpoważniejszych i długofalowych konsekwencji COVID-19, tj. powszechnego poczucia osamotnienia oraz pogłębienia stanów lękowych, zaburzeń depresyjnych czy adaptacyjnych. Już teraz widać, że opieka zdrowia psychicznego odgrywa coraz ważniejszą rolę i że w przyszłości zapotrzebowanie na usługi w jej zakresie będzie wzrastać. 

Zaledwie kilka lat temu rozwiązania zdalnych konsultacji lekarskich, jak Livi Connect, wydawały się być zaledwie projekcją tego, co może wydarzyć się w odległej przyszłości, a teraz okazują się być naszą codziennością. Dzięki nim prowadzenie terapii z pacjentami wkracza na zupełnie nowy poziom – bez konieczności odwoływania wizyt, gdy fizyczne spotkanie nie może dojść do skutku. Odnosi się to nie tylko do obecnej sytuacji, ale też innych scenariuszy w przyszłości, np. gdy pacjent wyjedzie na wakacje czy zmieni miejsce zamieszkania, a nie będzie chciał rezygnować z wizyt u zaufanego terapeuty.

Informacje o Livi Connect:

  • Darmowa i łatwa w użyciu: aby skorzystać z konsultacji wideo, pacjenci otrzymują jednorazowy link wysłany przez lekarza za pomocą wiadomości SMS. W przeciwieństwie do innych internetowych platform wideo pacjenci nie muszą zakładać swojego konta.
  • Bezpieczna: przeglądarka internetowa umożliwia w pełni zaszyfrowane konsultacje wideo, które może zainicjować wyłącznie pracownik opieki zdrowotnej.
  • Powstrzymuje rozprzestrzenianie się infekcji: zdalne konsultacje chronią pacjentów i lekarzy przed zarażeniem i rozprzestrzenianiem się infekcji, a także zapewniają opiekę pacjentom, którzy wymagają ciągłego leczenia (np. osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca).
  • Umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie potencjału personelu medycznego: zaoferowanie lekarzom prostego i elastycznego modelu pracy zdalnej, zapewnia zwiększenie efektywności działania wszystkich pracowników opieki zdrowotnej. 
  • Dostępna w skali Europy: dostępność w Europie w 10 językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, szwedzkim, norweskim, duńskim, holenderskim i polskim oraz plany dalszego rozwoju.

źródło: Livi Connect