Apple iPhone’em stoi! Wyniki za 1Q 2020 roku

Znaczenie iPhone’a dla Apple jest ogromne, o czym świadczą wyniki finansowe i udział sprzedaży tego urządzenia w kolejnym kwartale fiskalnym.

Udział sprzedaży iPhone'a w przychodach Apple'a (2007-2019)
Udział sprzedaży iPhone’a w przychodach Apple’a (2007-2019)

Apple ogłosiło we wtorek wyniki finansowe za pierwszy kwartał fiskalny 2020 roku, co odpowiada czwartemu kwartałowi kalendarzowemu 2019 roku.

W tym kwartale Apple odnotowało przychody w wysokości 91,8 mld USD i zysk kwartalny netto w wysokości 22,2 mld USD, czyli 4,99 USD na akcję, w porównaniu do przychodów 84,3 mld USD i zysku kwartalnego netto w wysokości 20,0 mld USD, czyli 4,18 USD na akcję w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Ten kwartał był najlepszy w historii Apple’a pod względem przychodów i zysków, osiągając najwyższy poziom w pierwszym kwartale roku obrotowego.

Marża brutto na kwartał wyniosła 38,4 proc., w porównaniu do 38 proc. w poprzednim kwartale, przy 61 proc. przychodów ze sprzedaży międzynarodowej. Apple zadeklarowało także zbliżającą się wypłatę dywidendy w wysokości 0,77 USD na akcję, płatną 13 lutego na rzecz akcjonariuszy według stanu na 10 lutego 2020 roku

Po osiągnięciu najniższej od siedmiu lat sprzedaży iPhone’a w trzecim kwartale 2019 roku, najważniejszemu produktowi Apple udało się kontynuować odrodzenie rozpoczęte w czwartym kwartale, generując przychód w wysokości 55,96 mld USD w pierwszym kwartale 2020 roku.

Przychody Apple'a od 2008 do 2019 r.
Przychody Apple’a od 2008 do 2019 r.

Jak pokazuje powyższa infografika przygotowana przez serwis Statista, nastąpił również znaczny skok pod względem udziału iPhone’a w całkowitych przychodach – obecnie wynosi 61 procent.

Sprawdź także:

Wyniki sprzedaży Apple’a za 1Q fiskalny 2019

 

Tim Cook, potwierdzając rolę iPhone’a w tym sukcesie, powiedział: Jesteśmy podekscytowani, że możemy odnotować najwyższy w historii kwartalny przychód Apple’a, napędzany silnym popytem na nasze modele iPhone’a 11 i iPhone’a 11 Pro oraz wszechstronne rekordy dotyczące usług i urządzeń wearables.

Udziałw przychodach Apple'a w 1Q 2020 wg kategorii
Udziałw przychodach Apple’a w 1Q 2020 wg kategorii
  • iPhone: 61%
  • Usługi: 14%
  • komputery Mac: 8%
  • iPad: 7%
  • Apple, Watch, wearables, Home i akcesoria: 11%

Zobacz również dane z 3Q 2019 roku:

Udział sprzedaży iPhone’a w przychodach Apple’a (2007-2019)

źródło: Apple – Apple Reports Record First Quarter Results via MacRumors (1), Statista (2)